Zakarpatí může následovat příklad Krymu

Avatar
Původní autoři

Rostislav Iščenko
2. 10. 2018     ukraina

 Politolog Rostislav Iščenko v rozhovoru s Ukrajina.ru hovořil o tom, jaké důsledky bude mít diplomatický konflikt v Zakarpatí mezi Maďarskem a Ukrajinou. Podle názoru experta Kyjev v posledních letech zavíral oči nad vydáváním pasů Maďarskem, Rumunskem a Polskem, protože mu tyto země zajišťovaly podporu při konfrontaci s Ruskem. Ale pak ukrajinské úřady začaly přijímat jazykové zákony namířené proti Rusku, které zároveň postihly všechny národy země, včetně etnických Maďarů.

“Po neadekvátním vyhodnocení své role v tomto světě se Ukrajina snažila jednat tvrdě, přičemž počítala s tím, že USA a EU přinutí Maďarsko, aby zmírnilo svůj zápal. Když ale Kyjev oznámil nárůst vojenské přítomnosti v Zakarpatí, jen tím vyprovokoval Budapešť k odvetným opatřením. Ukrajina se sama zatahuje do předem ztracené konfrontace”, řekl Rostislav Iščenko.

Politolog poznamenal, že když centrum utlačuje regiony, ty začínají bezděčně hledat podporu jinde. Nyní dokonce i Česká republika zvažuje otázku vydávání svých pasů Ukrajincům. A s přihlédnutím k masové migraci práceschopného obyvatelstva do Evropy bude tam získání zaměstnání s průkazem občana EU mnohem jednodušší než s biometrickým pasem Ukrajiny, zdůraznil expert.

“V Zakarpatí se může zopakovat situace s Krymem, přičemž situace byla vyprovokována samotnými kyjevskými orgány. Rusko nikdy nepodporovalo separatistické nálady, protože mělo zájem o přátelskou Ukrajinu s námořní základnou v Sevastopolu. Situace však dospěla k tomu, že na Krymu mohl začít ozbrojený konflikt, a proto se vynořila otázka návratu regionu do Ruska. Dokonce i menší střet v Zakarpatí může vést k tomu, že místní obyvatelstvo provede své referendum a Ukrajině zamává”, shrnul Iščenko.

Je třeba poznamenat, že vztahy mezi Kyjevem a Budapeští se zhoršily po přijetí nového zákona o vzdělání na Ukrajině v roce 2017. Maďarský parlament okamžitě prohlásil, že novinka porušuje práva národnostních menšin na Ukrajině. Podle úmyslu Kyjeva měl zákon omezit možnost studovat v zemi v jiných jazycích. V reakci na to začalo Maďarsko blokovat setkání Ukrajina-NATO.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová