Letět by měl Petříček

Vladimír Pelc

Vladimír Pelc
31. 1. 2019   VašeVěc

Internetové sdělovací prostředky přinesly informaci, že ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) jmenoval Daniela Hermana členem Rady Česko-německého diskusního fóra.
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/247656-ovcacek-poleti-mluvci-se-navazel-do-petricka-a-hermana-prisla-drsna-reakce/

Daniel Herman (KDU-ČSL, místopředseda) je znám svým mimořádným obdivem k landsmanšaftům, svou ideovou a osobní podporou sudetů. Spolu s P. Bělobrádkem, též KDU-ČSL, se aktivně politicky srazů sudetů účastní (zde). Adoruje je. *)

Je tedy zřejmé, že jako člen česko-německého diskusního fóra o ničem diskutovat nebude. V jeho případě půjde o pouhé přikyvování demagogickým tvrzením potomků německých československých občanů z bývalého pohraničí, kteří tehdejší Československo zradili, a mnozí z nich se podíleli i na vyvražďování našich občanů.

D. Herman se na twittrovém účtu hned se jmenováním pochlubil ( zde): Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček mě jmenoval členem Rady Česko-německého diskusního fóra na období 2019/20. Vážím si toho, že mi ve jmenovacím dekretu vyslovil poděkování a uznání za dosavadní činnost ve prospěch rozvoje česko-německých vztahů.

Já patrně žiju v jiném státě, než Herman či Petříček. Nevím o ničem, co ve prospěch rozvoje česko-německých vztahů D. Herman pozitivního udělal. Vím o jeho systematickém lhaní o nacistické činnosti většiny bývalých německých občanů ČSR z pohraničních oblastí, kteří se dopustili vlastizrady, předků současných sudetů zdržujících se v uvedených organizacích.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček si dovolil na uvedené jmenování kriticky zareagovat ( zde ). Objevily se tweety, že by měl Ovčáček, protože si dovolil kriticky se k tomu jmenování vyjádřit, z funkce mluvčího prezidenta na minutu letět. Vždyť co si dovoluje mít vlastní názor, že? Úředníček jeden.

Myslím si, že by měl z místa ministra zahraničních věcí letět T. Petříček. Svými názory, politickou orientací větší část našich občanů nereprezentuje. Naopak nám škodí.

*) Viz

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nebezpecna-realita-sudetactvi

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/proc-clenove-vlady-podporuji-landsmansafty

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/vlada-prekrucovani-historie-ignoruje-nebezpeci-politicke-revanse-podcenuje

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/devotni-belobradek

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nackove-tu-jsou-zase

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/sudetsti-nemci-jsou-v-evrope-rizikem

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/pokrytectvi

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/mnichovska-zrada-nebyla-napravou-chyb-je-sudetonemecka-lez

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/se-sudetskymi-nemci-se-spojovat-nelze