Turista Porošenko na Valném shromáždění OSN

Avatar
Původní autoři

30. 9. 2018    actualcomment 
Prezident Ukrajiny Petr Porošenko ve svém projevu na Valném shromáždění OSN vyzval země, aby podpořily myšlenku mírové mise OSN na Donbasu a přijaly rezoluce ke Krymu a Sencovovi. O tom, jak je možné vyhodnotit Porošenkův projev a zda jej budou podporovat další země, jsme besedovali s politologem Rostislavem Iščenkem. Porošenkovy výzvy k přijetí rezolucí Valného shromáždění OSN mohou být vnímány jako absolutní bezmocnost, třeba jen proto, že rezoluce má pouze morální význam, i když by byla někdy přijata. 


Není závazná, má povahu doporučení, pouze rezoluce Rady bezpečnosti OSN jsou závazné ke splnění.

Porošenko navíc neříkal nic nového. Bylo to jen jeho další vystoupení na stejné téma, už je vlastně přestávám rozlišovat: jednou to je vystoupení v Nejvyšší radě, jednou před Valným shromážděním, protože vždy pronáší totéž, se stejnými grimasami, mění se jen interiér.

Samo o sobě může být vystoupení na Valném shromáždění jednou z pák pro ovlivnění situace, ale pouze pokud jste v předstihu jednali a pokud víte, že bude podpořeno několika státy, přičemž pokud možno ne z Burkiny Faso, ale státy, které skutečně ovlivňují situaci v Radě bezpečnosti.

Nic takového nevidíme. Naopak, Porošenko neměl dokonce ani důležitá setkání, a to nejen s americkými politiky, ale ani s jinými hlavami států. Porošenko se vlastně vydal na cestu do New Yorku jako turista.

Z mého pohledu to svědčí o špatné přípravě této události ze strany ministerstva zahraničí Ukrajiny. A to dokonce ani ne v souvislosti s OSN, ale v souvislosti se samotným ministerstvem zahraničí, které se mělo domlouvat na nějakých doprovodných akcích.

Například bezprostředně po Valném shromáždění vidíme, že Maďarsko znovu zablokovalo schůzku na úrovni ministrů zahraničních věcí NATO-Ukrajina. A co, na Ukrajině se nevědělo, že Maďaři zablokují toto setkání? Nebo nemají jiné mechanismy pro setkání v rámci NATO? Bylo možné třeba dohodnout setkání s generálním tajemníkem NATO, který bude vždy říkat, co potřebuje Ukrajina slyšet. Takže by neprotlačovali nesmyslné setkání s ministry, které bude zablokováno, ale domlouvali by setkání s generálním tajemníkem NATO nebo alespoň s jeho zástupcem. Ale dokonce ani to neudělali. Proto byl Porošenkův projev naprosto běžný, nebyli s to ho nafouknout do globálních rozměrů.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová