Kašpárci a trpaslíci se dali na pochod!

Avatar
Původní autoři

Zdeněk Hrabica
6. 11. 2018
Kupředu pravá, kupředu levá! Měl jsem štěstí poznat poezii básníka i člověka Vítězslava Nezvala. I poezii katolického básníka Jakuba Demla. Když bylo ve Velkém Mezíříčí po velkém německém vraždění v roce 1945, postavili Češi Jakuba Demla za kolaboraci a za propagaci fašismu před správní a soudní řízení; na jejich jednání se v závěru k soudu do Jihlavy dostavil velký básník s průkazkou. Katolického poeta a svého přítele z moci úřední z viny vysekal. Když bylo Jakubu Demlovi šedesát přijel mu Nezval do Tasova s košem šedesáti lahví Svatovavřineckého gratulovat. Ač suspendovaný kněz důchod odmítal, byl mu však nakonec státem zvýšen o 1 Kčs. Tak to někdy na tom světě chodí, pravdy se člověk nedobéře. 


Nezval to později zlehčil, označil vztahy mezi umělci za vztahy mírně komediantské. Ač Nezval vyznával víru komunistickou, a Deml víru katolickou, rozuměli si nadosmrti. Režisér a scénárista Jiří Sequens byl nesmírně pracovitý člověk a schopný profesionál. Zejména ve svých filmových dílech se postaral o práci pro stovky herců, kameramanů, osvětlovačů, maskérů. Natočil neopakovatelný film Atentát, seriály o Hříšných lidech Prahy i Brna, o majoru Zemanovi.

Jeho, Jurovu (jak jsme mu říkali) poctivost mu někteří oplatili nevděkem.

Říkal, že se nic neděje, že jsou to ve své většině komedianti. Když se konalo poslední rozloučení s ním, nebylo nikoho, kdo by mu promluvil nad rakví.

Jeden se našel, herec Radek Brzobohatý. Jeden opravdový člověk.

V dětství jsem poznal díky rodinnému prostředí herce Jindřicha Plachtu. Přijel v roce 1946 za KSČ z Prahy na slavnost Prvního máje do Jihlavy, konané v jednom rohu Masarykova náměstí. Řečníkem byl politik a novinář Vilém Nový. Po slavnosti s ními moji rodiče, já a moje sestra jsme byli na obědě v tamním Dělnickém domě. Jindřich Plachta se mi věnoval, psal pohádky a každý ho znal z jeho filmových rolí. A ujišťoval mně, že se spolu uvidíme na XI.všesokolském sletu. Nestalo se tak.

Po roce 1989 jeden český herec ve svých pamětech označil Jindřicha Plachtu nejenom za popleteného komunistu, ale především za herce malých, bezvýznamných rolí. Dříve urputného a často připomínaného přátelství s bývalým předsedou vlády Lubomírem Štrougalem se ani nedotkl. Zatloukl jeho i kamarádství s ním. Zůstal pro mne komediantem, v horším a špatnějším slova smyslu. Naopak herec Jindřich Plachta zůstává jedním z mých nejoblíbenějších českých herců.

Koncem roku 1989 jsem byl u toho, když při happeningu házeli herci a malíři diplomy národních a zasloužilých umělců u Mánesa do stříbropěnné řeky Vltavy. Prý navzdory jejich předchozímu ponižování v rolích občanů druhého řádu. Tak sami sebe před zraky Velkého dramatika s trpkostí označovali. Později se zase klaněli jiné dekoraci – hereckým Tháliím. Změnou míst v sčítanci se součet nezměnil.

Byli a jsou to pořád jedni a ti samí.

Komedianti, baví sebe a baví nás.

Momentálně spílají zpěvákovi Jaromíru Nohavicovi. Prokázanému agentu StB. Zazpíval v Kremlu. Navíc rusky jednu píseň z repertoáru Bulata Okudžavy. A přijal řád od prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina. Ti kdo mu spílají, nadávají a vyhrožují jsou nejenom komedianti, trpaslíci, ale i kašpárci. Ale rozhodně nejsou pohádkovými bytostmi. Nejsou jenom mezi námi; v Polsku už zrušili všechna dříve dohodnutá Nohavicova vystoupení. Vyřazují z prodeje Nohavicovy CD nahrávky.

Jsme veselá země.

Nejde zase jenom o Nohavicu!

Stačí sledovat komentáře o návštěvě českého prezidenta v Čínské lidové republice. V Plzni je, nikoliv recipročně k Zemanovi, na návštěvě čínský disident, spisovatel Li ao I -wu, žijící v Německu.

Ten po svém příjezdu do České republiky, do Plzně označil prezidenta České republiky Miloše Zemana za odpornou postavu nynějšího světa, která se chová jako prostitutka.

Ministr zahraničí České republiky Tomáš Petříček, jako člen prezidentovy delegace, teď v Šanghaji neopomněl připomenout, že v jednání s čínskou stranou sám nebude opomíjet boj za lidská práva.

Jsem tomu rád, i my tady u nás máme svá lidská práva!

Budiž i ony chráněny. Samozřejmě, že i v Číně, ale nejenom v Číně, i v Česku to samé platí!

Foto autor