Západ to prošvihl: pod nosem NATO se formuje mocná vojenská pěst

Avatar
Původní autoři

24. 8. 2018     yandex
Zatímco na Západě bylo Rusko obviňováno ze všech možných hříchů, zatímco NATO systematicky stahovalo vojáky k jeho hranicím, vystoupily nepozorovaně pro všechny analytiky a experty siluety nové vojenské mezinárodní formy. Ne, není to obdoba NATO, a dokonce to není ani jeho analogie. Je to cosi většího, to, ​​co možná bude v nepříliš vzdálené budoucnosti reagovat na mezinárodní hrozby na úrovni vojenské síly.


Mimochodem, skupina BRICS vznikala podle podobného scénáře.

Upřímně, jsem dokonce překvapen, že média věnují tak málo pozornosti mezinárodním armádním. Ne, samozřejmě, mluví o tom, co se tam děje. Ale nevšímají si toho hlavního – pod nosem NATO se formuje velmi silná vojenská pěst. Jinak to prostě interpretovat nemohu. Pokud se v loňském roce zúčastnilo mezinárodních armádních her 11 zemí, pak letos, představte si, 33. Přičemž některé přijely a vykašlaly se na negativní postoj USA a EU. Prověřit se přijely Řecko (člen NATO) a Izrael.

Samozřejmě, někdo se může zasmát, prý co znamená jakési Srbsko, Egypt, Uganda. Přijely, zkusili to a odjely… Ale přece spolu s nimi se zúčastnily i Čína, Indie a Rusko. Zdaleka ne poslední země z hlediska vojenské síly. A hry neprobíhaly na území jedné země. V Íránu se například uskutečnily soutěže bojových plavců. Jemná narážka pro Američany, že kdyby něco bude mít kdo provést diverze proti americkým letadlovým lodím, jestliže si usmyslí jít na Írán válečným šikem.

Soutěže odstřelovačů se konaly v Bělorusku. Výsadek na moři probíhal v Číně. Geografie armádních her je bohatá, nemyslíte? Samozřejmě, většina soutěží se konala v Rusku. Ale jako zakladateli a pořadateli her mu to může být odpuštěno.

To nejdůležitější spočívá ve slovech Šojgu, který sdělil to, co u mnohých prošlo jedním uchem tam, druhým ven. A ministr obrany řekl, pokud přeložíme jeho projev do zobecňujících závěrů, následující:

1. Během armádních her probíhá bojová koordinace mezi zúčastněnými zeměmi. Včetně na úrovni štábů. V podstatě jde o velitelská a štábní cvičení (i když bez oficiální formy) politického bloku.

2. Po soutěži se pokaždé všichni shromáždí za jednacím stolem, diskutují o problémech, vyvozují závěry a analyzují chyby. Řekněte mi, na jakých soutěžích jste něco takového viděli?

3. Ve skutečnosti mohou být armádní hry považovány za rozsáhlé mezinárodní cvičení, během něhož zúčastněné země získávají neocenitelné zkušenosti, učí se součinnosti v mnoha aspektech vojenství.

4. Probíhá navazování kontaktů mezi různými armádami. Současně jsou na všech úrovních vyvozovány analytické závěry – kdo, co a jak může. Jaké úkoly jsou schopni plnit, jaké ne.

Ve skutečnosti bylo za dva roky na mezinárodních armádních hrách vykonáno obrovské množství práce, které si všimlo jen málo vojenských analytiků. Přilákáním Řecka na svou stranu navíc vneslo Rusko destabilizující moment do struktury NATO. A nepřekvapí mě, když se v blízké budoucnosti objeví u západního bloku důstojný rival, který se zformuje z mezinárodních armádních her v sílu, se kterou budou muset Američané a Evropa počítat.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová