Sirotci. Syrští a ti druzí.

Avatar
Původní autoři

vlkp
22. 9. 2018 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Lidovecká europoslankyně Šojdrová hodila do malého českého politického rybníčku pořádný balvan. Co balvan – nejméně ruční granát. To když navrhla, aby Česká republika přijala 50 sirotků, mladších osmnácti let, kteří přišli o rodiče, jde hlavně o chlapce ve věku od dvanácti do sedmnácti let. Ze Sýrie. A dodala:

„Skupiny nezaopatřených sirotků se může bát jen hlupák nebo sobec. Vždyť je to naopak prevence jejich budoucí radikalizace. Jediné, co je zapotřebí, je politická odvaha,“

Okamžitě se kolem toho strhla pořádá mela. Jako kdyby tahle země neměla žádné opravdové problémy! Vyslovuje se k tomu kde kdo Je to jednak klasické, parkisonovské diskusní téma, kterému každý rozumí a  každý se tudíž cítí kvalifikován uplatnit nějaký ten názor, aby si připadal důležitý. Vzpomínáte na tu kapitolku ze Zákonů profesora Parkinsona, kdy popisuje zájem diskutujících, respektive zájem davu věc řešit, když jde o přejmenování nějakého náměstí, ve srovnání s tím, když je diskutována zásadní změna daňového systému?

To první je jako u těch sirotků Šojdrové. To druhé je většinově naprosto bez odezvy veřejnosti. Je to ponecháno příslovečnému koňovi, co má přeci tu větší hlavu. Tak ať se s  tím trápí. My řešíme přece to náměstí, pardon – sirotky!

Proč by nás měl zajímat například Globální pakt o migraci nebo Globální pakt o uprchlících? Ačkoli by zatraceně měl? To přenecháváme Babišovi. Nikoli proto, že by měl větší hlavu, ale prostě proto, že se nám o tomhle tématu nechce nic dohledávat, číst, přemýšlet…Stojí to čas a  bolí to a  také podvědomě tušíme, že ty naše politické ikony, kterým tak věříme, by jaksi v  tom testu, kdybychom ho podnikli, třeba neobstály. Takže bychom pak museli přiznat, že jsme se hluboce zmýlili, když jsme jim dali ve volbách hlas, že jsme prostě hejlové, co zase a opět nalítli.. Takže vlastně řešíme ty sirotky ze Sýrie…. Místo těch dvou globálních paktů. Jenže vy máte smůlu, chodíte na Kosu. Ze svého vlastního rozhodnutí. A  ta pojedná jak tu podivuhodnou šojdrovinu, tak ty globální pakty.

Dnes to bude hlavně o těch takzvaných sirotcích. Přesněji syrských. Protože ti, z nějakého mně neznámého důvodu, jsou hodni naprosto zvláštního, unikátního, zřetele.

Zkoušel jsem vygůglit, kolik je na světě dětí bez rodičů. K  nějakému celkovému číslu jsem se nedostal. Asi tím, že prostě neumím dostatečně hledat. Nijak zvláště mi to nevadí. K  kdybych byl nějaký údaj získal, jeho faktická hodnota by stejně byla na výsost sporná. Ale ta čísla budou ohromující. Tipnul bych si, že půjdou nejméně do stamiliónů v  horních ciferných jednotkách. K tomuto zdrcujícímu odhadu mne vede údaj ze studie Mendelovy university, který popisuje současnou Zambii. Jež má, podle ní, 12,5 milionu obyvatel celkem a  z toho má býti 1,1 milionu sirotků…. Děsivé číslo svědčící o pekle na zemi.

V ČR prý, podle jiného zdroje, je řádově 10 000 sirotků / jednostranných či  oboustranných/ plus dětí o které se rodiče nechtějí nebo nemohou starat v  dětských ústavech.

Pokládám za nutné alespoň tato dvě čísla uvést, než se začnu věnovat těm 50-ti kouskům, které chce do země dovézt zatím ještě europoslankyně Šojdrová, celá jedna třetina členů českého senátu a  řada českých politiků a neziskovkářů, kteří z  toho dělají naprosto světoborné téma, které zřejmě otáčí celou zeměkoulí.

Z mého pohledu jde o klasickou politickou manipulaci. Parkinsonovský spor o pojmenování náměstí. Nebo chcete-li v  dnešní obvyklé písmácké hantýrce – vrtění psem.

Paní Šojdrové, Miroslavě Němcové, Miroslavu Kalouskovi, jedné třetině senátorů a  všem ostatním, kteří tak militantně vyrukovali před kamery, mikrofony, na internet a  snad i na náměstí a do ulic, za jejich přijetí do země, stejně tak jako Andreji Babišovi, Jiřímu Ovčáčkovi, Heleně Válkové, Tomio Okamurovi a všem dalším, kteří dávají tvrdé kontra v  této banální věci musí být dokonalé jasné dvě věci:

1- 50 sirotků ze Sýrie přemístěných do České republiky vůbec nic neřeší. Ani v rámci syrského konfliktu, natož z  hlediska tragického osudu dětí bez rodičů, co jich jen na zeměkouli je. I kdyby skutečně o sirotky vůbec šlo.

2 – celá kauza je totálně vylhaná. Od samého začátku. A  slouží jen politické manipulaci s  voličem před volbami a  k odvádění pozornosti od daleko podstatnějších a důležitějších témat! Hrají s námi betla, který jim ovšem obdivuhodně vychází!

O to je celá záležitost smutnější a trapnější. Protože o sirotky skutečně jde až na posledním místě. Jestli vůbec.

Než budu pokračovat, dám svůj osobní postoj, ačkoli normálně bych si ho nechal na úplný závěr – jsem proti přijetí tzv.  syrských sirot. Ne proto, že bych bych nelida s nulovou sociální empatií nebo že bych se bál, že 50 dětí z  islámského prostředí by rozvrátilo náš český civilizační systém. Ani náhodou! A  to i kdyby šlo o  prcky dávno a  dávno infikované tím nejhorším virem islamsitického terorismu a  nesnášenlivosti. Mladé stromky se dají ohýbat a  zformovat. A pět desítek je opravdu nezajímavý, marginální počet. Jenže…

Ano je tu jako vždycky jako vždy obrovské jenže! A  to hned několik. Zkusím jich pár, jen těch hlavních, vyjmenovat:

1- už pojem syrský dětský sirotek je v podstatě jedna velká lež, což se pokusím dokázat

2- téma sirotků je tématem zástupným a  jde o něco úplně jiného

Pojem syrský sirotek je, v podání paní Šojdrové a  spol. jedna velká lež.

Jak se dozvíte v  televizní, neváhám říci, plnohodnotně pavlačové přestřelce mezi europoslankyní Šojdrovou a poslankyní PČR za ANOšéfe! Válkovou, kterou odvysílala ČT 24 (17.9.) v  Událostech, komentářích zde, říká lidovecká dámička, že bychom měli převzít těch pět desítek syrských dětí z řeckých uprchlických táborů. Přirozeně sirotků.

Proč se mnou paní europoslankyně zachází jako s  nesvéprávným individuem? Ono už neplatí, že z Turecka do Řecka po moři / po souši to nejde/ se migrant dostal jen tehdy, když měl dostatek financí na to, aby si u pašeráků lidí zaplatil místo na člunu, které ti vydřiduši prodávají? Nepochybně by se možná, opakuji možná, našla statisticky naprosto nevýznamně nějaká výjimka, kdy se i otrlý obchodník s lidským neštěstím /či přesněji – otrokář/ ustrnul a  dítko bezbranné na člun bez placení kdo ví proč pustil, ale že by hned půl stovky? Či spíše ještě daleko více, aby bylo z  čeho vybírat? A neříkala takhle náhodou stejná paní Šojdrová ještě nedávno, že by to viděla především na chlapce ve věku 12-17 let? I když nyní přehodila výhybku a mluví o  malých dětech a  také dívkách? Ale původně to byli ti mládenci 12-17 let.

Dovolím si tvrdit, že to je jako v jiných případech tak, že prostě o žádné sirotky na útěku v podstatě nejde. Že museli mít peníze, jimiž zaplatili svou plovací vestu a místo na člunu. Což se při jejich věku mohlo udít jen tak, že se na ně RODINA /paní Šojdrová- RODINA!!!/ složila. S jednoduchým kalkulem – až údajný sirotek dostane v cílové zemi status uprchlíka a  azyl nebo alespoň povolení k pobytu, pak ho náhle se objevivší rodinní příslušníci, včetně původně mrtvých rodičů, budou následovat do zaslíbené země s  využitím práva na slučování rodin! Takhle je to provozováno dnes a denně v Německu, Rakousku, Švédsku, atd.atd.

Čacká a  lidsky citlivá lidovecká europoslankyně stihla konstatovat, že onen sirotčí původ a  další zásadní skutečnosti o původu a  statusu eventuálně přebíraných dětí by nám garantovalo Řecko, které už všechny potřebné a  nutné údaje má k  zjištěné a  prověřené…. Nemusím prohledávat internet, abych si snadno vzpomněl, jen namátkou, na vraždy ve Freiburgu nebo v  Kandelu, kterých se dopustili údajně vždy sedmnáctiletí vrazi. Nikoli ze Sýrie , ale z Afghanistanu. Kteří do Německa přišli z  Řecka, přirozeně prověření řeckými úřady, jako dětští uprchlíci. A  tipnu si, že také velmi pravděpodobně jako sirotci. Aby se následně, po  dokonaných vraždách, ukázalo, že dávno mezi mladistvé nejspíše nepatří. V případě toho, co vraždil ve Freiburgu to bylo ještě navíc tak, že měl mít už trestní záznam pro násilí z Řecka, jen Řekové o  tom Němce pozapomněli informovat… Takhle ověřují a prověřují řecké úřady!

Ale podstatné pro mne je, že paní Šojdrová, v  okamžiku, kdy vysloví slovní spojení syrský sirotek v  řeckém uprchlickém táboře v lepším případě pouští do éteru kolosální pitominu, v tom horším – vědomě lže.

A není to jen v  tomto případě. Paní Šojdrová prapůvodně hovořila o tom, že by u nás ty syrské děti zůstaly a dostaly azyl. Nyní už to přehodila jen na právo pobytu do doby, než v jejich zemi skončí válka. A  také prohlásila, na přímou otázku, co jako by s nimi udělala, kdyby se někdo z nich dopustil nějakého kriminálního činu, odvětila, že by byl následně odsunut!!!!

Nevěřím vlastním uším! Opravdu si europoslankyně myslí, že Události komentáře poslouchají úplní bezmozci? Jí a hlavně jí, se zkušenostmi z Evropského parlamentu přece musí být jasné, jak by to asi tak ne/fungovalo! Že Sýrie, zejména kdyby Asad opravdu vyhladil islamistické teroristy, ještě hodně dlouho a  dlouho nebude Západem uznána za tzv. bezpečnou zemi! Možná nikdy. Takže do Sýrie nikoho, ani masového vraha, vrátit nebude možné! Dle našich vlastních zákonů. Protože by mu tam hrozilo nehumánní zacházení, paní Šojdrová!

A i kdyby už to nakrásně možné bylo, ani pak to nepůjde. Protože v okamžiku, kdy něco takového bude chtít nějaký, k  tomu příslušný státní ouřad uskutečnit, objeví se všelijací Rozounkové, Člověkové v  tísni a  podobní profesionální dobrodějové, kteří využijí skulin / a že jich je! / v  českém právním systému a budou zuby nehty odsunům bránit. A  rozsudek, který jsem na Kose nedávno komentoval, ukazuje, že velmi úspěšně. Jde o přelomovou věc čerstvého data z 18.1.2018, kdy Krajský soud v Praze pravomocně nařídil propustit syrského uprchlíka z detenčního tábora v Česku a zrušil tak i snahu policie o jeho vydání zpět do Řecka. Důvodem jsou špatné podmínky v táborech pro běžence a zahlcený azylový systém v balkánských státech.

Nemám dost fantazie nejen k tomu, abych ten soudní verdikt pochopil, ale především na to, abych uvěřil, že po takovém rozhodnutí jakýkoli český soud dovolí deportovat ze země kdykoli dětské migranty, které jsme přece převzali už jako děti, které se naučily řeč, mají zde kamarády, osobní vazby a jsou vůbec naši, když dnes Řecko není dostatečně komfortní země na to, aby se tam, podle Dublinských pravidel, vraceli ilegálové, které sem nikdo nezval a jež překročením hranic porušili platné zákony!!! Jestliže sem nějaký ten „syrský sirotek“ dorazí, bude v podstatě nepostižitelný. O to se Člověkové v  tísni a Organizace pro pomoc uprchlíkům a  mnoho dalších podobných páchačů dobra postará!

Ještě k té už zmíněné klasické pavlačové přestřelce mezi Šojdrovou a  Válkovou. Pokud jste někdy četli soudničky českého klasika této novinářské discipliny – Františka Němce, takto předválečného, důvěrného znalce života a dění na žižkovských pavlačích, pak máte jasno, jak onen tv „dialog“ mezi oběma politickými hokyněmi probíhal. Pro mne jeden z nejpokleslejších televizních duelů a  v ženském provedení něco zatím nevídaného! Máte-li na něco takového chuť a žaludek, neváhejte a otevřete výše uvedený odkaz…

Ale tohle, jak říkám, jen pěna dní. Bez většího významu. Protože o  uprchlíky a  děti sirotky vůbec nejde. Je to vylhaný a  zástupný problém.

Už jsme si řekli dvě věci. Že dětských sirotků jsou ve světě minimálně stovky milionů. A  u nás je velkou bouří v malé sklenici vody 5 desítek dětí ze Sýrie. Čím jsou ty údajné syrské siroty oproti jiným, co jich po zeměkouli bědně běhá, tak zvláštní a jedineční, že najednou a  náhle, po  osmi letech občanské a nejen občanské války v jejich nešťastné domovině, cítíme potřebu v konci konfliktu zachraňovat?

Proč ne v roce 2011, 2012,2013, 2014? Tedy v letech, kdy tohle téma nebylo u nás tak vyhrocené? A  kdy by byl podobný nápad získal nejspíš širokou podporu? Měla tehdy paní Šojdrová kamenné srdce? Nebo snad jí nedošlo, jak ta válka je hnusná a příšerná a že plodí děti bez rodičů?

Jsou snad jejich osudy strašnější než stejných sirotků na Donbasu, v  Mali, v Nigerii, Somálsku, Venezuele, Barmě, Filipínách a v mnoha dalších zemích, kde probíhají dlouholeté a brutální vojenské konflikty?

Snadná odpověď – nejsou! Ba dokonce si dovolím tvrdit, že těm, kteří už jsou v řeckých záchytných táborech mohou ti z Donbasu, Nigerie nebo Barmy či Mali jen závidět. Protože jsou v  bezpečné zemi, kde se nestřílí, kde dostanou denně najíst a  chodí do školy, mají nějakou základní zdravotní péči. A nepochybně dostatek pitné vody. Prostě uprchlický a běženecký luxus, pokud si dovolím mírnou nadsázku. Jo a  málem jsem zapomněl – stará se o ně paní Šojdrová a  podobní.

Věc je jednoduchá. Zkrátka Sýrie je, zejména od vstupu Ruska do války, naší oblíbenou politickou hračkou. Vše co má nálepku syrské, je zároveň u nás chápáno i jako protiruské. To je jeden důvod. Tím druhým je, že Západ jako takový spolufinancoval a podporoval občanskou válku a kdyby toho nebylo, nejspíš by už dávno skončila.

Dalším velkýma možná největším důvodem je ona už tolikrát obehraná a stejně tak prolhaná solidarita. Migrační tsunami do Evropy byla odůvodněna právě a jedině osudem syrských běženců! Těm přece Merkelová a ostatní otevřeli svoji náruč, ačkoli skutečných Syřanů v  té vlně byla asi tak 1/3. A  Česká republika není DOSTATEČNĚ SOLIDÁRNÍ! Ještě pořád není … A  to je třeba za každou cenu změnit! Zkrátka strčit po jezinkovsku tomu českému Pacholkovi, prstíček do dveří. Chápu, že Šojdrová se Svobodou jsou pod tvrdým tlakem ve frakci Evropské lidové strany a že se snaží se nějak zapsat. A oni by rádi další štrasburskou periodu ve vatě. Klidně i  na úkor soudnosti a zdravého rozumu. Protože kalkulují s  tím, že je tvrdé jádro lidoveckých voličů znovu do Štrasburku dostane. Doufám osobně že nikoli. Škody už nadělali dost.

Ale tohohle nápadu se rádi a vděčně chytli další. Jednak ti, co by tady rádi viděli stejnou migrační přílivovou vlnu jako je tomu na západ a sever od našich hranic. Aby si mohli připadat dostatečně in, dostatečně užiteční a  dostatečně filantropičtí a dostatečně elitářští a povznesení nad to hnusné bahno běžného, maloměšťáckého čecháčka. Není jich moc, ale existují. A  oč je jich méně, o to jsou agresivnější a nebezpečnější.

Další skupinou jsou pak političtí eskamotéři před politickou smrtí, kteří nutně potřebují nějaké nové chytlavé téma, jež zarezonuje u dostatečného vzorku voličů, aby přežili. Klasicky Kalousek a  TOP 09.

Pak jsou tady ti, kteří vezmou za vděk každým trochu příhodným politickým klackem na Babiše. Můžete namítnout – mluvíš o sobě vlku? Nemluvím. Babiše považuji za absolutní zlo v  české politice, netajím se tím. Což ovšem neznamená, že budu ochoten uplést z kobylince bič a  Babiše jím mlátit po hřbetě! Babišovi nakládám za doložitelné prohřešky a poklesky a  podobné praktiky nemám zapotřebí. Totéž Zeman. Ale je dost těch, co klidně zapřou i nos mezi očima, aby tím bičem z kobylince mohli zapráskat.

Poslední a bohužel početnou skupinou jsou tzv. čisté duše. Což nemyslím vůbec pejorativně. To jsou ti, co chtějí pomáhat. Opravdově lidsky. Jenže bohužel patří k těm, kteří klasicky pro strom nevidí les. Unikají jim souvislosti. A oni je nepotřebují. Stačí jim vědomí „dobrého skutku“. Vzpomeňte si na Válku s  mloky a  máte jasno.

Když tohle všechno sečtete dohromady máte nejméně 30% národa. A nejméně tisíc důvodů, proč kolem toho nesmyslného nápadu paní europoslankyně dělat takový randál.

Jsem bohužel už nyní příliš dlouhý a musím to nějak utnout, ačkoli jsem se chtěl vypořádat s protistranou. Například s Babišem. Který tuhle kauzu zneužívá jednak směrem k  nadcházejícím volbám a  především proto, aby odvedl pozornost od Globálního paktu o migraci a migrantech, které hodlá, aby šel s  hlavním proudem evropských politikářů, nechat v klidu projít českou politickou scénou, ačkoli jde o dokonalý a skoro dokonaný /zatím ještě ne/ atentát na českou samostatnost a civilizační zvyklosti. Ale to pojednám samostatným článkem co nevidět. Dnes by to nebylo to prvé ořechové.

Nicméně ještě pár nikoli podružností musím zmínit. Na internetu je velmi frekventováno, že nejméně 50 českých rodin požádalo o přidělení „syrského sirotka“. A  řeší se, proč by jim to nemělo být umožněno, když jsou ochotni tak učinit na své vlastní náklady. Nehodlám tyhle lidi skandalizovat a pochybovat o čistotě jejich úmyslů. Ani velmi snadno dokazovat, že i tak vzniknou nemalé náklady pro stát. Země, která mohla financovat Babišovi Čapí hnízdo, by finance na zdravotní péči, vzdělání a případně nějaké pěstounské příspěvky snadno unesla. O  to skutečně nejde. Nicméně uniká mi, proč tihle ochotní lidé svůj soucit s  bližními dosud neuměli v České republice naplnit. Jednak, jak už uvedeno, je dětských domovech řádově 10 000 dětí, které by šlo převzít z valné většiny do péče. Zejména romských. Proč se ti dobrovolníci dosud nerealizovali takto, jestliže chtějí pomáhat dětem v neštěstí? Nebo cosi co chápu čím dál více a  čím dál bolestněji s postupujícím věkem. Ne že by mi to hrozilo /alespoň doufám/. A  sice osamělost ve stáří. Hrozná, ba šílená věc. Nemám sebemenší zdání, kolik je u nás osamělých seniorů, co dožívají svůj život bez sebemenšího zájmu okolí. jsou jako stromy v kůrovcové oblasti – umírají ve stoje. Pomalu, ale o to důkladněji. Jak to, že je ti, co mají přebytek lásky k  bližnímu a  jsou ochotni si dát na záda kříž cizího osudu, nenaplní svou potřebu altruismu tímto způsobem????? Neumím odpovědět…

Chtěl jsem tady skončit. Nemohu. Narazil jsem totiž ještě na článek s  nadpisem

Hlad v Jemenu pozabíjí jednu generaci dětí, varují humanitární organizace

Naprosto hororové čtení. Bohužel žádná Hitchcockova fikce, která vám polechtá nervíky, aby jste se o to více cítili prima doma v obýváku. Ale hrůzná, neskutečná realita. Barbarství pur. V 21. století.Dovolím si citovat:

„Kde seženou nějaké jídlo, netuší 8,4 miliónu Jemenců. Většina z nich má možnost něco sníst jednou za dva dny,“ uvádí koordinátorka humanitární pomoci OSN Lise Grandeová. Hladem podle ní trpí 5,2 miliónu jemenských dětí. Obyvatele ničí nejen zoufalý nedostatek potravin, ale také nálety, nedostatek vody a nemoci.

A přidám i obrázek:

Jak to, že EU, Europarlament a paní Šojdrová osobně netlačí na ty, co mají na svědomí tu špinavou válku v Jemenu, aby skončila. Hned! Jak to, že proti účastníkům, zejména tzv. Koalici nevyhlašují sankce, nežalují je u tribunálu v Haagu, nenavrhují sankce? A  jak to, že není sebemenší řeč o  jemenských uprchlících? A jak to, že paní Šojdrová nepřijde s návrhem na převzetí 50 sirotků, v podobném stavu jako je ta kostřička s očima na fotografii do České republiky???? Neumím si představit, že by někdo protestoval!

Jenže Jemen holt není Sýrie, že Evropská unie, Evropský parlamente a altruistko Šojdrová a  vy ostatní, co nyní na téhle vlně jedete!

Dodatek pár minut před zveřejněním.

K novinkám z  české a světové politiky jsem se včera dostal až těsně před půlnocí – respektive až ve Zprávách ve 23 hod na ČT 24 a  nestačil valit bulvy Babiš a  Hamáček přijali Šojdrovou a  její jakýsi doprovod, který tvořil senátor Hampl, pochopitelně že můj oblíbenec Rozoumek a  nějaká prý členka syrské komunity. Je z toho pořízeno video. Které se povedlo dokonale.

Šojdrová v  podstatě oznamuje, že Babiš vyměkl a  že sirotci ano a  stát poskytne součinnost. Hampl se tou vítěznou pozicí ani netají a  Rozoumek doslova teče a  konstatuje, že se zřejmě ty sirotky konečně povede dovézt do země. Ovšem vrcholem je pro mne vystoupení té údajné Syřanky. Světlých blondýn na Blízkém východě evidentně musí běhat více než ve Skandinávii… Ale to je blbinka. Doslova mne položilo když jsem slyšel od téhle členky té tuzemské syrské komunity že – ta bude spolupracovat, poskytne dovezeným sirotkům tlumočníky a také se postará o  kroužky, a  že to tady těm dovezencům ulehčí… No není to fajn?

ale především

– že syrská entita v  ČR je docela početná a  že posílila zejména v posledních letech, kdy do Česka přišel značný počet vzdálených příbuzných zde dlouhodobě usedlých Syřanů. Samozřejmě s  rodinami! A  nikdo si prý ani ničeho nevšiml, protože se všichni dokázali integrovat… Nic se u  nás nestalo a  všechno funguje jak má….A oni nebudou myslet na nic jiného, než jak se odvděčit České republice!

– a  že ti sirotci k nám musí, protože přece 80% všech Syřanů utíká před krvavým diktátorem Asadem.

Nemám slov. Tak syrská komunita je početná? A  vstřícná a  neumí mezi sebe rozdělit pět desítek údajně opuštěných dětí? Co s tím má co dělat tedy stát? Zejména, když se u nás oni masivně rozrůstají? Jak jsem odhadoval – na základě využívání zákona o slučování rodin. Přesně jak jsem předpokládal!

Nejsem Okamura ani Konvička nebo jiný podobný exot. Nicméně tohle zjištění mne doslova šokovalo. Ptám se – jak je něco takového možné???? Kdo uděluje dlouhodobá/přistěhovalecká nebo nějaká podobná víza. Navíc v hojné míře a proč? Jak se sem ti lidé dostávají? Oficiální cestou ze Sýrie, tedy s  řádným pasem a letenkou? Jestli ano, jak to, že je krvavý diktátor Asad, když před ním prchají, vybaví oficiálními dokumenty a nechá volně odletět ze země? Na základě jakých postupů a  především důvodů je jim umožněn pobyt v České republice?

Ale může být, že ten Asad jim pasy nedal. Je přece posedlý jednak osobní mocí a  má sklon a zálibu vraždit. Jak víme podle jeho barbarských chemických útoků na civilisty! Díky našemu mediálnímu prostředí.

Takže v takovém případě by se jednalo o migranty. Speciální zřejmě. Protože, jak už uvedeno, v nemalých počtech přesidlují za vzdálenými příbuznými usedlými v tuzemsku…

Nechápu a nechápu.

Ale konečným duševním k.o. pro mne bylo její prohlášení, že 80% Syřanů utíkajících ze své vlasti, tak činí kvůli syrskému prezidentovi. Na improvizované tiskovce k  údajným dětským sirotám mezi migranty to zní obzvlášť pikantně. Zejména s uvážením, že Šojdrová už ani náhodou nemluví o  chlapcích ve věku 12-17 let, nýbrž o nejmenších dětech…. Mám devítiletého vnuka a ještě ne tříletou vnučku. Představuji si jak prchají před Zemanem, pokud by získal stejné moresy, které západní a náš tisk přisuzují Bašaaru Asadovi, kdyby ztratili všechny příbuzné… A nikdo, po všech těch neuvěřitelnostech na té improvizované tiskovce ani nehlesnul….

No a  aby bylo kino úplně, následně vystoupí Babiš a  řekne, že sirotkům se bude pomáhat mimo Českou republiku, tím že se někde pro ně postaví nějaká škola nebo tak něco….

Nechápu. Nerozumím. Proč si Šojdrová a  celá její svita a  také Babiš myslí, že si ze mne musí dělat tahle dementním způsobem srandu? A  přirozeně – z  vás také. Aby bylo jasno.

Kdybyste o tom, že jsme všichni za totální truhlíky svědčí pasáž, jak Šojdrová vysvětluje, že Českou republiku případný pobyt „sirotků“ nebude stát ani vorla, protože EU to kryje penězi. Asi ve výši 6 000 euro!! Představte si to! Na jejich výlohy přijde nějakých 160 000 kaček. Jednorázově a jednou pro vždy….. To už mám rohy, kopyta, bučím a  baštím seno?

Aby bylo jasno, mně nijak nevadí, když by republika převzala z  Jemenu 50 a klidně třeba 100 nebo dvě stě těch neuvěřitelných zoufalých kostřiček. Na své náklady. Od Bruselu či kohokoliv jiného bych nepožadoval ani zlámanou grešli. Jsme dost bohatí, abychom to unesli a  zachránit prcky, co za nic nemohou, od smrti hladem, mi přijde akurátní. Zejména když nemohou utíkat. Ani před Asadem ani před humanitárními bombardéry ze Saúdské Arábie. Ale traumatizuje mne otevřená a  nestydatá lež v přímém přenosu. S  jasné politickým podtextem. Nás nedojímá válečná hrůza a megatragedie. Ani u  dětí. U  žádných. Ani u  syrských. My se dojímáme politickou konotací a  kalkulem! Asad je ten label, na který reagujeme! Jen on. To můžeme politicky a propagandisticky využít! Zrůdná tragedie Jemenu nás nijak netankuje!

A Šojdrová, jestliže se neblahým řízením osudu znovu procpe do Štrasburku bude mít konečně od svých kolegů z  Evropské lidové strany pokoj. Dokázala, že je opravdová jezinka, co konečně do českých vrat strčila ten důležitý první prstíček. Teď už je přibouchnout nepůjde. Takže už není třeba ani dramaticky hrát na city! Šojdrová už také oficiálně opustila termín sirotek. Viz ono video po jednání s  Babišem. Nyní mluví o DĚTECH BEZ DOPROVODU!!!

Tedy o těch, co jim rodina poskytne peníze pro pašeráky, aby je dostali do Evropy a  rodina následně mohla přijít za nimi… Nic více, nic méně.

Tohle je ryze česká realita a  bouda. S kterou Brusel nemá co společného. Vymyšleno Šojdrovou a spol. My opravdu žádný Brusel k tomu, abychom se znemožnili, nepotřebujeme!

– – –