Proč se Kyjev tolik bojí voleb na Donbasu. Světový a historický význam současných voleb na Donbasu

Avatar
Původní autoři

Alexandr Chalděj
13. 11. 2018      regnum
Bez ohledu na to, jak budou ukrajinské sdělovací prostředky mluvit o problémech účasti ve volbách na Donbasu, proběhnou za jakéhokoliv počasí a jejich hlavním výsledkem bude návrh na ustavení části Donbasu odděleně od Ukrajiny. Se všemi výkřiky Západu a kyjevské junty o neuznání výsledků voleb nabudou realitu autonomního samosprávného regionu, který má legitimní vládu z pohledu demokratických institucí. A svou autonomii si zachová ve všech kontaktech s Kyjevem a všemi ostatními zprostředkovateli.


Ba co víc, z pozice nezávislosti bude Donbas také nyní vystupovat. A všechny procesy ohledně transformace Ukrajiny na federaci se již po volbách na Donbasu stávají neodvratitelnými. Svět je jednoduše postaven před tuto skutečnost.

Autonomní Donbas bude tak či onak nějaké vztahy s Ukrajinou budovat. Když ne teď, tak v budoucnosti, protože moc nacistů není věčná. Jakákoli forma asociovaných vztahů s Ukrajinou vyžaduje, aby se vycházelo z již existujícího autonomního statusu Donbasu, který si sám volí stupeň soudržnosti s ostatními politickými aktéry, od Ruska po Ukrajinu.

V souvislosti s touto úvahou vlastně nezáleží na tom, kdo je právě teď v čele Donbasu. Osoby se mohou měnit, ale stanovený princip zůstane nezměněn: Donbas je od nynějška autonomní území. A může se asociovat s kýmkoli na jakémkoli základě. Od přidruženého členství ke konfederaci a federaci. A žádnými výkřiky nelze tuto skutečnost nyní změnit – volby proběhly a vůle lidu byla vyřčena. Nejsou žádné důvody to ignorovat. V DLR a LLR bylo odhlasováno za hlavy republik podle vlastních, nikoli podle ukrajinských zákonů. Byla vytvořena nová realita. Jak je známo, nezávislé USA také nebyly založeny podle vůle a legislativy Británie a po dlouhou dobu nebyly uznávány.

Ve skutečnosti Rusko a Donbas prosazují dlouhodobou strategii obnovy postsovětského prostoru bývalého SSSR. V plánu je vybojování celé Ukrajiny. A vícestupňový proces, jehož první částí byly volby hlav DLR a LLR, je nyní politickou nevyhnutelností Ukrajiny, ať už se její nacistické orgány pokoušejí odvrátit uznání volebních výsledků.

Neboť je jasné, že nyní všechny vyjednávací postupy budou vyžadovat přítomnost legitimního vedení LLR a DLR. Stávají se stranou jednání a subjekty politiky. Bez jejich souhlasu nejsou na jejich území možné žádné kroky. A Rusko má nyní s kým podepisovat dohody a smlouvy o pomoci a podpoře. Kdy a jak to udělat, to je otázka volby politicky vhodného okamžiku.

Když se Rusko nachází pod silnou palbou, pro někdo pomalu, ale houževnatě postupuje ke stanovenému cíli. Další krok byl učiněn dnes. Žádné výkřiky a sankce, hrozby a ultimáta to nebyly schopny odvrátit. Politika je umění možného. Na Donbasu Svaz slovanských národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska bojuje za svou budoucnost. Problém Ukrajiny a Běloruska je nyní nejdůležitějším problémem zahraniční politiky Ruska. Vytvoření plnohodnotného svazku těchto tří národů je nutnou podmínkou pro budování nějaké zahraniční politiky Ruska vůči celému ostatnímu světu. Je možné s jistotou říci, že Svaz slovanských národů začíná volbami na Donbasu.

Na těchto volbách závisí i korekce kurzu Běloruska, takže je nemožné volby na Donbasu a to, co národ Donbasu dělá v tento den, nadhodnotit. Donbas pokračuje v úniku ke svobodě a stává se předvojem protinacistického odporu. Pokud by se to podařilo Donbasu, proč by se to nepodařilo v Charkově a Oděse? Dněpropetrovsku a Záporoží? Samotná skutečnost, že Donbasu se to podařilo, má obrovský revolucionizující vliv na celou Ukrajinu. Režim v Kyjevě utrpěl další drtivou porážku bez ohledu na to, jak se to bude snažit skrýt za halasnou propagandou, která ale nebudí žádnou důvěru.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Článek byl opublikován 11.11., tedy v den voleb.