Ministri vnútra členských krajín EÚ prijali dohodu o odstraňovaní teroristického obsahu z internetu

Avatar
Původní autoři

8. 12. 2018    hlavnespravy
S cieľom zastaviť radikálne aktivity teroristov na internete, vrátane náboru či podnecovania k násiliu, sa ministri vnútra členských krajín v Rade EÚ dohodli na navrhovanom nariadení o prevencii online šírenia teroristického obsahu. Keďže už dnes elektronickí giganti, či sú to sociálne siete alebo vyhľadávač google selektujú a cenzurujú obsah z politických dôvodov, je veľmi pravdepodobné, že i toto nariadenie bude iba ďalším inštrumentom na pritvrdenie cenzúry na internete a na vytváranie ďalšieho tlaku na technologické firmy.


“Online teroristický obsah zohral kľúčovú úlohu v takmer každom teroristickom útoku v Európe. Je našou povinnosťou chrániť našich občanov tak efektívne, ako je to možné,” uvádza Rada EÚ vo svojom vyhlásení slová rakúskeho ministra vnútra Herberta Kickla, zvýrazňujúc “naliehavosť riešenia tohto problému”.

Navrhované pravidlá sa majú vzťahovať na všetkých poskytovateľov internetových služieb v rámci EÚ bez ohľadu na to, či sídlia v niektorej členskej krajine alebo nie. Títo poskytovatelia musia do jednej hodiny odstrániť teroristický obsah alebo zakázať k nemu prístup. Pri nedodržaní nariadenia je daná pokuta až do výšky 4 % z ich globálneho obratu za predchádzajúci rok.

Samotní poskytovatelia internetových služieb, medzi ktorých patria aj Google, Facebook, či Twitter, budú mať na starosti zisťovať, či obsah zodpovedá podmienkam a či by mal by byť odstránený, taktiež aby sa už raz odstránený obsah už znova neobjavoval.

Spoluprácu medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a poskytovateľmi internetových služieb budú zabezpečovať isté “kontaktné body” dohliadajúce na dodržiavanie nariadení. Konkrétne pokuty si budú stanovovať jednotlivé členské štáty podľa svojich právnych predpisov.

Pri tom všetkom Rada EÚ zdôrazňuje, že práva bežných užívateľov a firiem budú dodržané, vrátane slobody prejavu a informácií a slobody podnikania. Bude tiež možnosť odvolať sa v prípade neoprávnene odstráneného obsahu.

Návrh na odstraňovanie teroristického obsahu predložila pôvodne Európska komisia 12. septembra 2018. Po terajšom prijatí dohody v Rade EÚ ju predsedníctvo Rady EÚ prednesie na prerokovanie poslancom Európskeho parlamentu.

Po prijatí dohody sa však ozvali už aj kritické hlasy. Podľa portálu Euractiv, manažér Európskeho počítačového a komunikačného priemyslu Maud Sacquet si myslí, že dohoda nerieši niektoré najpálčivejšie problémy, ako odstránenie textu z rozsahu jeho pôsobnosti, o zaradení služby cloudového typu a že by politici mali prehodnotiť možnosť filtrovania údajov poskytovateľmi internetových služieb.