Otevřený dopis (předán 11.12. 2018) Radě pro rozhlasové a televizní vysílání – Věc: Stížnost na podvracení České republiky pořady ČT 2

Avatar
Původní autoři
Kat českých vlastenců – zastupující říšský protektor
generál SS Reinhard Heidrich

14. 12. 2018
Dámy a pánové,
v poslední době jsou uváděny, zejména na veřejnoprávním kanálu ČT2, programy, které jsou nepřátelské našemu obyvatelstvu, našemu státu. Jedná se například o pětidílné Česko-německé století, Adolf a Eva, 1945: Krvavý mír a další. Tyto pořady jsou součástí procesu, před kterým nás varoval prezident osvoboditel – Dr. Edvard Beneš. Na aktivu protifašistických bojovníků a vězňů koncentračních táborů v roce 1946 řekl:
„Řekl jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve věznicích a KT. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou se svou „očišťovací“ kampaní Neboť na válku z let 1938-1945 se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku.“

O tomto, že tento proces v naší společnosti cílevědomě probíhá, nemohou být žádné pochybnosti. Při zasedání Sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska ve Vídni 12.11. 2015 Bernd Posselt, mluvčí Sudetoněmeckého landsmanšaftu, mimo jiné prohlásil (přeloženo ze Sudetenpost, 10.12.2015, str. 12): „Žádné právní pozice sudetských Němců nejsou opouštěny! Prosazování požadavků nelze provést silou, ale pouze přesvědčováním. Pokrok v restitucích bude. Posselt věří, že uplatnění požadavků bude dosaženo změnou vědomí Čechů, že vyhnání byla a je nespravedlnost. V případě, že si to většina Čechů uvědomí, může se změnit hodně.“

Požadujeme rychlou a účinnou nápravu v programové skladbě ČT. Nelze nečinně přihlížet, či podporovat, obracení historie naruby, připravovat další velké škody našemu státu a obyvatelstvu. Naopak, je třeba veřejnost informovat o tom, že Německo vůči naší republice nesplnilo reparační povinnost za škody, způsobené českému a slovenskému lidu v období II. světové války. O tom, že Sudetoněmecký landsmanšaft neustále podporuje a provádí nám nepřátelské aktivity.

V Praze, dne 8.12. 2018
Z. Cincibus v.r.,
místopředseda
Národní rada Klubu českého pohraničí, z. s.
Politických vězňů 9
111 21 Praha 1