Ad Tereza Spencerová

Avatar
Původní autoři
Miroslav Pavel

Miroslav Pavel
17. 10. 2018  Literárky
Původně jsem nechtěl k odchodu Terezy Spencerové z Literárních novin psát nic dalšího, než co jsme s Petrem Bílkem už napsali. Diskuze pod tímto naším stanoviskem ale ve mně vyvolala značné rozpaky. A tak jsem si řekl, že přece jen něco ke všemu dodám. Tak především: 

Tereza nebyla odejita, prostě přišla s tím, že chce skončit. Nechci spekulovat o důvodech. Těžko jsem pro ni mohl vytvořit lepší podmínky, než měla. Nebyla zaměstnancem Litmedie, ale pracovala na základě dohody. Měsíční částka byla, pokud znám podmínky v ostatních médiích, docela slušná. Navíc měla – jak se říká v hantýrce personalistů – home office. Do redakce docházela prakticky jednou týdně a komunikovali jsme většinou mailem. Připomínám, že Literární noviny jsou stále ztrátovým projektem, který financuji z vlastních prostředků. Výzvy, abych – zřejmě – platil ještě víc, považuji za úsměvné. Tereza je velmi kvalitní novinářka, která si umí najít zajímavé zdroje a srozumitelně píše. Pokud jsem s ní kdy měl nějaký problém, tak spočíval v tom, že je příliš úzce specializovaná na oblast Blízkého a Středního východu. Respektuji tuto její specializaci, ale Literární noviny nejsou médiem o zahraniční politice. A nikdy nebudou. Proto mi mezi zahraničními tématy trvale chyběla Evropa, USA, Jižní Amerika. Co víme o tom, co se děje tam anebo v Rusku? To jen namátkou. Svět je prostě o něco širší, než jen Damašek. Dovedu si Terezu představit v médiu, které má 10-15 zahraničněpolitických komentátorů a jeden z nich je specialistou na arabské země. My si to dovolit nemůžeme. Proto jsem ani Terezu nepřesvědčoval, aby zůstala.

Miroslav Pavel
Vydavatel Literárních novin


Poznámka redakce NR (V.D.):
Trapné vykrucování pana majitele. Nebyl schopen ochránit mimořádnou novinářku. Literárky byly čtené právě proto, že tam působilo několik redaktorů, kteří se vyjadřovali politicky a přitom ne v intencích ulhaného českého mainstreamu. Díky jsme zatím měli přehled o situaci na Blízkém Východu nebo o Balkánu. To jsou dnes místa, kde se láme doba, kde geopolitické zájmy ničí milióny lidí. Celá aféra kolem novinářky Terezy Spencerové ukazuje na postupující zglajchšaltování mediálního prostoru v Česku.