A máme v Česku novou filozofii mazaných Jeskyněk, když to zkoušely: “Smolíčku. pacholíčku, otevři nám Tvou sedničku, jen dva prstéčky tam strčíme, jen co se ohřejeme, hned zas půjdeme…”

Avatar
Původní autoři

Břetislav Olšer
18.9. 2018   Rukojmí
Tímto podvodným klišé se snad v dobrém úmyslu řídí rovněž europoslankyně Michaela Šojdrová, které chce přijmout do České republiky zhruba 50 sirotků, dětských uprchlíků ze Sýrie.
 Ovšem pokud si je rozdělí po své rozvětvené rodině, tak klidně…

Jakými nemocemi byli tito lidé nakažení. Hrozila z jejich strany teroristická činnost? Nebude nám snad dnes vykládat jako Šojdrová, že se máme naučit přijímat do svých rodin i neidentifikovatelné běžence černé pleti..?
Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček má poněkud střízlivější postoj: „Myslím, že proti přijetí 50 sirotků lze sotva co namítnout, bude-li tomu skutečně tak a nebude to jen záminka k prolomení našeho negativního postoje k přijímání uprchlíků obecně.“

Naopak předseda Dobré volby Pavol Lukša je z tohoto „nápadu“ poněkud skeptický: „Pokud jich paní europoslankyně chce jen 50, tak je může rozdělit po své nepochybně rozvětvené rodině.“ „Ano, pokud jsou to sirotci do 15 let, najdou se pro ně zdejší adoptivní rodiny a nepřistěhuje se za nimi rozsáhlé příbuzenstvo a bude postaráno o jejich řádné vzdělání a výchovu,“ sdělil bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD a nyní kandidát na senátora za SPD Ivan David.

Následně si připomenu slova představitele Republiky Kongo u Organizace spojených národů (UN, OSN), Serge Boret Bokwango, jenž osvětlil svoje odmítání “uprchlické politiky” Evropské unie a vyjádřil se velmi drasticky: “Afričané, jež nyní vidím v Itálii, jsou doslova vyvrhelové a odpad Afriky. Prodají cokoli a kohokoli a zku.ví i sami sebe… Pociťuji silný vztek vůči těmto přistěhovalcům z Afriky, jež se chovají jako krysy napadající města v Evropě, a silný stud za ně…“Švédský zubař sdělil podezření ohledně dětských migrantů. Ihned přišel o práci

Marná jsou však drsná a pravdivá slova představitele Republiky Kongo u Organizace spojených národů (UN, OSN), přesto se zkrachovaný kandidát na prezidenta Česka svoji stupiditu nezapře:

„Je třeba důrazně říci, že je to bezcitný psychopat, který šíří svůj jedovatý egoismus napříč českou společností. Nejedná se o ekonomické migranty ani o uprchlíky a už vůbec ne o mladé muže, kteří by znásilňovali naše ženy, ale o dvě školní třídy dětí, které přišly ve válečném konfliktu o to nejdražší, rodiče. Naše společnost jim mohla dát novou naději na důstojný život. Mohli jsme udělat dobrý skutek. Ústy Babiše jsme ale my, Češi, odmítli. Jsme jako on? Jen lidská hyena může kvůli svému politickému úspěchu odhodit poslední zbytky lidství a bez smilování odmítnout pomoc dětem,“napsal Hilšer na sociální síti Facebook.

Na syrské pevnině 50 vzlykalo sirot… Kdo se jich ujme, a kdo jim dá chleba…?

Ví výše citovaný populista o tom, jak v Německu přijímali děti a proč z toho byl skandál? Na žádost úředníků totiž lékaři rentgenovali kosti běženců a zkoumali jejich intimní partie. Snažili se tak zjistit jejich skutečný věk; úřady se tak snažili zabránit případům, kdy se běženci záměrně “omlazovali”, aby jako mladiství dosáhli lepších podmínek pobytu v cizí zemi a měli větší šanci sehnat zaměstnání.

Islám se roztahuje už i v rakouských školách: https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/483378-vyuku-v-rakouskych-skolach-likviduje-islam-stezuje-si-ucitelka-z-vidne.html

A je ještě rovněž další důvod, proč mnozí lžou o svém věku. Mladiství běženci jsou v Německu chránění před deportací a musejí navštěvovat školu. Němci kromě rentgenů se u mužů v případě podezření na omlazování zkoumají i intimní partie, zda jejich vývoj odpovídá uváděnému věku, ženám jsou zkoumány mléčné žlázy. Znamená to zřejmě dle lékařů, že čím menší penis, tím by měl být utečenec mladší.

Proti podobným praktikám se ale výrazně bouří ochránci lidských práv. Stejná vyšetření se odehrávají např. i v Rakousku. Jsou ale výhrady; takové způsoby vyšetření jsou prý za skandální, protože narušují intimitu mladistvých běženců.

Nicméně pokud má ministerstvo vnitra pochybnosti, je žadatel navzdory lidskými právům povinen se podrobit lékařskému vyšetření. To se dělá formou rentgenu zápěstních kůstek, což je metoda z lékařského hlediska nejspolehlivější a jen minimálně invazivní.

Má však na to MV právo? Zřejmě nemá, ale pokud však žadatel odmítne takové vyšetření, je s ním poté zacházeno jako s dospělým. Většinou to běženci riskují; také detektor pravdy někdy neřekne skutečnost… A máme potíž i v Česku, kde bylo řečeno, že ani jeden běženec… A teď babo raď…

Trochu soudnosti, vážení útlocitní lidumilové; nemáme snad dost našich vlastních potřebných a nezaopatřených sirotků a dětí v Klokáncích, o které bychom se měli lépe starat, a to by měla být priorita našeho státu. Navíc přijetí několika desítek dětí situaci dětí v této válkou zmítané zemi nevyřeší. Naše případná pomoc těmto dětem by měla směřovat do konkrétních projektů v jejich prospěch a v jejich zemi…

Alláhu akbar, děvenko, vítej na letišti Václava Havla. Takhle bílýho pána jako jsem já tady za pár let už ani nepotkáš. Tak si týhle chvilenky važ a dobře…

Evropa má morální povinnost přijmout uprchlíky z Blízkého východu a Afriky i přes možná rizika, jako je podřezávaní krků, unášení a znásilňování jezídských žen. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce na toto téma mluvil prezident České křesťanské akademie, teolog Tomáš Halík.

“Potěšitelná novinka” pro europoslankyni Michaelu Šojdrovou: Žadatelé o azyl nebudou dostávat žádné peníze. Jejich vlastní hotovost bude při podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů (podobně jako v Dánsku a ve Švýcarsku). Skončí snaha o ubytovávání žadatelů o azyl v bytech, ubytováni budou v hromadných zařízeních.

Azylové úřady si budou kopírovat obsah mobilních telefon ů žadatelů, aby s jeho pomocí ověřily identitu žadatele a to, zda vypovídá pravdivě o různých okolnostech (např. srováním zachycených lokačních dat s tvrzením žadatele o tom, kudy prošel). Osobám, které vycestují zpět do státu, z nějž „uprchly“, bude azylová ochrana ve zrychleném řízení odňata.

Jsou přece děti a chtějí si jen hrát: https://youtu.be/Q9DXY_Q0iXg

Odmítnutí žadatelé mají být důsledně deportováni. Azyl bude – v souladu s původními mezinárodními smlouvami – oddělen od trvalé imigrace a periodicky bude prověřováno, zda stav ohrožení ještě trvá; pokud pominul, bude azylová ochrana ukončena. Žadatelé o azyl se budou muset starat o vlastní domácnost (tj. žádné úklidové a stravovací služby placené daňovým poplatníkem, jak je tomu např. i u nás).

Nezletilé manželky budou úředně odděleny od zletilých manželů. Při případném slučování rodin nebudou akceptována nezletilá manželství, nucená manželství a vícenásobná manželství. Kdo opustí Rakousko dobrovolně a za odměnu (Rückkehrhilfe) a následně se ilegálně vrátí, bude souzen za trestný čin (víceméně ekvivalent našeho maření výkonu úředního rozhodnutí).

Téma azylu a imigrace má zůstat jako kompetence rakouského státu, tj. odmítnutí evropských kvót. Sociální dávky pro osoby, které obdržely azyl, budou „zastropovány“ na poměrně nízké úrovni (aspoň vůči rakouským nákladům na živobytí), a to jak individuálně, tak na rodinu.

Vzpomeňme na slova: „Otevřeme běžencům svá srdce“, jak se předvedl ministr Herman (skoro Göering), co zdraví potomky vrahů Čechů z Landsmanšaftu: „Milí krajané”…?

Za kamaráda předáka Jacoba Hgobeniho z platinového dolu v JAR ručím; až přijede k nám jako běženec, dosvědčím i bez prohlídky, že už není mladík; viděli jsme se ve sprše…

Evropskou unii totiž charakterizuje uctívání „demokracie“ a k ní sedí nejlépe Sokratův výrok: Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie…

A do toho čeští vědci se svými lacinými gesty: „O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů,“ píše se v textu výzvy, kterou autoři zveřejnili loni na webu.

Premiér Andrej Babiš v jednom z rozhovorů odpověděl jasně na otázku: Lidovecká europoslankyně Šojdrová lobbuje za to, aby ČR přijala padesát nezletilých syrských sirotků. I na ně se vztahuje vaše moratorium?

„Proč bychom je přijímali? Máme sirotky i u nás, které musíme připravit na vstup do života. Něco o tom vím, protože moje nadace na to dávala peníze. A hlavně Česko je solidární, od roku 2015 jsme do různých zemí kvůli migraci poslali 2,5 miliardy, pomáháme na místě v Sýrii lékaři i experty, v Česku jsme ošetřili 2500 pacientů včetně řady syrských dětí. Já jsem šel do politiky hlavně proto, abych se staral o české občany. A když už jsme u těch sirotků, proč zase někdo pomíjí válku na Ukrajině? Tam nejsou? Tak proč bychom se měli starat právě o Syřany?”

V neděli 16. září 2018 Šojdrový vydala prohlášení, kde situaci a svůj postoj vysvětlila. ”Pokud budeme na všechny žádosti o pomoc s řešením uprchlické krize odpovídat jen „ne, nepřijmeme jediného uprchlíka“, budeme Evropě a celému světu pro smích“. Současně navrhuje, aby nebylo možné, že by za dítětem do ČR přišli rodinní příslušníci. Pokud by chtěli péči převzít, dítě by odjelo z Česka.

Přijatým Iráčanům se nelíbil „český kravín“ a utekli do Německa: http://www.rukojmi.cz/clanky/2039-irackym-politickym-cesko-nemeckym-turistum-putujicim-za-zlatym-teletem-jiste-dnes-pres-250-jejich-zavrazdenych-soukmenovcu-v-bagdadu-zavidi-cesky-premalovany-kravin

Šojdrová, která s návrhem sirotky přijmout přišla, dříve uvedla, že navštívila řecký tábor, kde se nacházejí především chlapci věku 12 až 17 let. Zmínila, že chápe, že právě toto by mohlo být problematické, co se vnímání českou veřejností týče. Současně uvedla, že ČR může přijmout i sirotky z táborů v Libanonu, kde se nacházejí častěji mladší děti…. Babiš však na svém prohlášení i nadále trvá…https://www.novinky.cz/domaci/483407-babis-cr-neprijme-jedineho-uprchlika-to-plati-i-o-syrskych-sirotcich.html