Cenzurováno

Avatar
Původní autoři

17. 9. 2018
Tuto značku budeme přidávat k článkům, jejichž zaslání do redakce Nové republiky bylo zablokováno a bylo nutné najít jiný způsob přenosu dat.  Podle našeho výkladu jde o protizákonné jednání – porušení listovního tajemství a současně porušení svobody slova garantované občanům ČR Ústavou ČR.