Condoleezza Riceová – vzteklý šakal protiruské politiky

Ivan Golubničij
9. 10. 2018      webkamerton
Existují protivníci, kteří mohou být při vší své nesmiřitelnosti alespoň respektováni. V každém případě tomu tak bylo dříve. Dokonce ani v letech obrovských rozporů mezi SSSR a kapitalistickým světem nepovažovaly některé významné osobnosti z řad vůdců velkých kapitalistických zemí za hanebné vzdávat hold sovětskému lidu. Churchill se vyslovoval s respektem o Stalinovi. Samozřejmě že v reálném boji si ne vždy tyto osoby vybíraly přiměřené prostředky, ale slušnost dodržovaly. Dřívější vůdci byli skuteční politici a chápali důstojnost této hodnosti. V poslední době to je problém…


Dnes může hlava jednoho státu vědomě lhát a pomlouvat hlavu druhého, vyslovovat nejabsurdnější a lživá obvinění; obchodovat se zájmy svého lidu a současně ho tlačit do propasti šíleného a bezvýchodného nacionalismu. Co už pak můžeme říci o politických funkcionářích nižších hodností (nazývat je politiky svědomí nedovoluje)!

Celý svět se s opovržením vysmívá ministrovi zahraničních věcí Ukrajiny. Ale nikdo ho nepomlouvá, nečiní lživá obvinění! Jednoduše stačí, když se na tohoto úředníka podíváte – a okamžitě vámi zmítá divoký smích. Ale to je Ukrajina, stát geograficky a etnograficky krásný, avšak svou současnou politickou kvalitou velmi odiózní. Ve skutečnosti není jejich “ministr zahraničních věcí” sám o sobě ničím jiným než rozhodující kuriozitou, hodnou jen toho, aby se mu ze srdce smáli.

Ale postavou jiné úrovně je bývalá ministryně zahraničí USA Condoleezza Riceová. Během svého působení ve vysoké funkci se proslavila vztekem a agresivitou, někdy nabírajícími až zoologických forem. No, mohlo by se říci, kam se cpeš; no, odpracovala sis potřebné, odešla jsi do důchodu, vydělala sis na penzi – tak seď a buď zticha, nedělej si ostudu …

Rusko podle jejího “názoru” již dávno překročilo jisté “červené linie”. “Podporuji výzbroj ukrajinské armády, podporuji nasazení dobře ozbrojených praporů NATO v Polsku a pobaltských státech. Ruské orgány již překročily všechny možné červené linie a zaslouží si odpovídající reakci”, prohlásila politička. Přestože v podstatě není politikem; skutečný politik je rozvážná osoba, která se řídí pouze principy účelnosti a výhod svého státu. Zde máme čumák hladového šakala s vyceněnými zuby, záštiplného a nepříčetného …

Ale tato úřednice dlouho pobývala mezi nejvlivnějšími a nejmediálnějšími politiky Spojených států – jakoby velkého státu.

Současní politici v řadách našich “odpůrců” vyřazují dokonce i ​​ten nejzákladnější respekt. Je to jeden ze znaků současnosti.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová