Dvojí metr? Nástroj zla. Jak mu čelit

Doc. Radim Valenčík
Radim Valenčík

14.1.2019 blog autora
Přečetl jsem si celý článek L. Žáka “Dvojí metr…” uveřejněný na stránkách “Vaše věc”. I když chápu jeho vypointování, přece jen si dovolím s některými formulacemi polemizovat, protože se jedná o věc mimořádně citlivou, významnou a prvky naivity, které do článku pronikly, mohou vést k nepřesným praktickým závěrům. Současně upozorním na mimořádně významný postřeh, formulovaný v článku spíše mimoděk. 




Zde je celý článek:


Často jsem v poslední době konfrontován s tím, že je někde, někým na něco uplatňován dvojí metr. Setkávám se s tím v osobních rozhovorech, v korespondenci i na sociálních sítích. Jedním z příkladů je převládající mediální posuzování demonstrací obyvatelstva v různých zemích. Někde jsou protestující ti správní s výjimkami a jinde ti špatní s výjimkami. Podobné je to s násilím na jednotlivcích. Někde je zmlácený opoziční politik obětí rafinované zvůle režimu, jinde naopak jde o projev spravedlivého hněvu lidu. Do třetice je dvojí metr uplatňován na informace a dezinformace ve vztahu k jejich zdrojům. Co je od jednoho zdroje andělské poselství, to je od jiného zdroje ďábelská lež. V dnešní trochu vyhrocené době se jakoby zvyšuje citlivost řady lidí mimo jiné na nejrůznější dvojí metry.

Rád bych uvedl jednoduchou myšlenku, že bez dvojího metru to v životě prostě nejde. Bez rozlišování a odlišování, bez dvojího metru, postaveného na jednoduchých schématech já a ty, já a on, my a vy, my a oni, našinec, cizinec bychom vůbec nedokázali existovat, reprodukovat se biologicky, sociálně ani duchovně, komunikovat a kooperovat. Všichni děláme v zásadě to, že šíříme kolem sebe informace, které jsou relevantní ve vztahu k našemu prostředí tak, že ho dokážou ovlivnit, uspořádat v náš prospěch. O tom, zda jsou informace nějak pravdivé nebo nepravdivé, je naprosto irelevantní. Jejich relevance spočívá především v tom, nakolik jsou účinné. To vůbec neznamená, že právě pravdivost nemůže být zdrojem účinnosti. Příklady známe všichni. Abych zbytečně nezabíhal do minového pole politiky, připomenu jenom legendární andersenovské “král je nahý…!!!”
Neměli bychom se nad politiky a novináři zbytečně vzrušovat a pobuřovat. Šíření informací s cílem “vytřískat z toho co nejvíce” je podstatou jejich profesí a dvojí metr je jedním z nejúčinnějších nástrojů.Pokud je to pro ně výhodné, tak se může stát, že řeknou i pravdu a nemají přitom žádný lepší pocit, protože oni prostě jenom šíří to, co jim přináší prospěch, peníze, vliv a moc. Navíc platí, že jakákoliv negativně vnímaná manipulace se může po malé změně poměrů stát důmyslným nástrojem doslova dějinné spravedlnosti. Připomeňme si, samozřejmě zcela náhodně, například “mrtvého” studenta Šmída. Konec konců, řada společenských převratů nás učí, že aktuální zbabělý terorista, ovládaný cizí moci, je jenom dočasně neúspěšným partyzánem, budoucím národním hrdinou a minimálně ministrem. Někdy to trvá déle, ale kdo si počká, ten se dočká, podívejme se na Stepana Banderu a jeho soukmenovce. Někdy je to nahoru dolů opakovaně a docela rychle. Takový Masaryk už jede na okruhu “padouch-hrdina” už minimálně čtvrté kolo.

Pokud dáme jasně najevo, že to, co politici a novináři s dvojím metrem předvádějí, už je opravdu přes míru a budeme je víceméně ignorovat nebo se jím vysmívat, určitě změní přístup. Nezastydí se ani trochu, jednoduše to pro ně už nebude výhodné. Vždyť, ruku na srdce, děláme to sem tam, více nebo méně, všichni, jenom na nás není přitom tolik vidět. Když však politici a novináři uvidí, že nás to vzrušuje, zlobí a přitom nemáme žádný jiný program, budou nás tímto způsobem debilizovat dál. Protože i blbec ví a my s ním, že se lépe vládne ještě větším blbcům. A o tom to je…

Viz: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/dvoji-metr

K tomu pár mých poznámek:

1. Příklady použití dvojího metru, které L. Žák uvádí, stojí za to doplnit. V současné době jde především odemonstrativní uplatňování dvojího metru ze strany současného jádra globální moci k “ukázňování” těch, kteří by nechtěli být dostatečně poslušní a ve všem se podřídit. Takto byla likvidována Jugoslávie, takto se pokusili likvidovat Sýrii a další země. Vždy šlo o účelové, cynické, kaskádovité a gradované použití dvojího metru (např. v návaznosti na doktrínu lidských práv a ve spojení s účelovými provokacemi).

2. V této situaci říci: “Pokud dáme jasně najevo, že to, co politici a novináři s dvojím metrem předvádějí, už je opravdu přes míru a budeme je víceméně ignorovat nebo se jím vysmívat, určitě změní přístup. Nezastydí se ani trochu, jednoduše to pro ně už nebude výhodné.” je hodně naivní. Propojenost použití dvojího metru se současnou globální mocí (jejím jádrem v podobě současného Deep State) uplatňovaná mimo jiné i vůči “politikům a novinářům” (vydíratelných zčásti jejich minulostí, zčásti pochybeními, kterých se dopustili či do kterých byli vtaženi) je fatální. Vysmívání je účinný nástroj, ale v daném případě asi stačit nebude.

3. Vysmívání nepostačí ani proto, že míra používání dvojího metru některými “politiky a novináři”, případně aktivisty apod. je natolik velká, že vede k zapouzdření jejich psychiky, k demenci pocházející ze slouhovského adorování použití dvojího metru. V mediálním prostoru lze sledovat, jak oběti tohoto typu demence ztrácejí schopnost argumentovat a jak zcela systematicky vůči těm, kteří předkládají jednoznačné argumenty, používají nástroje kádrování založené na vyfabulované realitě a uplatnění dvojího metru k falšování reality.

4. Někdy shodou okolností může jakoby posloužit použití dvoumetrovsky zfalšované reality (z dalších příkladů bych uvedl Maratem vymyšlené “když nemají chleba, tak ať jedí koláče”, kterýžto dobře vymyšlený memplex byl tou poslední kapkou do poháru trpělivosti pařížského lidu) vést k vyvolání něčeho, co lze považovat za pozitivní posun. Většinou se však za to zaplatí hodně velká cena.

5. Uvedu ještě jeden příklad. Uvalení sankcí na Rusko (i další země, mezi které ovšem v logice věci Saudská Arábie nepatří ani po brutální vraždě novináře) je zcela zjevně založeno na použití dvojího metru je jen začátek. Následuje zákaz vývozů Zetorů do Ruska, který v logice dvojího metru už neplatí pro John Deere. Výsledek – stovky nezaměstnaných u nás. A k této logice použití dvojího metru se přidá BIS se svou zprávou, místo toho aby to, co je snadno doložitelné vyhodnotila a bránila v souladu se svým zákonem stanoveným posláním ekonomické zájmy naší země. Místo toho funguje jako lobbystická agentura ve prospěch cizích firem a cizí moci, a to právě na základě používání dvojího metru.

6. Domnívám se, že je třeba se použití dvojího metru bránit, a to i u sebe samých či u svých souvěrců. Jakmile se totiž sami u sebe použití dvojího metru dopouštíme, velmi tím nahráváme těm, jejichž moc na více než “přes míru” použitém a používaném dvojím metru stojí. Měli bychom sami sebe ukázňovat a snažit se co nejvíce nutkání používat dvojí metr omezit.

7. Dnes se hodně hovoří o tom, že náš národ či naše země jsou rozděleny. Ano. Používání dvojího metru rozděluje. Fatálně a až k vyvolání animozit či dokonce nenávisti. Normální člověk ale snad má intelektuálně a morálně na to, aby se tohoto rozdělování, byť i nevědomky či v dobré víře, neúčastnil.

8. To nejcennější z článku L. Žáka jsem si nechal do poslední poznámky, cituji: “Když však politici a novináři uvidí, že nás to vzrušuje, zlobí a přitom nemáme žádný jiný program, budou nás tímto způsobem debilizovat dál”. Ano. To je pravda. Pokud ovšem nemáme žádný jiný program. Tak se pokusme o to, abych program měli: “To hlavní, co nyní potřebujeme, je prokomunikované jádro srozumitelné, realistické a perspektivní vize nastávajících a nezbytných proměn společnosti, což znamená i překonání problémů, které vznikly setrvačným vývojem, a to globálním rozměru i lokálním průmětu.”
O vizi podrobněji zde: http://radimvalencik.pise.cz/6543-teorie-dneska-ohlasy-vyznam-vize-1-57.html