Seminář Nové republiky na téma “Jak má vypadat Armáda České republiky”: vystoupení plukovníka v  záloze Ing. Jaroslava Štefce (VIDEO)

17. 1. 2019
Včera proběhl seminář Nové republiky o současném neutěšeném stavu Armády ČR, o hodnocení současné situace a příčin neschopnosti české armády bránit území státu. Se podnětným příspěvkem vystoupil pan plukovník v záloze Ing. Jaroslav Štefec.