Biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu poslancům Národní rady Slovenské republiky

Avatar
Původní autoři

23. 11. 2018
Vážení poslanci Národní rady,
blíží se setkání v Marrákeši, na němž má být podepsán „Globální pakt OSN o migraci“, přesněji „Globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a legální migraci“. Tento dokument se rozhodlo nepodepsat několik států: USA, Austrálie, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rakousko a mnohé jiné jsou na cestě k odmítnutí tohoto paktu, protože přímo ohrožuje jejich suverenitu, stírá rozdíl mezi legálním a nelegálním přistěhovalectvím a představuje v dlouhodobém měřítku velká ; bezpečnostní rizika. 


 

Následky nelegální migrace posledních let jsou zjevné a alarmující: sociální nepokoje, enormní růst kriminality, extrémně rostoucí rizika v oblasti ochrany zdraví, chladnokrevné teroristické útoky, jejichž oběťmi je nejčastěji civilní obyvatelstvo. Nejzranitelnější skupinou jsou ženy a dívky, které se ve velkém počtu případů stávají oběťmi brutálních znásilnění, v konkrétních případech i smrtelných. Dalším plodem nelegální migrace jsou tzv. no-go zóny, které se nepodřizují m&i acute;stním zákonům toho kterého státu. Naopak muslimové tam nastolují nepřípustný zákon šaría, který hlásá nenávist vůči nemuslimskému obyvatelstvu. Neustále rostou bezpečnostní rizika, policie ani prokuratura v těchto zónách nefunguje.

„No-go“ zóny jsou malé islámské státy, které okupují území cizích států. Jejich přímým úmyslem je dominance a nastolení islámu na celém území státu. Reálná fakta a zločiny poukazují na to, že místní evropské obyvatelstvo se stále častěji stává terčem útoků nelegálních migrantů. Muslimové usilují o vykořenění křesťanských sv&aa cute;tků, protože je takzvaně urážejí. Co je ale děsivé, že místní úřady mnohokrát vyhoví muslimům a ruší nejen svátky, ale odstraňují i křesťanské symboly, kulturu i obyčeje. Je to stav nevyhlášeného džihádu. 

Je proto nepochopitelné, jak může chtít někdo v dnešní době podepsat Globální pakt OSN o migraci, který je akcelerátorem islamizace Evropy. V současnosti ho představují jako nezávazný dokument. Ptáme se tedy, nač je třeba ho podepisovat?! Jde o zjevnou manipulaci, protože dokument obsahuje několik desítek krát termín „zavazujeme se“. Znamená to, že už zítra se počítá s tím, že tento dokument nabude závaznosti jako dokument mezinárodního práva. Je to způsob, jak zahnat státy do pasti a zničit jejich suverenitu jejich vlastními rukama.

Vzhledem k enormnímu nebezpečí vyplývajícímu z dlouhodobých následků podepsání tohoto migračního paktu, jako je ohrožení křesťanské civilizace, suverenity Slovenska a bezpečnosti jeho obyvatel, vyzýváme Vás, poslance Národní rady SR, abyste přijali závazné rozhodnutí na zasedání NR SR o nepodepsání Globálního paktu OSN o migraci. Toto rozhodnutí musí být závazné pro celou vládu, na prvním místě pro ministra zahraničí, pana M. Lajčáka.

Jde o záchranu Slovenska, jeho suverenity a křesťanské civilizace. Postavte se za Boha a za národ!

Za Vás i za celý národ se modlí

+ Metoděj OSBMr
 + Timotej OSBMr