Stržené přilby. Západ uznal za hrdiny obchodníky s lidskými orgány

Avatar
Původní autoři

Vladimír Gazetov, Vadim Chomenko
21. 11. 2018   vpk-news
“Barevné revoluce”, vyhlášené západními politickými technology za univerzální prostředek svržení vlád, začínají uvolňovat prostor rafinovanějším projektům. Specialisté informačních a psychologických služeb armád USA a NATO usilovně vyhledávají a testují formy a postupy manipulace s vědomím veřejnosti až po přímé zásahování do vnitřních záležitostí suverénních států. Nejnovější koncept změny politických režimů, který získal od zasvěcených výmluvný název Regime Change 3.0, je téměř dokončen.


V posledních letech byly americké vojenské akce s jejich satelity vedeny proti nezávislým státům výlučně pod záminkou humanitárních zásahů a s halasnými hesly o boji proti mezinárodnímu terorismu a boji proti šíření zbraní hromadného ničení. Přičemž PR podpora vždy hýří výzvami na ochranu lidí a demokracie. Duch anglosaského pokrytectví je odhalen ve slovech britského admirála, náčelníka námořního štábu sira Philipa Jonse, který uznal, že “těžký úder vojenské síly musí být zahalován do dětských rukavic humanitární pomoci”.

Pochybné vavříny projektanta a realizátora nejnovějších informačních a záškodnických technologií patří britskému vojenskému vyzvědači Jamesi Le Mezurierovi, účastníkovi událostí v Bosně, Kosovu, Iráku, Libanonu, Palestině a Sýrii. Podle údajů nezávislé íránské zpravodajské agentury FARS, která má silné vazby na IRGC, vystudoval Le Mezurier prestižní vojenskou akademii v Sandhurstu, jehož absolventy jsou Winston Churchill, bratranci a vnuci královny Alžběty II. a také vedoucí představitelé mnoha zahraničních států a vlád. Výstižné charakteristiky se Le Mezurierovi dostalo na nezávislém webu off-guardian.org, který sjednotil bývalé a dobře informované pracovníky novin The Guardian. Podle jejich názoru pochází od tohoto člověka “nepřekonatelný duch zlověstného odkazu špinavých válek Velké Británie v Keni, Adenu, Irsku, Iráku a Libyi”.

Whitney Webb z mintpressnews.com se domnívá, že výsledky Le Mezuriera, jeho vztahy s britskou vojenskou rozvědkou a především jeho účast v četných “stabilizačních akcích” a “demokratizačních programech” předurčily další kariéru špióna. Ve Velké Británii založil společnost Mayday Rescue. V Nizozemsku je pod jeho jménem zaregistrována nadace spásy Mayday Rescue Foundation, která se specializuje na “podporu dobrovolníků v oblastech konfliktů, nestability a živelných pohrom”. Cíl, uvedený na internetové stránce nadace, je dvousmyslný: “Partnerství s komunitami, které se dostaly do konfliktu nebo z něj vystupují”. Jedním z úkolů je informační a propagandistické zajištění a také zvyšování organizačního potenciálu skupin, působících na místní, regionální a národní úrovni.

Nadaci se podařilo zorganizovat mezinárodní podporu pro Syrskou civilní obranu (SCD, která dostala název White Helmets – Bílé přilby). Jejím prostřednictvím financují Bílé přilby Velká Británie, Dánsko, Nizozemsko a Německo. Srovnatelná podpora USAID přichází prostřednictvím washingtonské společnosti Chemonics. Televizní kanál Al Jazeera z Kataru ji nazývá dodavatelem vlády USA, působící také ve Rwandě, Hondurasu a na Maledivách v oblasti mezinárodního rozvoje a řízení. Přičemž finanční prostředky vyčleňované USAID, zdůrazňuje frankfurtský časopis Der Hintergrund, jsou určeny ne pouze pro záchranné mise. Všechny výdaje na “bělopřilbé” jsou zahrnuty do rozpočtu pod kódem “Podpora aktivit na cestě mírového přechodu k demokratické a stabilní Sýrii”. Jinými slovy, mluvíme o výdajích na změnu režimu.

Ukradený název

Prvotní informace o skupině Le Mezuriera pocházejí od samotných “bělopřilbých”. Název Syrská civilní obrana naznačuje, že organizace byla založena v samotné arabské republice jejími občany. Ve skutečnosti byla společnost SCD založena v březnu 2013 v Turecku a plnila kontrakty pro vlády USA a Velké Británie. Před třemi lety to přiznal samotný Le Mezurier v Lisabonu. Podstrčení brendu bylo provedeno pouze proto, aby občan Západu vnímal humanitární strukturu jako Ministerstvo pro mimořádné události SAR.

Skutečná Syrská civilní ocbrana (CDF), vytvořená v roce 1953, je, na rozdíl od samozvanců v bílých přilbách, členem Mezinárodní organizace pro civilní obranu (International Civil Defense Organization) a má číslo pro tísňové volání 113. Extrémisté bezohledně stříleli aktivisty rady státní obrany, pálili jejich domy, vyháněli jejich rodiny, zabírali skrovný majetek. “Dnes”, poznamenává berlínský internetový časopis, “Bílé přilby jezdí na ukradených hasičských autech”.

Nejprve Le Mezurier zařadil do skupiny pouze 25 “osvědčených Syřanů”, pak organizaci přivedl k počtu 700 osob, které byly vycvičeny pod jeho přímým dohledem. Podle informací Times of Israel se někteří členové skupiny školili v zahraničí, včetně Turecka. O získání zařízení a zdravotnického materiálu odtud německému časopisu Der Spiegel řekl jeden z předních propagandistů “bělopřilbých” Ammar Salmo. V Gaziantepu v Turecku, píše Die Zeit, sídlí ústřední kancelář Bílých přileb, kde jsou organizována školení a je koordinována logistika “vrhů” do Sýrie. Pseudozáchranáři se vždy objevují tam, kde to vyžadují západní země.

Britové viděli ve skupině “bělopřilbých” šanci na opětné získání důvěry, kterou ztratila syrská opozice, jež se zkompromitovala vztahy s teroristickými skupinami. Le Mezurier připouští, že Bílé přilby byly vytvořeny v přelomovém okamžiku pro opozici, když byla podkopána její autorita. V “křehkých” (tj. destabilizovaných) státech mají bezpečnostní subjekty, jako jsou žoldáci nebo cizí armády, nejnižší úroveň důvěry veřejnosti. Na druhou stranu jsou hasiči, zdravotníci, záchranáři vysoce hodnoceni, to znamená, že účastníci událostí, pozitivně vnímaní lidmi, jsou současně jejich přímými svědky a jsou tedy dodavateli nezbytných informací, které nejsou zpochybňovány. Organizace, které jsou údajně zapojeny do hledání a záchrany lidí, pod krytím humanistických hesel, používající důvěru obyvatelstva, mohou kdykoli zintenzivnit operace na změnu režimu.

Zkreslená ozvěna

Zřídka kdy informace o skutečných cílech britského rozvědčíka pronikají do západních médií. Bývalý hlavní inspektor zvláštního výboru OSN pro odzbrojení Iráku Američan Scott Ritter, který studoval činnost Le Mezuriera, dospěl k závěru, že Bílé přilby fungují jako “účinná propagandistická pěst protiasadovského hnutí … Díky jejich výcviku, vybavení a materiálové a technické podpoře, které jsou prováděny výhradně za příspěvky západních vlád (především USA a Velké Británie), slouží Bílé přilby jako virtuální kamerová ozvěna pro americké a britské politiky a úředníky. ”

V teorii médií je tak nazývána cirkulace informací v uzavřeném systému bez přístupu alternativních zpráv, což znemožňuje rozvíjet kritický on-line diskurz. Ritter se domnívá, že cílem pěstování Bílých přileb je jejich prodej v podobě “dobrých hochů”, aby získali domácí podporu společnosti k intervenci a změně režimu v Damašku. Stejně jasně odhalila cíl vzniku Bílých přileb také korespondentka televizního kanálu Al Jazeera Mary Yangová: “Jedná se o skupinu syrských dobrovolných záchranářů, která byla vytvořena, aby reagovala na bombové útoky režimu Asada proti obcím s civilisty”. Hlavní zásluhou “záchranářů”, prořekl se list The Guardian, je zásobování předních médií “videem z první ruky o válečných zločinech” vládních vojsk v Sýrii, včetně chemických útoků. “Víme, že Bílé přilby byly zaměřeny na osvětlování leteckých úderů, prováděných syrským režimem a ruskou armádou”, uvedl Salam Kawakibi, ředitel Arabského střediska pro výzkum a politické studie v Paříži v rozhovoru pro Middle East Eye.

Proto Bílé přilby”, vlastnoruční dílo britských zpravodajských služeb, potřebovaly být co nejrychleji uznány předními západními médii. Novinářka a básnířka Caitlin Johnstonová zaznamenává jejich bezprecedentní podporu jakýchkoli činů “bělopřilbých”. “Ochranu jejich reputace a propagaci jejich image prováděl mainstream západních médií”. Informace “bělopřilbých” jsou dnes vnímány tiskem jako zasluhující si plnou důvěru a tvoří základ téměř všech materiálů publikovaných na Západě proti vládě Asada a jeho spojencům. Vždyť záchranáři, kteří nasazují svůj život při vytahování dětí zpod sutin, budí vděčnost a obdiv veřejnosti. Jakékoli pokusy o zpochybnění propagandistických opusů “bělopřilbých” se potýkají s rozzuřeným a dobře koordinovaným odporem předních západních médií. Občasné články v ruském tisku o jejich provokativní činnosti a spojení s teroristickými organizacemi vyvolávají velké podráždění inkoustových poskoků britského rusofobního establishmentu. List The Guardian zveřejnil naštvaný článek od Olivie Stone, v níž jsou Bílé přilby vylíčeny jako “oběti mimořádné dezinformační kampaně, která je považuje za teroristickou organizaci, spojenou s Al-Káidou”. Podle autorky Moskva údajně zapojila armádu aktivistů, aby zničili nezkalený obraz šlechetných záchranářů. Jednohlasně se solidními britskými novinami vystoupil mnichovský bulvár Die Abendzeitung, který oznámil, že v ruských médiích jsou “bělopřilbí” popisováni jako “příznivci teroristických skupin a džihádistů”.

Příjem značných finančních prostředků od Západu nebrání tomu, aby se “bělopřilbí” představovali jako nezávislá, občanská a samofinancovaná organizace. Na zbytečnost těchto pokusů poukázala italská novinářka Marinella Correggie, která uvedla nevyvratitelné důkazy o tom, že “záchranáři” obdrželi desítky milionů dolarů od vlád přímo zapojených do syrského konfliktu. Zpravodajské oddělení americké televizní a rozhlasové korporace CBS s odkazem na ministerstvo zahraničí USA tvrdí, že na USA připadala přibližně třetina celkového financování skupiny. Panarabský Al Araby Al Jadeed ironicky poznamenal, že svěřenci Le Mezuriera dostávají nejen finanční prostředky od několika vlád, ale také požadují individuální dary na získání vybavení, jako jsou jejich značkové “tvrdé klobouky”. V reportáži ARD Tagesschau Suzanne Glass výstižně poznamenala, že syrští pracovníci mimo jiného také zachraňují ​​lidi ze zničených budov. Přesto francouzská informační agentura France-Presse uvedla: “Záchranáři trvají na své neutralitě a nepřipojení se k politické či ozbrojené skupině”.

Podporu “bělopřilbým” se pokusila zorganizovat tisková služba syrských protivládních sil RFS Media Office, která vyrobila videoklip, určený k velebení členů “civilní obrany” a jejich úlohy při záchraně života civilistů. Následná kritika videoprodukce mediálního centra militantů způsobila tak ostrý hněv speciálních propagandistů Le Mezuriera, že všechna obvinění na adresu RFS Media Office, která se usídlila v Londýně (New London House), byla nazvána “důkazem izolace režimu (Asada) a jeho sdělovacích prostředků od lidského i mezinárodního kontextu”.

Převážná většina důkazů o trestné činnosti falešných záchranářů byla získána z jejich vlastních videí, kde se zbraněmi v rukou pózují v objetí se známými teroristy, jsou přítomni při mučení a popravách vojáků vládní armády. Agentura FARS s odkazem na zdroje v provincii Idlib informovala o účasti mnoha “bělopřilbých” v zavedeném obchodu s lidskými orgány. Postoj kanadského ministryně zahraničí Hristi Freelandov se proto zdá být rouháním, když říká: země je hrdá na to, že hnutí podporuje a pociťuje k němu hlubokou morální náklonnost.

Yaniv Kubovič cituje slova britského ministra zahraničí Jeremyho Hunta v izraelském deníku Haaretz, který nazval pseudozáchranáře nejodvážnějšími z těch nejodvážnějších, kteří jsou i v zoufalé situaci paprskem naděje. A kanál The Middle East Eye, který je zaměřený na osvětlování blízkovýchodních událostí, věnoval pozornost vděčnosti a uznání, které Bílým přilbám jménem vlády USA a všech koaličních sil vyjádřila mluvčí ministerstva zahraničí USA Heather Nauertová. sil.

Aby se dále vylepšil obraz “bělopřilbých” a učinil důvěru v informace, které od nich přicházely, absolutní, byla potřebná bezprecedentních opatření. Známé fondy, veřejné organizace, zástupci showbusinessu a populární hollywoodské hvězdy se zapojily do mohutné PR kampaně, zaměřené na vytváření pozitivního obrazu podřízených Le Mezouriera. Der Spiegel cituje slova ředitele nadace Right-Livelihood-Award ve Stockholmu Jense Ole von Uexkülla, který nazval “bělopřilbé” záchrannou kotvou a jedinou naději trpícího civilního obyvatelstva. Seznam příznivců syrských pseudozáchranářů se dlouhou dobu podobal seznamu hostů Americké akademie filmových umění a věd (Academy Awards): Alicia Keysová, Ben Affleck, Edward Norton, George Clooney, Justin Timberlake, Ridley Scott …

Korespondenti zpravodajského portálu německého mediaholdingu ARD Stefan Meier a Tim Kron informovali o udělení alternativní Nobelovy ceny pochybným hrdinům za činnost “při zachraňování civilistů”. Speciálním propagandistům Le Mezuriera bylo uděleno jedno z nejprestižnějších ocenění na světě ve výši zhruba tří milionů švédských korun rovným dílem s ostatními laureáty. Západní média nadšeně popisovala každodenní hrdinství “dobrovolných záchranářů, zápasníků s ohněm, sanitářů, kteří riskují svůj život, aby zachránili lidi před leteckými údery”. List Die Zeit zveřejnil informace, které heroizovaly Khaleda Khatiba, operátora z Aleppa, který byl pověřen známým britským dokumentaristou Orlandem von Einsiedelem (Netflix-Film), aby připravil videomateriály záchranných operací Bílých přileb. Film The White Helmets (Bílé přilby) byl nominován na Oscara v kategorii “nejlepší krátký dokument”. Mluvčí ministerstva zahraničí USA Heather Nauertová požádala novináře, aby se s ním seznámili. Do tisku pronikla informace, že známý herec George Clooney a jeho obchodní partner ve filmové společnosti Smokehouse Pictures Grant Heslov pracují na projektu Bílé přilby 2.

Berlínský deník Der Tagesspiegel také připomíná 110-ti minutový film Syřana Ferase Fayyada “Poslední lidé v Aleppu”, který natočil spolu s Dánem Steenem Johannessenem a který byl vyhlášen nejlepším zahraničním dokumentem na 33. festivalu nezávislé kinematografie Sundance-2017 v USA. Portál The Middle East Eye poukázal na účast při natáčení a PR podpoře tohoto filmu pracovníků protivládního Aleppo Media Centre, které je hlavním zdrojem “zpráv” pro média ve Velké Británii, USA a Evropě. Toto mediální centrum, v němž trvale působí asi 20 novinářů, kteří sídlí v Sýrii, existuje za finanční prostředky USA a EU. Centrum dostává “podporu” od organizace Syrian Media Incubator (Syrský mediální inkubátor), která sídlí v Gaziantepu v Turecku. AMC neustále publikuje na svých internetových stránkách a v sociálních sítích články, fotografie a videoklipy, které podle trefného vyjádření 21stcenturywire.com ochotně využívají západní média “k udržování toku amerických protiasadovských zpráv”. Fakta, která svědčí o těsné spolupráci džihádistického Media Centre s propagandisty Le Mezuriera, uvedla televizní stanice KTLA se sídlem v Los Angeles.

Televizní kanál Bílých přileb neúnavně on-line dokumentuje jejich údajně záchrannou misi. Na spoustě inscenovaných fotografií lidé běhají přes ruiny k fotoaparátu s dětmi v náručí a vytvářejí obrazy, které tvoří image Bílých přileb po celém světě. Stejná pozice rukou, sklopené oči, lhostejné výrazy obličejů vyzrazují zinscenování. Pochopitelně, děti v náručí “hrdinů” jsou zobrazeny jako oběti ruských nebo syrských leteckých úderů.

Podle názoru expertů skupina, kterou vytvořil Le Mezurier, dokonale ovládá dovednosti organizování neuvěřitelně realistických a zcela podvržených “záchranných” operací v kterékoli denní době. S využitím možnosti virového internetového videa šíří tito propagandisté podvržené videozáznamy v předních světových médiích jako autentické. Lidé, kteří se náhodou dostali do oddílu Le Mezuriera, byli skutečně překvapeni, když se dozvěděli: “Abyste dostávali peníze, musíte pracovat jako herci”. Lizzy Porterová na kanálu The Middle East Eye vyprávěla o Syřanovi Abdulhadi Kamelovi, který se zeptal, proč to máme dělat. Lakonická odpověď byla maximálně přesná: “Jinak Evropa a Turecko nebudou platit”. Informace o tom, že každý člen organizace Bílé přilby obdrží téměř dva tisíce dolarů za vytvoření klipů o své tzv. humanitární činnosti v severozápadní provincii Sýrie, sdělili reportéři agentury FARS. “Klipy o vytahování dětí z trosek v Idlibu” jsou zvláště ceněny.

Kanadská služba rozvědky a bezpečnosti (Canadian Security Intelligence Service), která uvítala úspěchy svých britských kolegů, uvádí ve zvláštní zprávě, že dobrovolníci se díky umístění videoklipů, natočených akčními kamerami GoPro, “stále častěji stávají hlavním zdrojem důkazů o skutečné povaze bombových útoků” a o údajném porušování lidských práv v Sýrii. Je těžké uvěřit, ale právě na základě informací, přicházejících od “bělopřilbých” propagandistů, USA a země NATO prováděly ta nejdůležitější vojenská a politická rozhodnutí. “V mnoha případech”, píše nezávislý časopis Der Hintergrund, “sdělení Bílých přileb byla jediným důkazem útoku Syřanů nebo Rusů”. Německá zpravodajská internetová stránka uncut-news konstatuje, že lidi Le Mezouriera jsou pokrytci a dobře placení propagandisté. Kvůli jejich “informacím” USA, Francie a Velká Británie bombardovaly Sýrii. Americký ministr obrany Jim Mattis řekl novinářům o “obavách jeho vlády ohledně sdělení povstaleckých skupin o používání sarinu v Sýrii”. “Bílé přilby”, ironizuje Glenn Canady na iamamalaysian.com, “přijdou na mizinu kvůli hercům … Pokaždé, když nám říkali, že Asad používá chemické zbraně, byla to další lež”.

Propaganda proti Bašáru Asadovi podpořila konflikt, brzdila možnosti syrské vlády pro diplomatické alternativy k bojovým akcím. Stephen Kinzer, známý spisovatel a veterán novin The New York Times, charakterizoval situaci následovně: “Objasňování syrské války se zapamatuje jako jedna z nejostudnějších epizod v historii amerického tisku”.

Skvěle provedená operace, která vedla k osvobození jižních provincií SAR od teroristů, přinutila Západ k rychlé evakuaci 800 “bělopřilbých” s celkovým počtem v organizaci více než tří tisíc osob. Vídeňský levicový liberální Der Standart nazval akci “Záchrana záchranářů”. Korespondentka televizního kanálu Al Jazeera Stephanie Decker ji popsala jako “masivní mnohonárodnostní a mezinárodní snahy s účastí OSN”. Murray Brewster na kanadském CBC oznámil, že evakuace byla projednávána dokonce i na summitu NATO v Bruselu. Nejcennější snímky byly připravovány k odvozu. Lze předpokládat, že to byla propagandistická aktiva Le Mezuriera. Potvrzením toho je zpráva Reportérů bez hranic, která zaznamenala nahromadění desítek mediálních aktivistů a novinářů na hranici s Izraelem, kteří nemohou počítat s milostí syrské armády. Tato myšlenka byla podchycena Der Spiegelem, který přímo uvedl, že izraelská armáda zachránila lidi v bílých přilbách “před postupujícími silami vládce Asada, který je ohrožoval zatčením a popravou”.

Podle ministra zahraničí Jordánska Ajmana Safadiho bylo 422 osob přepravováno pod ochranou Izraelců namísto dříve zmíněných 800. Izraelský Haaretz cituje radostné výroky britského ministra obrany Jeremyho Hunta, který nazval fantastickou zprávu, že “my – Velká Británie a přátelé – jsme zajistili evakuaci Bílých přileb a jejich rodin”. A syrská státní televize Al-Ikhbarija považovala evakuaci aktivistů Bílých přileb za skandál a nazvala je “teroristickými skupinami”.

Destabilizační matrice

Založené, financované a podporované zahraničními vládami, lobbisty a PR agenturami Bílé přilby nejsou spontánní strukturou. Spíše je to matrice, s níž bude možné v případě potřeby všude šířit analogy k destabilizaci vlád, nepřátelských vůči Západu.

Myšlenka Le Mezuriera o šíření zkušeností po světě znamená možnost provádět účinnou protivládní propagandu proti zákonně zvolené vládě v jakémkoli státě. Dobrovolnické organizace pod záminkou prvních záchranářů, kteří rychle získávají důvěru veřejnosti a využívají zranitelnost a chudobu místního obyvatelstva, mohou zajistit průchod “měkké síly” k samotné moci cílových zemí, řekl Le Mezurier v nedávném rozhovoru. Tato “pseudohumanitární pěst bude v budoucnu použita k rozdrcení mnoha nežádoucích vlád”. Podle některých zpráv se již vyhodnocují možnosti realizace programů stabilizace civilní obrany v dalších zemích Blízkého východu, včetně Jemenu a Iráku.

Le Mezurier se snaží přeměnit The Mayday Rescue Foundation na totální vojenskou propagandistickou strukturu, která se zabývá “přeregulováním neposlušných vlád” pod rouškou jednotné fronty západních médií, která nekriticky používají dodávané informace. Nadace verbuje dobrovolníky-žoldnéře v Brazílii, aby zde vytvořila podobnou organizaci. Lidé Le Mezuriera byli pozorováni ve Venezuele, Indonésii a na Filipínách. Podle vzoru a analogie Bílých přileb se vytvářejí základy budoucích organizací. Jednotlivé epizody jejich činnosti s řádnou PR-podporou poslušných světových médií nepochybně vyvolají sympatie lidí k novým “hrdinům”.

Oficiální internetová stránka vlády Argentiny oznámila, že v souladu s novou strategií poskytování humanitární pomoci Venezuelcům, dohodnutou a vyhlášenou Buenos Aires a Bogotou, tým dobrovolníků kontaktuje migranty, kteří opustili svou zemi kvůli politické a institucionální situaci. Jako pilotní území byly schváleny oblasti v Cucuta a Maiko, kde jsou centru Bílých přileb přiděleny kancelářské plochy z několika zasedacích místností a specializovaných prostor …

Spokojený, ale zjevně unavený pozorností, kterou k sobě poutal, Le Mezuriere odešel z internetové stránky MayDay Rescue a všechny odkazy na něj byly na portálu Bílých přileb smazány.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Vladimír Gazetov je profesor Akademie vojenských věd
Vadim Chomenko je profesor Vojenské Univerzity MO RF