Vyzobáno z webů za prosinec 2018

Avatar
Původní autoři

Jan Kadubec
30. 12. 2018  Outsidermedia

*Nastává revoluce srovnatelná s revolucí neolitickou a průmyslovou.

*Zdá se, že v Moskvě mají dnes jinou starost – zjistit, kdo vlastně Ameriku řídí. Přesněji, zda ji vůbec někdo řídí.*Když se před časem dotázali v jedné německé TV jakéhosi německého generála, zda si myslí, že na Východní Ukrajině bojuje ruská armáda, odpověděl: „Kdyby tam byla ruská armáda, tak nejpozději do 10 dnů jsou v Kyjevě.“ Herr generál už byl v penzi, tak si to mohl dovolit.

*Rusko a Izrael. Větší sympatie doma si ruský prezident nezískal ani původně mdlým postojem k sestřelení ruského vojenského letadla u břehů Sýrie a smrti 15 vojáků na jeho palubě (září 2018). Ruské ministerstvo obrany přitom od počátku vinilo za tento incident izraelské letectvo. 24 hodin po Putinovi už jeho ministr obrany Šojgu oznámil tak důrazná a účinná opatření k ochraně syrského vzdušného prostoru, že v Izraeli z toho zavládlo zděšení. Putin pak tato opatření podpořil. V ruských sociálních sítích se poté objevily poznámky, že je na čase zveřejnit, kolik příslušníků ruské politické elity má vedle ruských i izraelské pasy, kolik z nich má příbuzné v Izraeli, v kterých zahraničních bankách a kým ovládaných mají své účty apod. A vůbec vysvětlit, proč je Kreml dlouhodobě vůči Izraeli tak tolerantní.

*Sankcionovaný ruský oligarcha Boris Rotenberg má své peníze mimo jiné ve finských bankách… podle unijních pravidel by mu je měli Finové zmrazit… ale on má i finské občanství… a podle finských, ruských i unijních zákonů nelze blokovat peníze občanů EU, ale jsou tu ještě sankce USA… chaos…

*Jakýkoliv kontakt s Ruskem a Rusy je podezřelý, každá návštěva táhne českou republiku na východ. Někdy si myslím, že ti, kdo to tvrdí, si myslí, že ČR není stát, ale komediantský vůz, kterým lze libovolně manipulovat. Třeba je to jejich profesní zatížení.

*Zdá se, že dějiny dokazují platnost bonmotu V. V. Štěcha: „Když má biftek adjektivum, je to vždy karbanátek. Když má demokracie adjektivum, je to vždy diktatura.“ V tomto duchu bychom liberální demokracii mohly nazvat diktaturou karbanátkové konzistence, s velmi nechutným totalitním kořením, končí komentář Jaroslav Bašta.

*Lavrov: My nemůžeme nikomu zakazovat projevovat své intelektuální a politické schopnosti.

*Finian Cunnigham: Kromě iracionálního, špatného rozdělování bohatství, které kapitalismus umožňuje, západní státy – tj. politici, sloužící oligarchům – utrácejí a plýtvají nadměrně velkými finanční prostředky na militarismus a vedou zločinecké války. Kapitalismus je zřejmě iracionální, antidemokratický systém, který vždy směřuje k oligarchii, militarismu a fašismu. Pokud ekonomika funguje relativně dobře, potom systém toleruje formy „liberální demokracie“. Ale když systém běží naprázdno, potom jsou k ovládání neklidných mas lidí využívány extrémnější síly.

*Rozhodně nečekejme, že dobrý život Evropanů by snad byl cílem globálního kapitálu a současných evropských elit. To ani vteřinu.

*Trh ovšem řeší jen zisk, ale ne sociální problémy.

*Bohatí mluví o konci světa, nám nahání strach konec měsíce, řekl Marc.

*Co mě nejvíce překvapuje je trpělivost chudých, řekl Vassilij Leontief, laureát Nobelovy ceny za ekonomiku.

*Karel Marx: Práce produkuje zázračná díla pro bohaté, ale dělníky ochuzuje. Produkuje paláce, ale pro dělníky sluje. Produkuje krásu, ale pro dělníky mrzačení. Nahrazuje práci stroji, ale část dělníků vrhá zpět k barbarské práci a dělá je pouze další částí stroje. Produkuje ducha, ale pro dělníky slabomyslnost. Kreténismus.

*Určitá část mediální a politické sféry chce, abychom věřili, že násilí je to, když hoří auta. Ale když politika zničí život tisíců lidí, to není násilí. Kdo si myslí, že pomalovat někde památník je horší, než nemožnost uživit sebe a svou rodinu, ten nemá tušení o tom, co je sociální bída. Pro vládnoucí jsou nižší třídy to, co psal sociolog Pierre Bourdieu „classe-objet“, třída, k níž se mluví shora, kterou lze formovat tím, co se říká. Někdy se o ní mluví jako o těch „dobrých chudácích.“ A někdy jako o bandě rasistů a homofobů. Ale záměr je stejný. Tato třída o sobě nemá vypovídat sama. Klidně ji uzavřeme do rozporů, jen když bude držet hubu, píše Louis.

*Oskar Krejčí: Kyberprostor je umělé prostředí, kde dnes zpravodajské služby praktikují své tradiční operace: sběr dat i subverzní akce. Chybí ovšem regulace těchto aktivit v kyberprostoru na úrovni mezinárodního práva veřejného. K tomu přičtěte, že na trhu je moderní špionážní technika, kterou mohou soukromníci využívat, avšak zpravodajské služby mají jejich použití regulované – tak si státy najímají soukromé agentury. To je jev známý i z vojenské oblasti, kde vznikají soukromé armády, s nimiž státy uzavírají kontrakty. Kyberšpionáž neprovádějí jen ti „zlí“. Platí to, co na sympoziu řekl generál Šándor: provádějí ji ti, kdo na ni mají technické vybavení.

*Benjamin Kuras: Vtipem pomalu přestává být otřepaná židovská anekdota o židovském manželském páru ztroskotaném na pustém ostrově:

„Sáro, zaplatilas členský poplatek synagogy?“ „Hrozně se omlouvám, měla jsem už podepsaný šek, ale zapomněla jsem ho poslat.“ „Školné za děti v židovské škole jsi ale už zaplatila?“ „Panebože, taky jsem zapomněla.“ „Ale novoroční příspěvek na naši charitu jsi určitě poslala?“ „Panebože, taky zapomněla.“ „Ale aspoň ten příspěvek na opravu střechy synagogy?“ „Bože, božíčku, zapomněla.“ „Sárele, ty jsi zlato. Oni si nás najdou.“ 

Nám, milovníkům svobody a soukromí, z toho může být mdlo. Ale nic s tím nenaděláme. Kdykoli, kdekoli a při čemkoli nás bude někdo moci sledovat, archivovat, analyzovat a kdykoli na nás moci něco vytáhnout, zač by nás mohl potrápit, vydírat, umlčet, zavřít. Jestliže dřív bohabojní lidé věřívali, že Bůh je stále sleduje a vše o nich ví, my dnes na rozdíl od nich budeme s jistotou vědět, že je to pravda. Budeme stejně vystrašení, jako bývali oni. Akorát nebudeme vědět, kdo je ten Bůh, kde sedí, co s námi zamýšlí, za co nás potrestá, kdy a čím.

*Ivo Šebestík: My, v Evropě, bychom měli každý den děkovat francouzským, nizozemským, anglickým i německým osvícencům za to, že nám proklestili cestu náboženskou tmou ke světlu. Jinak bychom na tom byli dnes, i v Evropě, dost možná úplně stejně jako ten pomatený jedinec, který vraždil ve Štrasburku. Máme sice množství zástupných šílenství za běsnění náboženská, například fanatismus protiruský, strašáky komunistické i socialistické, snaživou devótnost proamerickou, nadšené pochopení pro diktaturu kapitálu a jiné, ale popravdě řečeno, tyhle naše imbecility nemají ani zdaleka potenciál skutečného středověkého pomatení. Jo, středověk, to bylo silné kafe! Hořící hranice pod kacíři na západě a na jihovýchodě nabodávání na kůl po tureckém vzoru. „Vítači“ možná chtějí obohatit naši moderní Evropu o pár středověkých vymožeností a sami se ukrýt před svým „dárkem“ (něco jako Trojský kůň) na území bedlivě střeženém soukromými armádami. Evropané už ale naštěstí nějakou dobu vědí, že tento dárek je třeba bez poděkování odmítnout. Proto jsou samozvané „elity“ den ode dne nervóznější.

*Jan Vítek: Do konce let osmdesátých minulého století se kapitalismus choval slušně. V celé západní Evropě vznikl sociální stát, kde se lidem vedlo dobře. Vládnoucí elita tomu nebránila, nikoli však z lidumilnosti, nýbrž proto, že západní kapitalistický systém měl konkurenci ve východním bolševismu, který se vydával podle potřeby za socialismus nebo komunismus. Když se zhroutil, západní kapitalismus zvlčil. „Greed,“ chamtivost, řekl Galbraith, „za čas ji velmi dobře všichni poznáte“.

*Jednoduchá otázka: Čí hodnoty se vlastně brání? Proč se dnes, v dobách extrémní nerovnosti, debata soustředí na otázky morálky a identity a ignoruje problémy distribuce bohatství?

*Se smutkem musím říci, že intelektuálové, umělci, herci, spisovatelé a spol. zrazují a nechávají se zkorumpovat mnohem více, mnohem častěji a mnohem, mnohem ochotněji než „nevzdělaní burani“ z fabrik a venkova.

*Přibližně od roku 2000 se stalo v národních evropských byrokraciích pravidlem posílat do evropských zastupitelských struktur podobných Evropskému parlamentu lidi podle zásady „vezmi si, Bože, co nepotřebujeme“. Je to v podstatě reinkarnace známého sovětského „povýšení bokem“. Když bylo třeba se zbavit nějakého ať už velmi aktivního politicky, ale z hlediska praktického zcela neužitečného činitele, a nedalo se ho poslat do demise, „povýšili“ ho na nějakou sinekuru, kde by mohl i nadále žvanit a bojovat za všechno dobré proti všemu zlému. A podobné publikum ze „staré Evropy“, znehodnocené navíc zvučnými polskými a pobaltskými řečníky, kteří na rozdíl od „staré Evropy“ berou struktury EU smrtelně vážně, tvoří v tomto podivném shromáždění většinu.

*Jan Vítek: Převratné politické události začínají jako utopie a skončí jako skutečnost, ale kasa nesmí být nikdy prázdná. Mikuláš von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), syn rakouského diplomata a jeho japonské ženy z vysoké tokijské buržoazie. Demokracie v Kalergiho pojetí je pouhá mezihra. Jakmile se nadnárodní elita zmocní nástrojů společenské moci, to jest armády, policie, bank a sdělovacích prostředků, demokracie sama zmizí v propadlišti dějin, neboť je „pouhou zástěrkou diktátu oligarchie.“ Jak jasnozřivé! Napsal to téměř před sto lety, co přemnozí lidé nechápou ještě dnes…

*Adam Votruba: Pomalu si začínáme zvykat na dohled nad tím, aby se po internetu nešířily nenávistné projevy. Na tato politická opatření reagoval jistý komik trefnou poznámkou (parafrázuji ji volně): „Aby vláda lidem nakazovala, co si mají myslet, to už to bylo. Ale aby jim říkala, co mají cítit, to je novinka.“ V tomto přístupu je něco orwellovského. K dokonalosti chybí už jen to, aby se orgány potírající šíření nenávisti pojmenovaly Ministerstvo lásky.

*Ivo Šebestík: Pohádky o importu demokracie, o lidských právech a humanitních hodnotách by si političtí předáci a mainstreamová média mohli už konečně strčit za klobouk. Vedle tohoto mýtu je mýtus o partenogenezi Panny Marie věrohodný realistický příběh. Stejně jako pověst o Danaé a Diově zlatém dešti.

*Demokracie už přestala být autentická a kandidáti jsou naučení herci vyškolení mediálními tréninky. Když se pak najde jeden autentický lídr, lidé ho přijmou raději než „bizarní frašku“, kterou nabízí demokracie.

*Jakákoli politika je v zásadě obchod, nicméně američtí činitelé přijali za své přesvědčení, že Spojené státy jsou tak velké a mocné, že se na ně zákony politické a ekonomické gravitace nevztahují. Podle tohoto uvažování mohou USA zahájit obchodní války a nikdo se nevzepře, protože, slovy ředitele Trumpovy Národní obchodní rady Petera Navarra, „jsme nejlukrativnější a největší trh na světě“. Spojené státy tedy mohou hrozit sankcemi svým nejbližším spojencům a partnerům a oni budou přesto nějak spolupracovat, dnes i v budoucnu. A mohou činit špatná ekonomická rozhodnutí, ale vůdčí postavení dolaru nějak zůstane nedotčeno. Pokud USA odstoupí od své role garanta celého systému, mohou ostatní země pravidla obchodování přepsat. A sotva přitom budou mít na paměti zájmy USA. Nyní se vede zápas, kdo obchodní válku USA ustojí a kdo v ní prohraje. Zdá se, že v tomto okamžiku je ve výhodě státem kontrolovaná ekonomika, než ekonomika bez hranic a studu.

*Americká elita nijak zvlášť neskrývá své požadavky na Rusko a Čínu. Rusko by se podle jejich názoru mělo opět chovat tak, jak se patří zemi, která prohrála studenou válku, což Rusku pravidelně připomínají američtí politikové a proameričtí aktivisté. Od Číny, stejně jako od Ruska, Američané požadují návrat do roku 1991, do doby, kdy čínská ekonomika vesměs fungovala jako montážní dílna pro Ameriku, ve které Číňané pracovali „za šálek rýže“ a neusilovali o technologické vedení. Zvláštní představitel USA pro obchodní jednání s ČLR Robert Lighthizer například přímo požaduje, aby Čína opustila program Made in China 2025, který zahrnuje masivní substituci dovozu v čínském technologickém a průmyslovém sektoru. Sny Washingtonu o návratu Číny a Ruska do temných 90. let se uskuteční jen stěží, ale dosažení konsolidace elit v Rusku a Číně, stejně jako posílení rusko-čínské spolupráce, pokud jde o čelení Washingtonu, se americkému vedení povede zcela určitě.

*Pouze silné vedení Spojených států ve spolupráci s našimi přáteli a spojenci může spojit suverénní národy na Zemi. Americké vedení nám umožnilo zažít nejlepší období rozvoje v lidské historii. Vyhráli jsme studenou válku. Vybojovali jsme mír. S nemalou pomocí George Bushe staršího jsme sjednotili Německo. To je typ vedení, které prezident Trump hodlá znovu prosadit. Čína zneužívá kliček v pravidlech Světové obchodní organizace, chrání svůj vlastní trh a nerespektuje autorská práva a patenty. Rusko nepřijalo za své svobodu a mezinárodní kooperaci, ale místo toho potlačuje opozici a zaútočilo na Gruzii a Ukrajinu, prohlásil Mike Pompeo.

*Mike Pompeo pracuje výborně, jsem na něho velmi hrdý. Jeho předchůdce, Rex Tillerson, neměl dostatečnou mozkovou kapacitu. Byl blbý jako skála a snažil jsem se ho zbavit co nejrychleji. Byl pekelně líný. Teď je tomu úplně jinak, velký duch vládne na ministerstvu zahraničí! napsal Trump na Twitteru.

*Rostislav Iščenko: USA a stará Evropa v současné době natahují čas, dělají minimální nutné ústupky a čekají na onen světlý okamžik, kdy chcípne buď osel nebo padišáh nebo Nasredin. Pokus podpořit kampaň Clintonové proti Trumpovi vyústil ve skutečnost, že současná administrativa dialog s Kyjevem vůbec nevede. Takže dokud je Porošenko prezidentem, protitrumpovská opozice ho používá k vyřešení svých vnitropolitických problémů v USA, ale nechystá se ani hnout prstem, aby pomohla Petru Alexejeviči udržet si moc, a rozumně očekává, že ten, kdo ho vymění, jí nikam nezmizí, a pokud následovník nebude a země se ponoří do anarchie, to také nebude špatné (obviní z toho přece Trumpa spolu, samozřejmě, s Ruskem).

*USA jsou nejen největším světovým producentem a prodejcem zbraní, ale vyrobí jich víc než zbytek světa dohromady…

*Nevím jak v Rusku nebo Číně, ale na Blízkém východě už Francii dávno jen málokdo bere vážně, a tím „dávno“ myslím francouzskou a britskou agresi proti Kaddáfího Libyi v roce 2011. Na jedné straně francouzští politici brali od Kaddáfího desítky a stovky milionů, na straně druhé mu vrazili kudlu do zad a chtěli ho svrhnout. To se na Blízkém východě nezapomíná. A když se rozhodli, že mu vrazí kudlu do zad, tak se zjistilo, že to ani nedokáží, a k destrukci Libye museli nastoupit odborníci ze Spojených států. Takže přinejmenším na „Blizáči“ je Francie dnes vnímána jako jakási „operetní mocnost“, kterou nikdo nebere vážně. Žluté vesty to už nemohly nijak zhoršit.

*O válce v Sýrii jakýsi politik prohlásil, že by její skončení bylo dražší než v ní pokračovat.

*Když nám Tálibánci řeknou: „Vy máte hodinky, my máme čas,“ tak nám nedochází symbolika tohoto sdělení.

*Když jsem se před několika léty ptal jednoho ruského generála, zda bude třetí světová válka, odpověděl mi, že to je špatně položená otázka. Válka už podle jeho názoru běží dávno. Nezbývá než si přát, aby se nezměnila ve válku horkou.

*Paul Craig Roberts: Jak to může Západu procházet pod záminkou, že je spojenectvím velkých demokracií, ve kterých je vláda služebníkem lidu? Nikde na Západě, s výjimkou snad jen Maďarska a Rakouska, vláda neslouží lidem. Komu západní vlády slouží? Washington slouží Izraeli, vojensko-bezpečnostnímu komplexu, Wall Streetu, velkým bankám a korporacím s fosilními palivy. Zbytek Západu slouží Washingtonu. Nikde na Západě se s lidmi nepočítá.

*Amnesty International nebo Human Rights Watch nepodpořily americké senátory, kteří usilují o ukončení války v Jemenu… pozoruhodné…

*Petr Pelikán: Islám není na křížové výpravě tak, jak to definujeme my. Islám ze svého hlediska šíří pravdu. Protože k tomu nemá dost síly a technických prostředků, tak ji šíří jinak, například tak, že lidé přesidlují a usazují se a rozmnožují se tam. Zatímco liberální demokracie je v zásadě v defenzivě v tom, že musí používat laserem naváděné bomby, protože to asi nedokáže jinak.

*Americké tajné služby už mají za to, že letošní volby v USA neovlivňovalo jen Rusko, ale taky Čína a Írán…

*Jerrold Nadler, americký kongresman: Je Google v současné době obeznámen se skutečným rozsahem používání online platformy ruskými subjekty během voleb před dvěma lety? Sundar Pichai, ředitel společnosti Google: Provedli jsme velmi důkladné šetření. Nyní víme, že v roce 2016 byly s Ruskem spojeny dva hlavní účty kampaně a v Google zveřejnily kampaň ve výši 4. 700 dolarů. Našli jsme další omezené…! Jerrold Nadler: 4.700 dolarů je celková částka? Sundar Pichai: „Správně.“ 4.700 dolarů! Jinými slovy, přibližné náklady na večeři v pěti – s vodkou! – v dobré restauraci v Moskvě. Když hovoříme o částkách ve světě politiky, výdaje volebního štábu Hillary Clintonové v roce 2016 činily zhruba 768 milionů dolarů. To znamená, že Hillary utratila více než 1.600 dolarů, na každý cent vynaložený Rusy na Googlu, počítal Tucker Carlson. Ale nikdo ve Washingtonu se neraduje z toho, v jakém nebezpečí je naše demokracie. Není třeba se divit: Obrana demokracie nikdy nebyla jejich cílem. Netřeba dodávat, že cílem bylo jen podkopat demokracii, dodal redaktor Fox News.

*USA nemohou být i nadále světovým policistou, prohlásil americký prezident Donald Trump během své neohlášené návštěvy Iráku. Není to fér, že celou tuto tíhu máme nést my, cituje jeho slova novinář z týmu Bílého domu. Trump vysvětlil, že Washington nechce, aby ostatní státy používaly zdarma americké vojáky na vlastní obranu. Jsme roztroušeni po celém světě. Nacházíme se v zemích, o kterých většina lidí ani nezaslechla. Je to opravdu k smíchu, dodal. Podobná prohlášení činil také dřív. Například v dubnu poukázal na společné tiskové konferenci s prezidentem Nigérie Muhamadu Buharim, že USA utrácely po desetiletí obrovské částky na podporu světového míru, ale ode dneška to nesmí být prioritou.

*Trump při překvapivé návštěvě v Iráku hájil své rozhodnutí stáhnout americké jednotky ze Sýrie. Americké jednotky měly za úkol vyhnat „islámský stát“ ze svých vojenských bašt. Jejich úkolem ale není obnova syrského národa, řekl americký prezident. Trump také řekl, že Spojené státy už nebudou za hlupáky. Před osmi lety jsme do Sýrie šli na tři měsíce a nestáhli jsme se, řekl Trump. Nyní děláme správnou věc, ukončíme to. USA nemohou už být světový policajt. Amerika by neměla bojovat za všechny národy světa a často za to nedostat ani žádnou odměnu, shrnul Trump před vojáky v Iráku. Pokud chtějí, abychom bojovali, musí za to také zaplatit, a někdy i penězi. Už nejsme žádní naivové („suckers“), chlapi. Znovu jsme respektovaným státem.

*Izrael bude po americkém odsunu ze Sýrie „v pohodě“, při vlastní obraně si vede dobře, vždyť jim dáváme 4,5 miliardy ročně, popsal Trump svůj rozhovor s izraelským premiérem Netanjahuem…

*Trump ohlásil stažení okupačních amerických vojsk ze Sýrie. Jaká hrůza, mezinárodní právo trpí.

*Washington bojuje v Jihočínském moři s Čínou „za dodržování mezinárodního námořního práva, které ani Spojené státy neuznávají“.

*Si Ťin-pching říká Afričanům, také jsme žili v bídě a podívejte se, co jsme za čtyřicet let dokázali, dělejte to jako my a změňte svoji zemi. Nabízí Africe, a nejen jí, nový model hospodářského a společenského rozvoje. Můžete si o něm myslit, co chcete, ale jedno mu nikdo nemůže upřít: je úspěšný. Co nového může nabídnout Západ kromě frází o svých morálních a mravních hodnotách? Genderismus? Me too? LBGT?

*Čína si nenechá poroučet, řekl Si Ťin-pching: „Není nikdo v pozici, aby diktoval Číně, co má dělat a co ne“.

*Podle statistiky je každej osmej člověk Číňan. Tak, kdo z vás se přizná?

*Americký psycholog a filosof William James kdysi položil otázku, čím se Alexandr Makedonský liší od masového vraha. V eseji Morální ekvivalent války napsal, že životní dráha lidí, jako byl Alexandr Veliký, byla jen „čiročiré pirátství, nic než orgie síly a plenění, zromantizovaná pro charakter hrdiny“.To je tvrzení, které asi nelze vyvrátit. Je tu ale přece jen určitá zvláštnost. Právě v oblasti Afghánistánu zůstalo po rozpadu Alexandrovy říše pozoruhodné řecko-baktrijské království. Jeho helénští panovníci přijali buddhismus (od té doby má Buddha na některých sochách řecký nos) a v tamních svatyních se mohli modlit vyznavači všech náboženství. Tady se pravděpodobně poprvé setkali Evropané a Číňané. Oblast Afghánistánu se po Alexandrově smrti stala na krátký čas oázou náboženské tolerance. Čím bude Afganistán po skončení současné války? A je to skutečně naše válka?

*Ilona Švihlíková: Přirovnání německé politiky k mohutnému parnímu kotlu s nefunkčním chlazením je geniální. To, že nejsilnější země EU není schopna politické korekce, ani když se prozatím nejsilnější straně, CDU, dostane oné možnosti, znovu ukazuje, jak velké nebezpečí Německo představuje pro celou Evropu. Protože pokličku nelze nad papiňákem držet věčně. Ono to jednou bouchne. Ale pak to neodskáče jen Německo.

*Máme co dočinění s někým, komu prostě nedůvěřujeme, shrnul šéf Pentagonu americký postoj k Putinovi. Otázkou je, komu vlastně Trumpovy USA v současnosti důvěřují… a kdo důvěřuje jim.

*Podle jedné z webových stránek Anonymous byla „Integrity Initiative“ založena v roce 2015 a byla financována britskou vládou. Mezi spřízněnými s ním jsou finančník William Browder, Vladimír Ašurkov, spolupracovníkem je Alexej Navalnyj a vědec Igor Sutjagin, který byl v roce 2004 v Rusku odsouzen za špionáž. Náklady na projekt za současný fiskální rok se odhadují, jak vyplývá z vyvěšených dokumentů, na 1,96 milionů liber. Mezi těmi, kteří poskytli granty na projekt, je Ministerstvo zahraničí USA, NATO a sociální síť Facebook. Ruské ministerstvo zahraničí k tomu poznamenalo, že jediným úkolem „Integrity Initiative“ je „očernit Rusko v očích veřejnosti v zahraničí“. A je pak roztomilé poslouchat britské představitele jako Theresu Mayovou nebo německou kancléřku Angelu Merkelovou o hodnotách, o demokracii a boji proti dezinformacím.

*Právníci Evropské komise říkají, že se domnívají, že Babiš má dále zájem na tom, aby jeho bývalá firma, kterou převedl do svěřenského fondu, dobře prosperovala. „A teď jsme u toho, Babiš jako premiér snad musí mít zájem, aby fungovaly všechny firmy v Česku, za to on je placen,“ hájil předsedu vlády Faltýnek a doplnil, že Babiš svůj plat navíc jako první premiér v historii od roku 2018 dává finance na dobročinné účely.

*Pravda je prostá a dobře utajovaná. Existuje tu úderka Slonková a Kubík, jejímž základním cílem je zvyšovat popularitu Babiše, usmíval se Zeman s tím, že recept na to mají ten, že provádí jednu pitomější akci za druhou. Ale takových pitomců je víc, tak se možná dohromady zaslouží o to, že pokud budou takto dál efektivně pracovat, za tři roky bude mít Babiš tolik poslanců, že nebude potřebovat žádného koaličního partnera. Oni ve skrytu duše Babiše tak milují a stydí se to přiznat, že mu pomáhají alespoň takhle, nepřestával se bavit na účet investigativních novinářů prezident.

*Lidé si prý mohou v diskusích pod články psát, co je jim libo, mohou si psát i to, že je Fica třeba oběsit. Expremiér ale trvá na tom, aby se pod názor, že Fico patří na šibenici, autor musel podepsat. Fico oznámil, že chce otvoriť diskusiu ako zlikvidovať anonymitu zakomplexovaných idiotov, ktorí šíria urážky na internete pod článkami. „Môžu písať urážky, ale musia sa podpísať a zodpovednosť za to ponesie vydavateľ,“ uviedol.

*Proč američtí stratégové chtějí, abychom konfrontovali Rusko kvůli Krymskému poloostrovu, v němž stojí palác Livadia, který byl poslední letní rezidencí cara Mikuláše II.? Pokud Ukrajina měla právo se v roce 1991 zbavit se Ruska, proč Krym, Doněck a Lugansk nemají právo se zbavit Kyjeva?

*Nemáme mít strach z toho, co se píše, ale z toho, o čem se mlčí.

*Kateřina Konečná: Ministr Petříček jen se čtyřiadvacetihodinovým zpožděním říká to, co před tím říká americká strana.

*Jak se již stalo tradicí, BIS zpracovala svou zprávu pečlivě, přesně podle toho, co vysílali v České televizi. Skvělý výkon! poznamenal Valenčík.

*Spíše náhodou jsem přepnul na ČT2, kde zrovna v rámci tradičního „měsíce nanebevzetí Václava Havla“ a coby součást jeho „kim-ir-senizace“, rozuměj budování jeho posmrtného kultu osobnosti, opakovali dokument Občan Havel, napsal na svém facebookovém profilu Petr Štěpánek. A znovu jsem si nad tou agitkou uvědomil, jak strašně moc, ale opravdu strašně moc špatný prezident to byl. Sebestředný, mstivý, zákeřný. A jeho rudolfinský projev, jímž odstartoval rozdělení české společnosti, byla největší polistopadová sviňárna.

*Petr Štěpánek: Si představte to žlutě svítící mimořádné vysílání v ČT, kdyby Putin zatkl přes 1.700 lidí, použil by slzák, vodní děla a poslal na demonstranty přes 80 tisíc policistů. Macron to fakt udělal a ČT to hlásí jak Hrabovský v roce 89 o skupinkách protisocialistických živlů. Narozen v komunismu – umřu v komunismu!

*Stačí se podívat na to, co dělá policie v zemích, které kritizují naši policii, ironicky poznamenal turecký prezident a dodal, že Evropa z hlediska demokracie, stejně jako z hlediska lidských práv a svobod, zažívá jakési fiasko.

*Ale k podstatě těch demonstrací – já nevím, jestli tato novodobá „revolta bez příčiny“ povede k tomu, že by tam třeba vtrhla vojska Severoatlantického paktu osvobodit Francii od těch lumpů, co šli do ulic? To samozřejmě říkám s nadsázkou. Ale Macron verbuje policii, armádu… Takže těžko říct, jak to tam dopadne.

*Vzpomeňme si, jak byl Werich v Americe a chodil do čínské restaurace na jídlo. Ten čínský kuchař chtěl vědět, kde naše republika leží. A jednoho krásného dne rozradostněně k panu Werichovi běžel a říkal: Já jsem to našel, ale to není stát, to je náměstí!

*Nedávný host ze Spojených států, Seymour Hersh, nás varoval slovy: Nevěřil jsem ani své mamince.

*Ukrajina přestala kupovat plyn od Ruska v roce 2015 (tehdy Rusko nabízelo cenu 172 až 175 dolarů za tisíc krychlových metrů), nyní v listopadu nakupovala reversní plyn z Evropy už za 339 dolarů.

*Slované – to je rodina králíků. Pokud jim nevychováme třídu hospodářů, oni sami se nikdy nedostanou z úrovně králičí rodiny. Tolik Adolf Hitler. Králičí rodinu lapili Němci do klece Říšského komisariátu Ukrajina. Zatímco vojsko a policie (vyhladily dvě stě padesát ukrajinských vesnic) se spolu s provozovateli sto osmdesáti koncentračních táborů starali o úbytek Ukrajinců, Ústřední obchodní družstvo Východu drancovalo místní zemědělství.

*Merkelová je nejlepší kancléřkou, jakou kdy Islámský stát měl. Odkazem Angely Merkelové jsou útoky, vraždy a konflikty. Angela Merkelová to uskutečnila. Vytvořila s velkým úsilím a vysokými finančními výdaji útoky, vraždy, války a konflikty v západní Evropě. Je to nejlepší kancléřka, jakou kdy Islámský stát měl.

*Na nic není Čech háklivější, než když mu zavřou fabriku, do které den co den s totálním odporem a nenávistí k majiteli chodí.

*Na světě je aktuálně 143 mrakodrapů měřících 200 metrů a víc… a hned 88 jich je v Číně… na druhém místě jsou USA se 13 domky a po nich následují Spojené arabské emiráty s deseti…

*A jelikož katolická církev působí celoplanetárně a její prsty jsou nesporně delší než Putinovy, nemůže udivovat ani na vteřinu, že autodafé českého premiéra přestalo být toliko českou záležitostí. A že čeští moralisté beze stopy morálky získali širokou podporu u ostatních „věřících“. Tedy u těch, kteří si víru v Boha pletou s byznysem. A obávám se, že právě těch je velmi mnoho.

*Jan Schneider: Na povýšení do generálské hodnosti není žádný nárok. Mělo by být podloženo výtečnou prací. Nyní to však vypadá, že máme generálů, že bychom je mohli vidlema přehazovat. Zhruba řečeno, od roku 1990 byl do (nebo již v) generálské hodnosti povýšen zhruba každý měsíc jeden člověk. A to jsme v míru! Kde jsou ty hromady tak ojediněle výtečných skutků? Proč se o nich nepíšou knihy, velebící chrabrost a udatnost našich generálů?

*Čtyři věznění lídři katalánských separatistů, aktuálně držící ve španělském vězení hladovku, rozeslali dopisy čtyřem desítkám evropských politiků, aby protestovali proti postupu španělských úřadů… a nastalo ohlušující ticho…

*Jaroslav Foldyna: Každé slovo, které vyplodí Junckerovo delirium, je rovno slovu Božímu. Politik je volený občany proto, aby dělal, co občané chtějí, a ne proto, aby občanům kázal, co mají chtít. Vím o jednom mládenci z Pirátské strany, který chce pořád někam posílat válčit naše vojáky. Je takový hrdina, že by kdykoli neváhal riskovat životy ostatních.

*Ivo Budil: Jestliže Babiš selže, prohraje parlamentní volby a Česká republika se opět změní v kolbiště loupeživých baronů přestrojených za politické strany a vysávajících lidské a materiální bohatství země. Pojem „Východ“ tak, jak s ním běžně pracují mnozí publicisté, politikové, a dokonce akademičtí pracovníci, kteří mu přikládají a priori velmi negativní či hanlivý význam, nedává smysl. Co je to „Východ“? Rusko? Turecko? Persie? Indie? Čína? Či dokonce Japonsko nebo Korea? Není pohrdání imaginárním „Východem“, kterým doslova přetékají česká média, výrazem nepřijatelné kulturní arogance a rasismu? Přezíráním milionů lidí, kteří žili civilizovaným způsobem života tisíce let před námi, vyznačovali se pozoruhodným kulturním bohatstvím a dnes jsou dokonce průkopníky modernity, jež je pokročilejší a progresivnější než naše vlastní?

*Členství v Kongresu se … z hlediska etiky a poctivosti… znovu umístilo na posledním místě žebříčku nejváženějších profesí v USA… dokonce až za telemarketingem a prodejem ojetých aut… první jsou zase zdravotní sestry… Tož tak…

*Ve starověkém Římu se říkalo, že „příliš mnoho zákonů ruší zákonnost“.

*Z 500 000 povolaných mužů z tzv. Sudet asi 200 000 pro führera padlo.

*Estonský parlament odhlasoval, že se negativní názory na estonský stát nově stávají zločinem…

*Z australského televizního seriálu Please Like Me, ve kterém jedna z postav říká jiné, nevěřící postavě, že půjde do pekla, na což zavrhovaný odpovídá, „Nedává to žádný smysl. Je to, jako když mi bude nějaký hipík vyhrožovat, že mě praští do aury.”

*Radim Honzák: Letos odešlo z Maďarska za lepšími ekonomickými podmínkami něco kolem 300 000 – číslo velmi podobné počtu emigrantů po potlačení protiruského povstání v roce 1956.

*A smím se zeptat, kdepak jste to číslo vzal, pane Honzáku, nebyl by odkaz? Podle oficiálních statistik odešlo z Maďarska od roku 1989 cca 600 tisíc lidí. Podle statistiky Daily News a maďarské KHS odchází v posledních deseti letech ročně v průměru 24 000 Maďarů, nejvíce zdravotního personálu a techniků, nejčastěji do Německa, Rakouska a GB. V roce 2017 to bylo 25 000 lidí. A letos více než desetinásobek? Mimochodem, není ani důvod nezmínit, že každoročně víceméně stejný počet lidí Maďarsko přijme. Jen v roce 2017 to bylo 36 000 imigrantů. A jen pro zajímavost, mezi nimi bylo 2200 Číňanů, 580 Syřanů, 1500 Afričanů, 1400 Američanů a 2500 (jako už tradičně cca 10 let) Němců.

*Doktor Honzák je člověk nové doby. Orwell by z něj měl radost. Myslí za nás.

*Blisty: Ze zajímavé demografické analýzy odborníka na hlasování Petera Kellnera z organizace pro průzkum veřejného mínění YouGov vyplývá, že drtivá většina důchodců, kteří hlasovali pro brexit, od června 2016 už zemřela. Mayová se tedy snaží tvrdošíjně vyplnit přání mrtvých britských důchodců.

*Blisty: Češi mají stále ještě možnost zachovat si perspektivu. Ne láska nad nenávistí ani pravda nad lží, nýbrž právě freudovský pud, zhmotněný prostřednictvím rácia, musí zvítězit nad blbostí vedoucí prudce dolů a do zatáčky, v jejímž středu je velký a těžký šutr, uzavřel Kartous.

*Zbořil: Promořenost osobami s afilací je slovní spojení, které by ocenil snad jen Václav Havel v době, kdy psal svoje Vyrozumění. Zda je to v ptydepe, chorukoru nebo v nějaké třetí variantě nesrozumitelnosti, která má zakrýt prázdnotu nebo absenci nějakého sdělení, ví snad jen někdo tam nahoře.