1989: Očakávania zmeny, 2018: Zmena očakávaní (VIDEO)

Avatar
Původní autoři

1. 12. 2018  NovéSlovo
Na začiatku 30. roku ponovembrovej zmeny orientácie Slovenska pripravili
Inštitút ASA, DAV DVA a Liga pre národnú a sociálnu záchranu Slovenska diskusiu:

Hostia: 

JUDr. Ján Čarnogurský, disident, po r. 1989 minister a premiér,
gen. Ing. Alojz Lorenc, CSc., 1. nám. FMV ČSSR, po roku 1989 prenasledovaný.
Moderátor: 
Ing. Juraj Janošovský.

Na začiatku 30. roku ponovembrovej 

Podujatie sa uskutočnilo 14. novembra 2018 v priestoroch Inštitútu ASA.
Videozáznam pripravil Peter Kele.