Mobilizace před 80 lety a slova prezidenta Beneše: Budeme se bránit do posledního dechu. Já zůstanu se svou vojenskou družinou stále u vojska; nesmíme území už dál opouštět, bít se až k smrti a padnu s nimi

Avatar
Původní autoři

Břetislav Olšer

23. 9. 2018   Rukojmí
Před osmdesáti lety začala předzvěst tragédie 2. sv. války; večer 23. září 1938 vyhlásilo Československo v reakci na Hitlerovy stupňující se požadavky všeobecnou mobilizaci. Obrovské mravní odhodlání našeho národa bránit ohroženou republiku dodnes vzbuzuje zasloužený obdiv a úctu.Mobilizace se tak stala hlavním tématem všech médií již druhého dne. Lidé byli připraveni plnit své povinnosti vůči státu a národu, který však byl v zajetí děsivého strachu, ponížení a vidiny hrůzných smrtících událostí.

Přesto byla většina armády vlastenců po týdnu mobilizace odhodlána plnit bojové úkoly; měla v pohotovosti více než 1,5 milionů vojáků, kteří měli k dispozici 1,2 mil. pušek a 62 tisíc kulometů, 36 000 vozidel, na 200 000 koní, 469 tanků a 568 bojových letadel.

O tomto množství techniky si může dnešní armáda nechat jen zdát. Bylo dokončeno a zčásti vyzbrojeno 263 těžkých objektů pohraničního opevnění a 9632 objektů lehkého opevnění. Objekty měly být štítem pro pěchotu bránící naše území. Situaci v československé armádě komplikovaly národnostní menšiny. Během mobilizace se nedostavila asi polovina německých vojáků. Vynikající morálku měla zejména česká, slovenská a ukrajinská národnost.

Britský premiér Chamberlain měl schůzku ještě 22. září 1938 s Hilerem, kde osobně sdělil, že Československo se vzdá pohraničí, kde žije více než 50 procent německých obyvatel. Hitlerovi to ovšem nestačilo, neboť chtěl Československo celé a buď mu ho západní mocnosti vydají politicky, nebo byl připraven se ho zmocnit vojensky. Hitler trval na tom, že chce pohraničí vydat do 1. října a věděl, že za týden se to nedá stihnout.

Když se řekne Sudety, každému se vybaví dramatické okamžiky předcházející druhé světové válce. Kde se ale označení pohraničí vzalo? https://www.stoplusjednicka.cz/historie-jednoho-pojmu-odkud-se-vzalo-slovo-sudety

Termín, který dal sudetskou geografickou oblast do souvislosti s jejími německými obyvateli, se poprvé objevil až v roce 1866. Tehdy se zrodil i termín sudetský Němec, který začal být používán pro příslušníky německého národa a jazyka žijící v habsburské monarchii na historickém území českých zemí a který byl užitečný pro odlišení Němců z Čech od Němců z alpských zemí.

Třebaže se hlavně v období první Československé republiky (1918–1938) zdálo, že vztahy mezi Čechy a Němci budou smířlivější, velká hospodářská krize a nástup Adolfa Hitlera k moci v Německu v roce 1933 daly takovému sbližování červenou. Nová nacistická propaganda dávala svým heslem „Heim ins Reich“, tedy Domů do Říše signál všem Němcům žijícím mimo území meziválečného Německa, aby udělali vše pro návrat do lůna otčiny. https://www.ww2.cz/n/mobilizace-23-zari-1938

Prezident Beneš a jeho generálové si chtěli zachovat tvář před tím, než prchnou do Londýna, byť moc době věděli, jaký byl reálný poměr sil mezi německým Goliášem a československým Davidem…

Neznali snad Vojenské dějiny Československa z roku 1987, které uváděly, že německá armáda určená k přepadení ČSR měla 39 divizí, 720 tanků, 2400 letadel a 1 825 000 vojáků, jimž čelilo 37 československých divizí vyčleněných k odražení agrese; 400 tanků, 1500 letounů a 1 645 000 vojáků… https://www.youtube.com/watch?v=axVOpolMfdQ

V očekávání 2. světové války se Československo připravovalo na svoji obranu. Celkem mělo být na hranicích postaveno 1 276 těžkých a 15 463 lehkých bunkrů, pevností a tvrzí. Z důvodu nákladné investice, kterou si předválečné Československo nemohlo dovolit, byl projekt rozpracován na více jak 10 let. Náklady by dosáhly skoro jedenáct miliard korun. Suma na tehdejší dobu astronomická.

Do odstoupení pohraničí se stihlo proinvestovat pouze jednu pětinu částky. Postaveno tak bylo jen 226 pevností, mělo stát i 17 tvrzí. Z plánovaných 15 463 objektů lehkého opevnění se podařilo dokončit necelých 10 tisíc, vydaných nakonec bez jediného výstřelu. Dne 23. září 1938 byla mobilizace, povoláno bylo 1 250 000 mužů do zbraně.

A zde vstupuje do tragického děje před nejzrádnější Mnichovskou dohodou Edvard Beneš a to hned v několika dimenzích, resp. v akci a reakci. Napřed se předvedl jako muž hrdina, když prorocky řekl:

„Tato válka bude hrozná. Nakonec se u nás s Němci budou bít všichni, muži, ženy. Ale budeme se bránit do posledního dechu. Já zůstanu se svou vojenskou družinou stále u vojska. Ale budu ustupovat s vojskem jen po jistou dobu. Až se budeme muset zastavit, území už dál neopouštět a bít se až k smrti, to já jako prezident republiky nesmím být zajat. Zůstanu s těmi, kteří se budou bít doopravdy až do poslední chvíle, a padnu s nimi.“

To pronesl ten statečný muž 26. září 1938 jako akci. A pět nejvyšších českých generálů u prezidenta Edvarda Beneše mu přitakalo a pak 28. září 1938 v rámci ní přísahali: „Musíme do války, ať jsou důsledky jakékoli. Západní velmoci budou nuceny nás následovat. Národ je naprosto jednotný, armáda je pevná a chce do toho jít. A i kdybychom zůstali sami, nesmíme povolit.“ bili se do svých hrdých hrudí…

Slova se však vedou, činy ovšem ne vždy odpovídají nastalé skutečnosti; o týden později jsme totiž byli donuceni po Mnichovské dohodě hraniční bunkry a obranné objekty odevzdat nacistům. „Máme doma hodně kolaborantů a náš průmysl je největším a nejhorlivějším dodavatelem zbraní do Německa. S tím je potřeba něco rychle udělat!“ řekl Jaromír Smutný, důvěrník prezidenta Beneše. A tak se také dělalo…

A máme tady novou životní dimenzi Beneše, tedy reakce psychicky zmateného politika, který sbalil “pět švestek”, nechal svůj národ sám sobě a uprchl do Londýna. Tam se statečně sám pěkně za vodou postavil do čela exilové československé vlády a i přes protesty domácího odboje, tedy toho národa nechaného jím v hrůze Protektorátu Böhmen und Mähren, naplánoval v Anglii akci na Heydrichovu likvidaci – Anthropoid. Musel se přece nějak rehabilitovat za své plané řeči o svém válečnickém odhodlání a dokázat Spojencům odhodlanost a bojeschopnost Čechoslováků.

Předběhněme další tragický vývoj; naši generálové a exilová vláda se poplácávali po zádech, jak akcí Anthropoid zachránili čest údajného kolaborantského Československa, kdy tak hrdinsky zlikvidovali strůjce židovského holocaustu, přičemž Heydrich s vyvražďováním židů plynovými komorami a krematorii neměl prakticky nic společného.

Zde je však nutná vsuvka, jelikož dle pražské kavárny Beneš neměl mít ani zdání o akci parašutistů; domluvili ji bez exilové vlády v Londýně, což však nesvědčí o její “důvěryhodnosti”, plukovník Moravec s britskou vojenskou rozvědkou. Když se o tom Beneš dozvěděl, nesouhlasil s atentátem s odvoláním na nesouhlas domácího odboje.

Nechal se však údajně zlomit jen s podmínkou, že Francie a Británie odvolají své podpisy na Mnichovské dohodě, což se též stalo, ale obyvatelům v již několik let fungujícímu Protektorátu Böhmen und Mähren to bylo platné jako mrtvému zimník… (Zde by byla vhodná “Anatomie lži – Lie to Me“ a Dr. Cal Lightman; kdo tento americký televizní serál zná, ví, o čem mluvím…)

Nejhorší ale bylo, že šlo jen o osobní účty Moravce, který se chtěl Heydrichovi pomstít na popravu svých kamarádů – českých generálů a vojáků; nepřipustil si, že každý voják jde do vojny s vědomím, že může padnout; to si však nemohly říct tisíce českých civilistů, kteří byli umučeni následkem atentátu v rámci akce Anthropoid…

To bylo siláckých řečí při mobilizace Československa před 80. lety; slova Beneše byla signifikantní: Budeme se bránit do posledního dechu. Já zůstanu se svou vojenskou družinou stále u vojska; nesmíme území už dál neopouštět a bít se až k smrti…

Padevět knihovník, Heydrich též knihovník: http://www.rukojmi.cz/clanky/3969-zkusil-by-badatel-padevet-rict-v-kobylicich-lidicich-ci-lezacich-ze-likvidace-heydricha-byla-hvezdna-hodina-nasich-modernich-dejin-asi-ne-jelikoz-by-uz-dnes-byl-v-dlouhodobem-nemocnicnim-osetrovani

Inu, Hitler je dějinami považován za lidskou zrůdu, až se mi příčí v rámci jeho patologie nenávisti zde použít bonmot Napoleona, který na adresu údajného homosexuála Alexandra Makedonského řekl: „Ut pueris placeas et declamatio fias – Jen aby se zalíbil chlapcům a stal se námětem jejich řečnických cvičení…“ Když si však uvědomím, jakou vraždící stvůrou byl Hitler, včetně jeho paskvilu Mein Kampf, jsou vojevůdci Napoleon s Alexandrem ve srovnání s ním jen směšná ořezávátka…

Hitler a jeho zrůdný paskvil Mein Kampf: http://www.rukojmi.cz/clanky/5681-pred-93-lety-byla-napsana-bible-nacismu-mein-kampf-zrodila-se-v-mozku-strujce-bezprecedentnich-zlocinu-adolfa-hitlera

http://www.totalmag.cz/spolecnost/43-udalosti/3601-heydrichiada-temno-teror-korupce.html

http://www.rukojmi.cz/clanky/2399-neco-malo-o-tom-jak-se-syn-sefa-policie-a-cs-protektoratni-vlady-za-treti-rise-richarda-bienerta-ozenil-s-evou-peroutkovou-dcerou-publicisty-ferdinada-peroutky-co-pry-nebyl-antisemita

http://www.rukojmi.cz/clanky/1476-v-roce-1942-by-hajlovala-strachy-z-plynove-komory-ted-ji-nic-nehrozi-a-dela-ze-sebe-hrdinku-treba-se-stane-stazistkou-v-bilem-dome

https://www.krajskelisty.cz/plzensky-kraj/okres-plzen-mesto/13086-americane-si-pocinali-v-roce-1945-na-nasem-uzemi-prinejmensim-podivne-senator-doubrava-se-rozepsal-jak-to-bylo-doopravdy-s-oslavovanym-osvobozenim-plzne.htm

http://www.rukojmi.cz/clanky/1640-zulove-diky-ameriko-v-plzni-dostalo-trhlinu-pry-prirodni-neduh-ale-spis-trest-za-lidskou-nadutost-lez-ma-zkratka-kratke-nohy-a-tomu-odpovidajici-defektyInu

Ráno vstane, opáše se dynamitem a odpálí na pomníku Rudoarmějců…?

http://kosackuv.blog.cz/1405/pravda-o-spojeneckem-bombardovani-uzemi-csr-v-roce-1945

Šéf generálního štábu A. Antonov v Jaltě; spojenci, zničte dopravní uzly Berlína a Lipska