Prozápadní politika dnešní vlády úplně propadla

Avatar
Původní autoři

Deň TV
14.8.2018  Outsidermedia
Ivan Višněvskij beseduje na stanici Deň TV s publicistou Ivanem Šiškinem o východisku ze současné politické krize v Rusku.Hlavní, co musí naše země udělat, je uvědomit si, že kurs na vstup do západní civilizace, kvůli kterému rozbili SSSR, a kterému se přizpůsobila jak kulturní, tak hospodářská politika všech dosavadních vlád, tedy strategický kurs Ruské federace (RF), úplně propadl. Takže pokračování tohoto kurzu je cestou do katastrofy. Za druhé pak – uvědomit si, že jsme se v tomto kurzu neocitli jen tak, že nemá smysl obviňovat Západ, který na nás uvalil sankce. To, co se s námi děje, je výsledkem činnosti prozápadních politických, kulturních, informačních elit RF, bez jejichž svržení se katastrofě nevyhneme. Se stejnými lidmi, kteří nás do této situace zavedli, z ní vyjít nedokážeme. Bez zásadního vyčištění elit nemůže Rusko dnes obstát v probíhající srážce se Západem.

To, co se s námi děje, není pro nikoho tajemstvím, velmi přesně popsal krátce před svou smrtí v roce 1992 Lev Gumiljov**) v článku nazvaném „Hoře z iluzí“.Vzhledem ke zvláštnostem svého životopisu (byl po řadu let zavřený), snažil se nedotýkat současnosti, založil svoji teorii spíše na jevech historických. Tady ale, když viděl krach svojí země, poprvé to tabu porušil, a jasně a přesně nás varoval před tím, kam směřujeme. V jeho článku je bod po bodu vyloženo to, co se s námi událo. V onom roce 1992 mimo jiné řekl: „My nemůžeme vejít do západní civilizace, protože je špatná, ani proto, že jsou špatní její politici, kteří nás nechápou. To nemůžeme udělat podle přírodních zákonů. Příroda se nedá převézt. My patříme k různým superetnikům. Etnikum jsou národy, které vytvářejí formy projevu, tedy neopakovatelné sociální kultury. Superetnikum jsou skupiny etnik vzniklých v jedné době a regionu, a výsledky jejich tvůrčí činnosti v průběhu dějin. Jsou už ivilizací. My patříme k jiné civilizaci. Nelze vstoupit rovnoprávně do jiné civilizace“. Takto, bod po bodu to píše Gumiljov a říká, že „v podstatě je možné takový experiment postoupit, ale za podmínky úplného vzdání se vlastního systému hodnot, od svého Já, a přeměny sebe samých ve vazaly a sluhy západní civilizace.“ A teď nám to Západ názorně předvádí.
V 90. letech si řekli, že je hotovo, že jsme se zhroutili a zpátky se nevrátíme. Najednou se ale ukázalo, že jsme se po roce 2000 vracet začali. Podstatu dnešní krize svého času (na Valdajském fóru v roce 2014) vysvětlil prezident Putin: „Hlavní příčinou toho, co se děje, je v tom, že vítězové studené války se rozhodli Rusko dorazit.“ Diagnóza byla určena – jen, bůhvíproč, nebyly udělány praktické skutky. Západ se rozhodl dorazit Rusko. On si nevytyčil cíl změnit politický systém v Rusku. On zjistil, že tenkrát nedokončil práci, a teď se zaměřuje na likvidaci Ruska. Právě proto a v takové formě bylo předloženo ono ultimátum. Pokud by se chystali ke kompromisu, taková ultimáta by nevznášeli.
Bohužel ale – buďme realisty – nebude nikdo z dnešních mocných přiznávat, že po tři desetiletí vedli zemi ke katastrofě. Nepřiznají svoji historickou porážku, ale budou pokračovat ve stejném kurzu a tvrdit, že se špatní Američané, Evropané pomátli a mezinárodní právo mění v absurdní divadlo atd. Američané dělají svoji práci a brání svoje národní zájmy. Amerika se stala jedinou supervelmocí, začala budovat unipolární svět jen v důsledku krachu SSSR, ani za nic nechce připustit, aby se Rusko vrátilo na mezinárodní scénu. Byla by to hrozná rána pro USA a koneckonců i pro blahobyt každého jednotlivého amerického občana. Ať se jakkoli škorpí EU s USA, oni patří ke stejné civilizaci. Uvnitř civilizace se bojuje vždy o prvenství. Ale mezi civilizacemi jde o boj likvidační. V tom je ten zásadní rozdíl.
My jsme dělali všechno možné i nemožné, abychom se stali součástí Západu. Naprosto vědomě jsme rozbili Sovětský svaz – tedy nikoli Západ, ale sovětská a potom ruská elita. Ale v zájmu toho jsme ničili celá odvětví – abychom nevytvářeli konfliktní situace s konkurencí ze Západu. Nedá se všechno svést ani na elementární zlodějnu. Pod nůž jsme kladli odvětví právě proto, aby zmizely body možného konfliktu a střetu zájmů se Západem. To vše jsme dělali – a výsledek?
Teď samozřejmě řeknou, že to byly chyby, že Putin jednal nesprávně a proto ho pojďme odstranit. Vidíte, že se příliš zaměřil na velmocenské snahy a tím popudil Západ – to bude jedna z písní, které budou pět prozápadní „liberálové“. Druhou píseň budou zpívat prozápadní „liberálové“, kteří jsou aktuálně u moci: Zbláznila se politická elita USA, EU…, budou vykládat, že Západ je dobrý a po svržení Trumpa přijde prezident nový, který začne budovat přátelské styky s námi… Ale naším hlavním úkolem nyní je nepodléhat provokacím a důsledně a zásadně jít směrem k západní civilizaci, a všemožně dokazovat, že do ní patříme. Bohužel, právě toto bude nejspíš pokračovat. A pokračování v tomto kurzu Rusku nic dobrého nepřinese. Jedinou nadějí je, že se spustí pud sebezáchovy v odpovědné části elity, která pochopí, že ji v případě katastrofy nic dobrého nečeká. Jiné východisko nemá. V každém případě je kurz nutné změnit.
Opakuji… bez zásadní výměny elity, a to nejen politické hospodářské, ale i kulturní a vědecké. Vždyť práce Šafareviče***) a mnoha jiných triviálně dokazují, že takto dál pokračovat nelze. Kde jsou, kdo je zná? Vědci, kteří tyto ideje rozvíjeli, skončili ve škarpě, marginalizováni. A kdože to u nás vzkvétá v různých expertních strukturách, kdo sestavuje a zdůvodňuje plány? Výhradně ti, kteří důsledně provádějí kurz cesty do západní civilizace.
Takže to, co se dnes děje, svědčí o tom, že Západ se zaměřil na likvidaci Ruska – to za prvé. Dělá to ve vlastním zájmu – to za druhé. Dělá to jen proto, že jsme mu to sami dovolili tím, že jsme se dostali do takové pozice – to za třetí. První příčina a hlavní vina leží na ruské vládnoucí třídě jako celku.
V případě naprosté kapitulace nám hrozí, že u nás bude nesrovnatelně hůř, než bylo v 90. letech i než to, co se dnes děje na Ukrajině. Je třeba poznat sám sebe a být sám sebou. Musíme přestat se snahami stát se Evropany. My se často smějeme Ukrajincům, že chtějí být „ce Evropoj“, ale kurs Ruska posledních 30 let a její vládnoucí třídy je právě stát se „ce Evropoj“. A naše vládnoucí třída se podstatě ničím neliší od těch, kteří poskakovali na Majdanu.
*) Igor Šiškin (1959) – politolog, historik, zástupce ředitele Ústavu zemí SNG (Společenství nezávislých států)
**) Lev Gumiljov (1912-1992) – ruský historik, etnolog, filozof, spisovatel (syn známých básníků Nikolaje Gumiljova a Anny Achmatové); čtyřikrát zavřený (1933,1935,1938,1949 – na 10 let lágru, 1956 rehabilitován); po vypuknutí války se dobrovolně přihlásil na frontu, bojoval až do Berlína.
***) Igor Šafarevič (1923-2017) – ruský matematik (nositel Leninovy ceny), profesor, akademik (v 35 letech), člen zahraničních akademií vč.USA, disident; za svoje aktivní postoje proti směřování Ruska v 90. letech a údajný antisemitizmus (on sám byl žid) ho Americká matematická asociace v roce 1992 vyzvala, aby se dobrovolně vzdal členství v akademii, což v roce 2003 učinil na protest proti americké agresi proti Iráku.
Překlad: st.hroch 180813