Projev předsedy Senátu Jaroslava Kubery

Avatar
Původní autoři

1.1.2018  PL
„Dobrý den, je mi ctí, že vás mohu pozdravit ze sídla Senátu, horní komory českého parlamentu,“ začal Kubera. „Možná, že některé z vás svým projevem zklamu,“ pokračoval, s občasným nahlédnutím do připravených poznámek.„Neuslyšíte rozbor domácí ani zahraniční politiky, ani vymezování se nejlépe proti všem. … Chci mluvit o tom, co je pro mě důležité a co nepochybně trápí mnohé z vás,“ prohlásil.

Prozradil, že politika je jeho druhou lásku, hned po jeho manželce. Zamrzelo ho proto, že oslavy stých narozenin našeho moderníhi státu pokazily kytice prezidenta republiky Miloše Zemana a dalších představitelů státu vhozené do koše. Kubera má za to, že do koše rozhodně nepatřily. „Skoro se bojím, co se bude dít při letošním kulatém výročí,“ zaznělo z úst předsedy Senátu.

„Naštěstí naši milí dobrodějové nezařadili 17. listopad mezi dny zavřených obchodů, takže vášně bude tlumit nakupování, často na dluh,“ posteskl si.

Je však přesvědčen, že naše země je plná úžasných a schopných lidí, jen nám prý často chybí pokora a úcta k práci druhých. „Typický je přezíravý postoj k lidem, kteří se živí manuální prací,“ pokračoval Kubera. I lidé pracující rukama si zaslouží naši úctu. uvědomí si to každý člověk, který se rozhodne, že je načasovat renovovat koupelnu nebo jinou místnost v bytě, případně rovnou celý byt. Pak pochopí, že i lidé živící se manuální prací si zaslouží respekt.

„Na opačném konci je nedostatek sebevědomí a víry v naše schopnosti. Jsme neskutečně šikovní,“ zdůraznil.

Přesto se nad naší společností vznáší mrak. „Sociální sítě jsou plné zloby a nenávisti. Dokonce i štědrovečerní pohádka vyvolává vlnu nenávisti, Jeden nestačí žasnout,“ kroutil hlavou Kubera.

Nejsme ale horší než jiné národy. To se nám jen někteří snaží namluvit, že je korupce u nás horší než jinde, aby si mohli z boje proti korupci udělat dobrý byznys,“ varoval politik. A jako by to nestačilo, ještě je tady stát.

„Je tady Stát. Stát s velkým „S“. Stát, který nás považuje za služebníky. Už je skoro jedno, kdo nám zrovna vládne. Polovinu roku pracujeme pro stát, aby nám zejména před volbami něco málo vrátil, a když má málo, tak si půjčí. A ještě se diví, že někteří lidé se chovají stejně a po jeho vzoru si také půjčují,“ zlobil se Kubera.

Aby se o nás stát mohl starat, potřebuje nás mít pod kontrolou. Proto zakazuje to či ono. „Ale k vymáhání práva stát nemá sílu a nedovoluje mu to ani politická korektnost, která už dávno přesahuje všechny meze,“ varoval předseda Senátu.

Poté se Kubera zastal kuřáků. To jsou prý lidé, které stát diskriminuje, jako by mu oněch 80 miliard, kterými ročně přispívají do státního rozpočtu, nevonělo. A mnozí lidé to ještě podporují. Tentýž stát se snaží vše digitalizovat, prý pro usnadnění života občanů. Jenže digitalizovaná hloupost zůstává hloupostí,“ připomněl Kubera všem.

Proto bychom si měli chránit svou svobodu a trvat na tom, že do některých oblastí stát zkrátka nepustíme. Dovoluje nám to ostatně občanský zákoník, přesněji jeden z jeho tisíců paragrafů. „Jeden z nedůležitějších paragrafů říká, že osobnost člověka je chráněna a každý je povinen ctít rozhodnutí člověka žít podle svého. Tento paragraf je soustavně porušován a svoboda nám protéká mezi prsty,“ pokračoval Kubera.

Přitom každý, kdo si stáhne do mobilu nějakou aplikaci, povolí přístup ke všem informacím v telefonu. „Je to, jak říkal Ludvík Vaculík, jako když držíme býka za rohy a někdo nás přitom neustále kope do zadku,“ sáhl k příměru Kubera.

Vedle osobní svobody bychom si také měli trvat na tom, že muž, žena a rodina ční nad vším ostatním jako Mount Everest, ční nad přírodou, zkrátka nade vším.

„Chovejme se k ostatním lidem tak, jak bychom chtěli, aby se chovali oni k nám,“ požádal Kubera spoluobčany, když se blížil k závěru svého projevu. „Přeji vám vše dobré v roce 2019.“