Hradecký (Svobodní): Občané žádají vznik vlastenecké strany vedené Klausem ml.

1.1. 2019 PL
Situace v euroskeptické části politického spektra je zoufalá. Kdysi nadějná Strana svobodných občanů změnila své směřování směrem k TOP09 a Pirátům. Nespokojení voliči proto vyzývají ke vzniku strany nové, kterou povede Václav Klaus ml.Shromažďují se ve facebookové skupině s názvem Požadujeme vznik vlastenecké konzervativní strany vedené osobou typu VKML. Zde je několik hlavních bodů udávajících směr, kudy by se měla strana ubírat.
SVRCHOVANOST STÁTU
1. Vystoupení z EU
2. Vypovězení nesmyslných mezinárodních dohod
3. Užší spolupráce se státy V4
4. Stop démonizaci Ruska a glorifikace Západu

SPRAVEDLNOST
1. Zločinec nesmí mít větší práva, než oběť
2. Vyšší tresty za zločiny proti zdraví
3. Konec zvýhodňování menšin na úkor ostatních
4. Kompletní přepracování občanského zákoníku

BEZPEČNOST OBYVATEL
1. Koordinovaná obrana proti přistěhovalcům v rámci V4
2. Podpora držitelů legálních zbraní
3. Zatraktivnit dobrovolnou vojenskou službu
4. Neúčast naší armády v nesmyslných misích

SVOBODA A ODPOVĚDNOST
1. Ochrana soukromého vlastnictví
2. Odstranění zbytečných bariér pro podnikání
3. Svoboda slova musí i být zaručena i po projevu
4. Zjednodušení vyřízení stavebního povolení

PROSPERITA
1. Snížení daňové zátěže a zároveň seškrtání veřejných výdajů
2. Zajištění důstojného života seniorům a nemohoucím
3. ANO privatizaci České pošty a České televize
4. NE privatizaci přírodního bohatství

KONZERVATIVISMUS
1. Udržení národnostní homogenity v ČR
2. Zachování manželství jako svazku muže a ženy
3. Vyčištění veřejného školství od genderových pavěd
4. Stop dotacím politickým neziskovkám