Tomu máme fakt věřit?

Avatar
Původní autoři


Jiří Baťa
9. 8. 2018
Haló noviny z 3. 8. 2018 uveřejnily malý, celkem nenápadný článek „Drahám přibývají cestující“. V něm člena představenstva podniku České dráhy Michal Štěpán sděluje, že ČD během prvního pololetí letošního roku přepravili 89,5 milionu cestujících, což je prý meziročně o 2,5 milionu cestujících více. Tato informace by měla mít zřejmě za cíl ukázat vzestupnou tendenci úspěšnosti a prosperity ČD a jejího managementu. Zkusme se však nad reálností této „informace“ a hlavně uvedených čísel, blíže zamyslet. Předně několik základních informačních čísel:


 
-celková délka provozovaných tratí v ČR je 9.580 km, které kromě ČD využívá několik dalších přepravců,
– na těchto drahách  podle sdělení ČD, bylo v prvním pololetí tohoto roku přepraveno 89,5 milionucestujících,
– cestující za uvedený půlrok absolvovali jen ve vlacích ČD celkem 3,93 miliardy kilometrů,
– meziročně se zvýšila kilometráž o 226 milionů  ujetých kilometrů.
Tolik podle mého názoru řeč do značné míry nepravděpodobných čísel a nyní několik faktických poznámek a statistických údajů.
     Podle údajů pana Štěpána by měli cestující za první půl rok 2018  absolvovat celkem 3,93 miliardy km. Úžasné číslo. Jen po porovnání: obvod zeměkoule činí cca 40 000 km, což znamenalo, že vlaky ČD by se svými 3,93 miliardami km za půl roku objeli zeměkouli 98 258 krát. Že by jezdily či spíše létali vzduchem a na vodíkový pohon? Ale k věci.
     Rok má 365 dnů, půl roku se rovná 182,5 dne, podělíme-li ujeté kilometry za půl roku, tj. 3,93 miliardy km : 182,5 dnynám vyjde, že denně by vlaky ČD ujely neuvěřitelných 21 milionů 593 tisíc kilometrů! To ovšem není zdaleka vše, o čem se nás  pan Štěpán zřejmě snaží přesvědčit, či spíše nás lživě obalamutit! Např., že na počet přepravených cestujících, tj. 89,5 milionu za půl roku by se jen ve vlacích ČD denně přepravovalo cca 490 tisíc osob.
     Podělíme-li počet ujetých kilometrů počtem ( pro názornost jen) občanů ČR, tj. 3,93 miliardy km : cca 10,5 milionu obyvatel, vyjde nám, že každý jeden občan ČR, včetně novorozenců, děti v MŠ, senioři, prostě každý živý občan ČR, ujel za první půlrok 2018 denně celkem cca 374 kilometrů. K tomu nutno poznamenat, že v tomto případě byli všichni naši občané „nahnáni“ jen do vlaků ČD, zatímco vlaky jiných přepravců zůstaly zcela prázdné. Jen na okraj, např. RegioJet za celý rok 2017 mělpřepravit 4,67 mil. cestujících, přičemž existuje ještě řada dalších přepravců.
     Vezmeme-li v úvahu, že průměrná rychlost vlaků je odhadem cca 90 km za hodinu, potom na ujetí zmíněných 374 km za den, by každý cestující, každý jediný živý občan ČR strávil ve vlaku něco kolem 4,2 hodiny denně! Zřejmě co občan ČR, to denní cestující ČD!
      Délka železnic v ČR činí, jak výše uvedeno,9.580 km. Pokud by jenom vlaky ČD měli za zmíněný půlrok 2018 ujet uvedených cca 3,93 miliard kilometrů, pak by to znamenalo, že koleje v ČR, po kterých jezdily vlaky ČD, by musely být rozpálené do ruda a pořádně pokroucené. V přepočtu na den by to totiž znamenalo, že vlaky ČD ujedou denně21 milionů 593 tisíc km. Podělíme-li 21 milionů ujetých kilometrů  s 9 580 km železniční tratě v ČR, pak nám vyjde, že  9 580 km železničních drah v ČR by muselo být denně projeto celkem cca 2 254 krát.
     Je toto všechno možné? Nejsem žádný znalec v oboru dopravy, natož dopravy železniční, nejsem ani ekonom nebo člověk, zabývající se statistikou, ale výše uvedenými „informacemi a čísly“ jsem byl šokován. Nevím, zda jsou tyto skutečnosti pravdivé, zda  byly před zveřejněním prověřeny, nebo to byl tzv. redakční šlendrián. Lze však silně pochybovat, že uvedená čísla a údaje jsou relevantní. V takovém případě pan Štěpán buďto subjektu a provozu ČD vůbec nerozumí, nebo je naprosto neschopný a nekompetentní (v tom případě nemá v představenstvu ČD co dělat), přesto vydává informace, které jsou  spíše z oblasti sci-fi (a k smíchu), než reálné fakta.
   Pro lepší posouzení výše uvedených čísel o ČD předkládám k porovnání : Letiště  Praha odbavilo v roce 2017 celkem 15 415 001 cestujících, uskutečnilo se zde celkem 148 283 vzletů a přistání.  V průměru prošlo vloni pražským letištěm 42 233 cestujících denně!
(PS: pokud se v mých výpočtech mýlím, předem se omlouvám, děkuji).
Jiří  B a ť a , 4. srpna 2018