Postavili jsme pro vás… Ale už neříkáme, že za vaše peníze

Ivan David
3. 10. 2018
Obrací se mi žaludek ze záplavy billboardů a malých či obřích plakátů hlásících, co všechno “jsme postavili”. Činí tak strany, které jsou u moci a tedy u peněz daňových poplatníků. Strany, které se k moci a penězům derou, prohlašují, co všechno postaví nebo zajistí, aby bylo zdarma (zase za peníze poplatníků). Pro to bych měl ještě jakés takés pochopení. Čím by měli zaujmout…? Jen se obávám (na hranici jistoty), že ony skvělé stavby nestavěly firmy vybrané korektně podle pravidel, ale podle ochoty financovat příští volební kampaň tak, ba dostaly příští zakázky s tím, že budou financovat další kampaň. A tak dále…