Velké manévry

Avatar
Původní autoři

– vlk –
12. 9. 2018 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
… Když píši v titulku velké manévry, mám doslova do písmene na mysli velké, či spíše obří válečné cvičení. Které na nejbližší zářijové dny chystá Rusko. Ve spolupráci s armádními jednotkami Číny a Mongolska pod názvem Vostok 2018.

Jde o pravdu o krajně nezvyklé vojenské cvičení v mírových dobách. Největší za posledních 37 let. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu upřesnil, že se přímo zúčastní tři sta tisíc vojáků, 36 tisíc tanků, obrněných transportérů a dalších vozidel, více než tisícovka vrtulníků a letadel.


Ta čísla jsou opravdu gigantická! A pro cvičení v mírových dobách sotva uvěřitelná. Důvod pro Kosu i  vlka, aby se nad tímhle vojenským úkazem zamysleli.

Porovnejte stavy cvičících s  celkovými kapacitami Ruské armády, tak, jak je uvádí mimořádně respektovaný server v  oblasti vojenství jakým je Globalfirepower.com !

Pokud jde o početní stavy uvádí tyto údaje:

Což  znamená, že  nasazena  bude  celkem celá 1/3  všech mužů a  žen ve  zbrani, kterými Rusko disponuje!!!!
Ohledně  leteckých  sil platí  tyto počty:

Je tedy zřejmé, že do manévrů půjde více než 25% všech leteckých sil Ruska!

A pokud jde o tanky a  další obrněné palebné prostředky? Pak zdroj uvádí tyto stavy:

Šojgův údaj o  účasti více než 36 000 tanků, transportérů a  podobné techniky říká, že půjde téměř o  60% všech pozemních technických prostředků z celkového arzenálu Ruské federace!!!!

Nevídané soustředění sil a  prostředků v  době míru. Obrovské finanční náklady!

Vostok 2018 – nácvik vylodění obrněné techniky

Na místě je otázka – proč to Rusko dělá?

Zdejší i  celosvětoví rusobijci mají okamžitě jasno – jde o  další projev a  důkaz čiré ruské agrese, prostě Rusko a  Putin mají tu agresivitu a  touhu rozpoutat světovou válku dědičně zakódovanou ve své DNA!!! Tak jednoduché to je a  jde o další výzvu Západu, aby posílil svoje obranné odhodlání, nejspíše přes zvýšení vojenských výdajů a  ještě lépe – přitvrdil v  protiruských sankcích.

Stačí se podívat na takový Denník N, který má na Slovensku patent na rozum a  vždycky ví nejlépe co a  jak!!!

Rusko chystá najväčšie vojenské cvičenie od studenej vojny, ale počet vojakov a tankov nie je to najzaujímavejšie

v tom článku se bije na poplach – vždyť přece experti NATO, konkrétně tiskový mluvčí aliance, říkají, že jde o přípravu Ruska na velký konflikt!!!

Prostě v  jejich podání je to příprava Ruska na další expanzivní válku a  tomu se musíme postavit!

Vůbec nepochybuji, že až ty manévry začnou, přidají se k  neustále bdělému a  ostražitému Denníku N další a  další čeští a slovenští Niktoši a  spustí mediální palbu v  tomto kontextu, vedle které salvy veškeré vystřílené munice někde na Sibiři a Dálném východě budou vypadat jako silvestrovské prskavky a  petardy. Známe ty své vždycky správné jako své boty, nemohou ničím zaskočit.

Za to já zkusím překvapit je a možná i vás- souhlasím jak s titulkem – ano je to za dlouho naprosto největší cvičení, ale skutečně to není to nejzajímavější a také souhlas s  tvrzením mluvčího NATO, že jde o přípravu Ruska na velkou válku!

Všechno mi sedí.

Už v úvodu jsem položil základní, ač úplně triviální otázku – proč to Rusko dělá? A hned přidám druhou – proč právě na Sibiři a  Dálném východě? A přidám třetí – proč přizvalo Mongoly a zejména Číňany? A  ještě poslední – co z toho plyne pro Západ? Takže to pojďme zodpovědět jedno po druhém. Samozřejmě bez dogmatického blábolu všelijakých těch Whiteů, Denníků N, Klvaňů a  Kolářů.

Vostok 2018 – protiletadlové a protiraketové krytí vojsk

Proč  to Rusko dělá?

Podle  mne  jde v  daném případě  poslední  nebo  předposlední  stupeň varování směrem  ke  globálním rusofobům. Přesně  podle  mínění  onoho Whitea  z  NATO – jde o  jasný, zřetelný a nekompromisní  signál  militantnímu  Západu  ve smyslu – dosáhli  jste  červené linie,  jejíž  další překračování  už  nejsme  schopni a  ochotni tolerovat!  Už nemáme  kam  ustupovat.  Chtěli  jsme  být  vašimi partnery, což  jsme opakovaně  dokazovali  –  například  po 11. září.  Vy  jste  si místo  toho vybrali trvalou konfrontaci a  soustavně  nás  tlačili do kouta a  přibližovali  svoje  armády  k  našim hranicím. To  cvičení je  určeno  vám  jako  poslední  varování. Jsme  odhodlaní  bránit  naše  životní zájmy  za všech okolností. Realita  horké  války  se nebývale  přiblížila, jako nikdy  od roku 1945 s tím jak jste posouvali  nato stále  více  a více na  východ až jste dnes 100 km od Petrohradu a pořád nemáte  dost.  Musíme  být  připraveni na  to, že  zajdete  ještě  dál než  dosud. To megacvičení  vás  má jednak varovat a  také  má prověřit   celý  systém  našich vojenských struktur.  Zřejmě  včetně  částečné  mobilizace  záloh  a odhalit  existující  slabiny  a  nedostatky. Když se  rozhodnete  pro  konfrontaci,  chceme si být  jisti, že  za  to zaplatíte  katastrofickou  cenu. Náš  zánik  musí být  i  koncem vaší existence!

Alespoň takhle to čtu já. Nemluvě o tom, že Rusko s výjimkou nasazení silně omezených sil v Sýrii nevede nikde války, kde by rotovala celá jeho armáda, včetně všech složek, které představují trvalé ostré cvičení na entou.

Proč právě na Sibiři a  Dálném východě?

Když v  loňském roce proběhlo společné cvičení Ruska Běloruska pod názvem Západ 2017, bylo z  toho obrovské gaudium všech rusofobů – ve smyslu – vidíte je, jak provokují, jak u  svých západních hranic nacvičují útočné operace? Jak se připravují na vpád do Pobaltí, Polska a  nejspíš i  do Kamerunu nebo na jižní pól…. A  to byly do cvičení zapojeny jen zlomky sil, které budou nasazeny letos. Soudím, že Putin vybral teritorium Sibiře a  Dálného východu záměrně – dává sice zřetelné varování Západu, ale současně říká – nehodláme provokovat u společných hranic. Proto budou manévry tam, kde se ani náhodou nemůžete cítit ohroženi. A  říká to naprosto transparentně.

Nicméně si jsem jistý tím, že opět uslyšíme kakofonii těch, co věčně „chtějí sedlat koně“ o  tom, jak kvůli těm manévrům musíme být ve střehu, jak nás ohrožují, jaká je to nestydatá provokace a tak dále. Ale ten kdo chce rozumět, snadno pochopí.


Proč přizvalo Mongoly a zejména Číňany?

Inu i zde už mají ti jediní správní jasno – jde o zárodek vznikající vojenské aliance Rusko – Čína a proto občane pozor, pozor, respektive nikoli dvojnásobný, nýbrž pateronásobný pozor! Spojují se proti nám dva agresivní režimy.

Vy, co chodíte na Kosu dostatečně dlouho už víte, že varuji před nárůstem moci Číny a považuji za budoucí velké globální nebezpečí pro křesťanský civilizačné okruh. Které silně otřese našimi životními jistotami a  naším životním standardem. Nejspíš daleko více, než si nyní jsme schopni připustit, či přesněji – vůbec představit. Rozhodně nesdílím nadšení těch, co jásají nad tím, jak to Čína v  budoucnu Západu natře. Protože to natře vám, mně a  našim rodinám. A bude to zatraceně bolet.

Těm, které jsem nepřesvědčil a jistě je jich dost, co naivně věří, že čínský imperialista musí být daleko lepší než ten americký, doporučuji, aby se trošku poinformovali o  tom, jak Peking zachází se svými zahraničními dlužníky. Naposled to předvedl například s tichomořským ostrovním státečkem Tonga. Ten si kdysi vzal čínské kredity na budování své infrastruktury. Asi v  hodnotě jednotek miliard korun. Jenže jeho vnitřní hospodářství nenaskočilo, jak bylo plánováno a Tonga začala mít se splácením problémy. Republika tedy požádala svého velkého věřitele buď o  drastickou restrukturalizaci dluhu nebo lépe – o jeho odpuštění. Dočkala se jen arogantního odmítnutí asijské velmoci ve smyslu kalouskovského – dluhy se platí – zaplaťte! Tohle je čínský přístup v okamžiku, kdy nad někým získá moc. Zapamatujme si to, až nám zase někdo začne vemlouvat, že Čína se postará o  náš/váš blahobyt a nemá na srdci nic jiného, než blažený život Pepy a  Máni Koblihových…

Ergo kladívko – Západ a  zejména USA dlouhodobě dělají fatální a  navíc trestuhodně hloupou chybu, když tlačí Moskvu ke strategickému spojenectví s Pekingem. Protože právě s  ním je v budoucnu čeká kritická existenční konfrontace. Naprosto dementně usilují o to, aby čínský drak jednal v  synergii s ruským medvědem, místo toho, aby medvěd fungoval na jejich straně….

Takže ano – účast čínských, prý dokonce elitních, jednotek na Vostoku 2018 je rozhodně prohloubením dosavadní úrovně kooperace armád obou státu. Jakkoli jsem dalek tvrdit, že jde o alianci. Zatím, podotýkám – ZATÍM ještě ne. Ale jestli vše půjde jako dosud, ta aliance prostě vznikne. Z oboustranné nouze a  existenční potřeby!

Jenže je tu ještě další aspekt. V předchozím bodě jsem zdůvodnil, proč to obrovitánské cvičení bude na Sibiři a Dálném východě. Aby to Západ NEMOHL vyhodnotit jako bezprostřední výzvu. Nicméně i  na svém východě má Rusko sousedy – zejména Mongolsko a především Čínu. Tím, že pozvalo vojenské součásti armád obou států dávají Rusové jasně na vědomí, že tyhle manévry nemají v  žádném ohledu jakýkoli záměr oproti Ulanbataru nebo Pekingu. I tohle je triviálně srozumitelné! I když si myslím, že v nějakém třetím čtvrtém nebo snad pátém plánu, či ještě na nižší úrovni je ta demonstrace vojenské síly určena i Číňanům. Pro všechny případy.

Ale primárně jde nepochybně o  další krok ve spojenectví z nouze. Čína prostě za současné situace Rusku zbyla. Zatím co pro Čínu – ZATÍM stejná spojenecká rovnice JEŠTĚ neplatí. Otázkou je jen – jak dlouho!


Co z toho plyne pro Západ?

Vše podstatné je obsaženo v  předchozích odstavcích! Podle mne Rusko, pokud se nechce podvolit západnímu diktátu a  nemyslím si, že by jako atomová supervelmoc něco takového učinilo, je bez manévrovacího prostoru. Na další sankční kolo nemá v podstatě jak odpovědět. Na to je ekonomicky příliš slabé a nevýznamné. Tyhle manévry jsou opravdu posledním nebo předposledním stupínkem vzájemné předválečné eskalace a  hry svalů. Dál už následuje jen konflikt. Nebo snad ještě v posledním stupni obdobné velké vojenské cvičení v  evropské části největší země světa. Je na Západu a  jeho představitelích, aby si jasně definovali, co ve vztahu k Rusku do budoucna chtějí. Možné jsou v podstatě pouze tři scénáře

1 – začnou brát  Rusko  jako  partnera. Sebevědomého, hájícího svoje  zájmy  a proto  obtížného, ale  přesto vypočitatelného a pod  Putinem  ovšem spolehlivého,  jakmile  bude dosaženo  nějaké dohody

2 – Rusko  nepřátelské, militantní, pod  tlakem  stále se stupňujcích  sankcí  přecházející  na  válečnou ekonomiku,  která  nutně  musí  vést  k  daleko většímu rozmachu  jeho vojenských kapacit a  silové politické arogance. Příkladem budiž  postup Severní Korei. Která se z naprosto  technologicky  zaostalé země  stala  členem  atomového  a  raketového  klubu. A to vše  bez nerostných, lidských a průmyslových  zdrojů, alespoň trochu  srovnatelných  s  Putinovou  říší. A bez  ohledu na  obrovské oběti celého národa.  Navíc – Rusko má jednak  s žitím v izolaci  dlouholetou zkušenost  z  válečného mezidobí a  vedle  toho je  zde čínský prvek. Pokud  se Peking  nepřipojí k protiruskému tažení,  nemá  toto naději způsobit  v  Rusku  totální  destrukci. Udělá to Peking,  když  ví, že  dříve nebo později se Západem musí  střetnout  o světovou dominanci?

Nevidím do hlav členů  nejužšího čínského vedení, ani  jeho  špičkových poradců.  Ale  nezapomínejme,  že  jejich civilizace  a kultura  trvá  nějakých  4 možná 5 tisíc  let.  A  že  v  době, kdy naši předci bydleli v  jeskyních nebo  děrách vyhrabaných  do půdy, oni jedli z porcelánu a dávno psali na papír. Takže  jejich  myslitelé  dávno a dávno  analyzovali  vzorce lidského chování a  příslušné strategie, jak  reagovat  na  co. Zcela  určitě  umí  definovat svoje  priority, cíle i  vybrat prostředky, jak  jich  dosáhnout a  s kým jich  dosáhnout.  O  USA  se  kdysi opřeli  proti Sovětskému  svazu,  když se  Peking  rozhodl  stát  se z  rozvojové  země  moderní  světovou  velmocí. Takže  proč  to  dnes  neobrátit, když  už  ten  moderní velmocenský status  mají – se  s pomocí  Ruska  stát  světovým hegemonem? Zejména  když  Čínané  vědí,  že  jestliže  nahradí  Spojené  státy   v pozici  světové supervelmoci  č.1,  Rusku  zbude status  jejich  výrazně  slabšího přívěsku..

3 – Rusko rozvrácené….  Dejme  tomu, že  se  Moskva  z nějakého, mně  neznámého důvodu,  západnímu  tlaku podvolí. Ten bude slavit a  triumfovat.. ovšem  jen do chvíle, než stejně  jako v případě triumfů na  Blízkém východě  – speciálně  v  Iráku, Afghu a  Libyi – začne  být tvrdě  konfrontován  s  důsledky  svého  „vítězství“!  Totiž  naprostým  rozpadem původního státu a  jeho struktur a  vzniku  mocenského  vakua. Mám vás  přesvědčovat,  že  to, co  Evropa a  svět zažil  s  Irákem a Libyí  byl jen  naprosto  slaboučký  odvar  toho, co by znamenal stejný  rozpad  v Rusku?  Mám připomínat, že  ve  hře  by byla  držba  několika  tisíc  jaderných  hlavic a  obrovské množství  štěpného materiálu?  Že  by  došlo k okamžitému ohrožení  energetické a  surovinové  bezpečnosti  Evropy?  ‚Že  by  mimořádně početná  muslimská  menšina  okamžitě   chtěla  sebeurčení a  že to sebeurčení  by  nejspíše  přivedlo k moci její  radikály?  Že  by  došlo k lokálním válkám, což by  vygenerovalo  další  uprchlický  exodus?

Západ  si možná  maluje, že  by  dokázal, v souladu  míněním  Madeleine  Albrightové, obsadit  ruské nerostné  zdroje a  nastolit  nějako loutkovou  vládu, která by  Rusku  policejně  udržovala pořádek… Jestliže  ano, pak  by se  naši političtí  vůdci měli nechat  hromadně  hospitalizovat! Nic  takové  v  Rusku není možné.  Žádný  další  Jelcin  instalován nebude. Buď  bude  Rusko silným státem nebo  se totálně  rozpadne, protože  je  národnostně  příliš  heterogenní. A  když  ano,  pak než se  Západ probere, jeho  sibiřské a dálněvýchodní  zdroje  obsadí Čína. Má to ze  všech nejblíž, může   uvolnit  v nejkratším čase  největší  pohotové  vojenské síly a navíc  – ta území, kdysi  dávno už  většinově k  Říši středu  patřila. Západ  nemá, kromě  eventuality  termonukleární  války sebemenší šanci, jak takový  čínský  výboj zastavit!!!
To  evidentní hlupství  našich  rusofobů  je stejně  transparentní, jako tragické! Oni žijí přesně podle  hesla  po nás  potopa!  Proč  se  připravovat na nevyhnutelnou zítřejší konfrontaci s  Čínou a  hledat  pro ni  logické spojence, když musím politicky  přežít  dnes a  ruský  celosvětový „zlý hoch“, na kterého mohu  hodit  všechny  problémy je  ideálním  otloukánkem?!
– – –