Hlavně, aby nám nefotografovali nádraží!

Avatar
Původní autoři

Jiří Jírovec
3. 12. 2018
Od Švejka jsme pokročili dál. K ruským špiónům přibyli čínští. Ti musí být zatraceně rafinovaní, aby zamaskovali šikmé oči a jazykové vady. Rusové jsou jednodušší, ale o to nebezpečnější. To řekla úřední memoranda putimskému strážnistrovi Flanderkovi: “Je zjištěno, že mezi nimi jest mnoho ruských Čechů, vychovaných ve vysokých štábních vojenských školách Ruska, kteří ovládajíce dokonale český jazyk, jeví se býti zvláště nebezpečnými vyzvědači, neboť oni mohou a jisté provedou i mezi českým obyvatelstvem velezrádnou propagandu.”


Vědom si ruské úskočnosti, strážmistr vtělil svoje podezření do raportu: “Mezi jiným při mém křížovém výslechu udal, že umí fotografovat, a to nejraději nádraží. Aparát fotografický sice u něho nalezen nebyl, ale jest domněnka, že ho někde skrývá, a proto s sebou nenosí, aby odvrátil od sebe pozornost, čemuž nasvědčuje i jeho vlastní doznání, že by fotografoval, kdyby měl aparát u sebe.”

Švejk Flanderkovi vyjevil, že to je “Lehčí než něco jinýho, poněvadž se to nehejbá a pořád to nádraží stojí na jednom místě a člověk mu nemusí říkat, aby se tvářilo příjemně.” To se nezměnilo, jen technika je jiná. Aparát může být třeba v brýlích.

Už tenkrát, dávno před internetem, existovaly “fake news”. Desertéři, které Švejk potkal ve stohu “měli představu, že Rusové už jsou za Budapeští a na Moravě. Všeobecně se to v Putimi povídá.”

Zpráva BIS za rok 2017 sděluje, že se trochu krade a korumpuje a že proti nám špionážují východní nepřátelé. Významný je její příspěvek k obohacení českého jazyka termínem “anarchoautonomní skupina”. Je zjevně odlišná od trockistické, protože jinak by stačil jeden termín.

Podle BIS nepředstavuje levicový extremismus “bezpečnostní riziko pro ohrožení demokratického zřízení ČR”. Zpráva se jím ale přesto poměrně široce zabývá. Zejména vrhá nové světlo na Kolektiv Autonomního sociálního centra Klinika.

Tihle lumpové, kteří nerespektují rozhodnutí soudu aby centrum opustili, organizují “setkávání sympatizantů z  širokého spektra krajní levice, ale také různých lidsko-právních aktivistů.” Odvolávají se na lidská práva, darebáci.  Asi to mají od Havla.

Podle BIS: “Klinika představovala i významný prvek pro rozvíjení a posilování mezinárodních vztahů české krajně levicové scény. Nově se anarchoautonomové více věnovali ochraně životního prostředí a ekologickému aktivismu, který se postupně stal dalším z  jejich hlavních profilačních témat. Bylo patrné jejich propojení s  různými environmentálními aktivistickými skupinami nejen v ČR, ale i v  SRN. Účastnili se akcí pořádaných těmito subjekty či dokonce participovali na jejich organizaci.”

BIS nezaznamenala “žádné přímé akce, ke kterým by se přihlásili militantní anarchisté. Osoby obžalované z příprav teroristického útoku na vlak s vojenským materiálem byly osvobozeny zatím nepravomocným rozsudkem Městského soudu v Praze z 22. září 2017. V průběhu roku se některé z nich nadále pohybovaly v prostředí levicových extremistů, nebyly však nijak významně aktivní”. To je jistě dobře.

Zpráva ale poukazuje na činnost “několika vazebně stíhaných aktivistů, kteří po svém propuštění předávali zkušenosti z pobytu ve vězení na různých setkáních a besedách.”

Občan si oddechne, že se BIS dokáže zabývat i zdánlivými maličkostmi. Dojem, že si anarcho-tyhlety hýčká, aby si je nemusela vymyslet, je doufejme nesprávný.
Zbývá dodat, že se zpráva vyhýbá informacím o možném úniku informací směrem na Západ. Z nedávné minulosti přece víme, že třeba Američané odposlouchávali Merkelovou a prý zachytili i telefonát prince, který může mít prsty v zabití novináře.
Media zprávu v podstatě ignorují, přestože se nabízí řada otázek a scénářů. Jaké překvapivé informace lze získat na politické úrovni? Cožpak se jakékoli české ministerstvo může rozhodovat bez ohledu na USA, EU a Izrael? Jisté nebezpečí může vzniknout, kdyby se veřejnost dozvěděla něco o kroucení rukou, abychom kupovali od přátel, třeba draze.
Dobře, přijede čínský agent. A co dál? Bude se snad pídit po tom, proč náš systém potřebuje desetiletí pro kousek dálnice a neumí již postavit jaderný reaktor? Bude pracně zkoumat, co mají naši vědci kdesi v  šuplíku? Ten člověk přijíždí, aby prodal, co Čína umí. Má peníze, aby koupil a tím otevřel dveře.
Idioti mezi českými politiky si myslí, že Česko je pupek světa, který zachráníme, když jim u nás dveře přibouchneme. Jenže Čína ty trhy již dávno má. V Kanadě v obchodech těžko narazíte na zboží Made in USA nebo Canada. Z největší části tam je čínské zboží.
BIS píše, že „Čína disponuje téměř neomezeným kapitálem, který je schopna nabízet zahraničním firmám výměnou za přístup k duševnímu vlastnictví anebo vstup na zahraniční trhy.“ 
Svatá prostoto, tohle přece dělají i USA. Nejezdí k nám američtí diplomaté prodávat svoje zbraně a třeba jaderný reaktor?
Ford před časem koupil švédské Volvo, aby získal přístup k technologiím. To samé udělal General Motors se Saabem. Tam to bylo horší o to, že firma GM nechala Saab padnout, ale protože duševní vlastnictví, tedy patenty, zůstaly v jejím vlastnictví, bylo vzkříšení Saabu nemožné.

Dobře, přijede ruský mužik. A co dál? Nejspíš narazí na nenávist určité části populace a pak na lidi, jimž stačí západní zdroje, aby se báli, že je válka ve vzduchu.