Pesticidy se vyskytují ve více než polovině vod v Česku – (Tak na co máme normy?)

Avatar
Původní autoři

Radek Novotný
11. 10. 2018   Outsidermedia
Chcete vědět, jak je to s pesticidy ve vodě? Co se měří? Jak se „řeší limity“? Zda je prioritou správy vody zdraví lidí nebo zisky soukromých firem?
Zde je VIDEO a odpověď na vaše otázky:
Obecně platí toto: Pesticidy jsou více než v polovině vod v ČR – problém neřešíme. Zákonné limity pesticidů pro pitnou vodu jsou:
* 0,5 µg/l celkové pesticidy (suma všech)
* 0,1 µg/l pro jednotlivé pesticidy (tj. 0,0001 mg/l)

Zákonné limity ovšem o ničem nevypovídají. Vliv koktejlu pesticidů a léčiv v pitné vodě na lidské zdraví není prozkoumán a navíc je lze zvýšit na základě žádosti provozovatele a hygienické stanice vydají výjimku.

Konkrétní příklad? Téměř 50.000 občanů Zlína a obcí na Zlínsku LÉTA pilo vodu, ve které byly vyšší hodnoty pesticidních látek!

Rozhodnutí hyg. stanice č.j. KHSZL 01887/2016

Prý to není zdraví škodlivé!
Proč tedy máme nějaké limit?

Občan reagoval takto:

Volně se to dá přeložit tak, že koncern do nás se souhlasem Krajské hygienické stanice valí trojnásobné množství pesticidů než je stanoveno Vyhl. MZ ČR č. 252/2004 Sb. a ještě za to inkasuje miliony vyváděné mimo republiku namísto toho, aby peníze investovala do technologií na zlepšení parametrů vody.

A primátor Zlína tomu sekunduje. Proč Vak neinvestoval do Úpravny vod? Protože neměl peníze, neboť politici odsouhlasovali koncernu nehorázné zisky z vodného a stočného a na investice nezbylo. Důvod je v tom, že místo svých investic, preferoval vysoké zisky koncernu.

Kolik takových příkladů v ČR existuje, to nikdo neví!

– – –