Schneider: Negramotný nebo prolhaný generál?

Avatar
Původní autoři
Jan Schneider

Jan Schneider 29. 8. 2018 PrvníZprávy
Vysloužilý čtyřhvězdičkový generál Petr Pavel, který byl donedávna v čele Vojenského výboru NATO, odchází do důchodu. Při této příležitosti dal rozhovor, který zavdal příčinu k dohadům, zda je negramotný, anebo dokonale prolhaný.

Kvůli jedné z této eventualit radši začneme polopaticky. Vojenský výbor NATO je jeho vrcholnou řídící součástí, takže by soulad jeho činnosti se základním dokumentem NATO měl být vzorový, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Jan Schneider.

Tím základním dokumentem, jehož podpisem se státy stávají členy této organizace, je Severoatlantická dohoda (North Atlantic Treaty), někdy podle místa podpisu nazývaná Washingtonská smlouva (Washington Treaty).

Text této smlouvy není utajovaný a jeho části jsou často zmiňovány. Jak generál Pavel, tak i mnozí další považují za nejdůležitější článek této smlouvy až ten pátý, shodou okolností ten jediný, který je na ukázku publikován v české verzi wikipedie. To je komické – jako by byla pro generála Pavla směrodatná wikipedie!

Normální lidé, nota bene vzdělanci, o vrcholných funkcionářích ani nemluvě, čtou a citují texty od počátku, protože řazení textu má pro jeho celkové pochopení velký význam. Vytrhování částí textu a jejich zveřejňování bez kontextu je totiž jednou z typických desinformačních technik!

Šéf NATO trousí fake new. Je blbý nebo dobře zaplacený? Zaprvé je správně

Takže co nám to čtyřhvězdičkový generál zamlčuje? Nu, je to především hned ten počátek, který předznamenává vyznění celé té smlouvy, jak roky se snaží do mnohých hlav, od těch otevřených až po ty téměř hermeticky uzavřené, nějakým způsobem vpravit doyen české zpravodajsko-diplomatické komunity Miroslav Polreich.

Na počátku oné základní smlouvy NATO tedy je slovo, znící takto:

„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN. Smluvní strany budou přispívat k dalšímu rozvoji mírových a přátelských mezinárodních vztahů posilováním svých svobodných institucí, usilováním o lepší porozumění zásadám, na nichž jsou tyto instituce založeny, a vytvářením podmínek pro stabilitu a blahobyt. Budou usilovat o vyloučení konfliktu ze své mezinárodní hospodářské politiky a budou podporovat hospodářskou spolupráci mezi všemi smluvními stranami jednotlivě nebo společně.“

To jsou první dva články, z nichž pouze ten první, jak s nekonečnou trpělivostí zdůrazňuje mezinárodní právní terminologie znalý Miroslav Polreich, obsahuje skutečný závazek. Nikoliv ten pátý! Ten pouze obsahuje dohodu o tom, že v případě napadení členské země NATO ostatní neprodleně podniknou

takovou akci, jakou budou považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly (such action as it deems necessary, including the use of armed force). 

Z toho vyplývá, že tvrdit v návaznosti na pátý článek Washingtonské smlouvy cosi o povinnosti zasáhnout vojenskou silou (ta je výslovně uvedena až jako eventualita) je závažná desinformace, a jako takovou by ji měl veřejně pranýřoval příslušný odbor ministerstva vnitra. Hamáčku!! Skutečný a jediný závazek každého členského státu NATO je urovnávat veškeré spory mírovou cestou a zdržet se hrozby silou! Metnare!

K tomu ještě signifikantní poznámka, svědčící o obecně velmi nedbalém čtení Washingtonské smlouvy. Na stránkách <natoaktual.cz> (!) je ostudně přehlédnuta závažná chyba v překladu druhého článku. Je zde uvedeno, že

„Budou usilovat o vyloučení z konfliktu ze své mezinárodní hospodářské politiky“,

 což nedává smysl. Správně má být samozřejmě

„Budou usilovat o vyloučení konfliktu ze své mezinárodní hospodářské politiky“),

 neboť anglický text jasně uvádí

„They will seek to eliminate conflict in their international economic policies…“.

Ale proč by to někomu vadilo, když text základního dokumentu stejně nikdo nečte, a když čte, tak ho nebere vážně. Anebo ho přímo desinterpretuje, jak dokazuje ve zmíněném rozhovoru čtyřhvězdičkový (nebo už viděl v tom okamžiku hvězdiček pět?) generál Petr nebo Pavel. Zdůrazil, že úkolem NATO není „dovést situaci k ozbrojenému konfliktu s Ruskem, ale naopak se mu snažit předejít. Jedním z hlavních prostředků je právě odstrašení,” řekl s odkazem na zvýšenou přítomnost vojáků NATO na východní hranici Aliance.

Ten důchod přišel v nejvyšší čas.