Tarasova tanková terasa

Avatar
Původní autoři

Taras2
5.1.2019 TarasovaTerasa
Žijeme v době, kdy pravda není to, co se našim očím, uším i ostatním smyslům, jakož hlavně i rozumu jeví, ale místo pravdy nastupuje názor, ideologie, fanatizmus, vyvolané prospěchářstvím a někdy i zabedněností a zlovolností jejich nositele. Teprve pod zorným úhlem ideologie a přes brýle fanatizmu je prý možné dojít k tomu jedinému správnému názoru a vyjeví se nám pravda, jako když slepice vypšoukne vajíčko.

Dnes a denně jsme konfrontováni s tím, že odporná a zjevná lež je transformována přes média a tlamy politiků a historiků do běloskvoucí pravdy, že tohle svinstvo podporují davy agresivních a hulákajících ksindlů, kteří z toho mají osobní prospěch. A není možné, aby byli jenom svedeni, ohloupeni propagandou, jsou to skutečně ničemné povahy.

Na podporu svých tvrzení uvedu jenom dva příklady. Zločinné rozkradení státního majetku po roce 1990 prý byla úžasně promyšlená a skvělá transformace, elegantní přechod (léčba Klausem) mezi direktivním plánovacím systémem a tržním hospodářstvím.

Nebo aktuální prasárna, Rusko se prý chystá vojensky napadnout a okupovat pobaltské státy, potom Polsko (tam z toho strachem kakají hranatá hovínka) a potom i celou Evropu. A protože se tak strašně bojíme rozpínavosti Ruska (samozřejmě opak je pravdou, Rusko alias SSSR se scvrklo tak, jak by žádný stát na světě nedovolil), tak musíme k jeho hranicím přisunovat vojenskou techniku i síly, budovat základny včetně raketových, okolo jeho hranic pořádat manévry a hrozit mu silou, sankcionovat, propagandisticky skandalizovat a ponižovat.

Budu pokračovat důsledky toho druhého příkladu. Za tohoto stavu je velmi pravděpodobné, že se v Rusku dostane k moci klika (podporovaná armádou a dalšími siloviky), která nastolí opět tuhý režim, patrně diktátorský, protože Putinův přístup jim bude připadat příliš měkký až vlastizrádný. Samozřejmě, nebude moci nepřátelskému Západu uškodit hospodářsky, Rusko je ekonomicky i vojensky v podstatě na úrovni Itálie, ovšem s jedinou výjimkou: vlastní obrovské množství jaderných zbraní, tj. jak hlavic, tak i jejich nosičů, takže je v tomto směru a parametru srovnatelné s USA. A je schopno zničit státy NATO, vymazat je z mapy, v rámci několika hodin. A samozřejmě bude i ono recipročně zničeno.

Co potom bude obyvatelstvu zbývat, poté, co pasivně přihlíželo k politice dráždění hada bosou nohou? Odpovědět kulturně, písní Teď už máme, co jsme chtěli, nebo promítáním filmu Někdo to rád horké?

Je tedy zřejmé, že jediná možná strategie Západu pro vztah k Rusku je spolupráce, debata, respektování jeho základních zájmů. Přestat ho bezdůvodně urážet, ohrožovat a ponižovat, protože s nástupem ruského diktátorské režimu stoupne možnost začátku třetí světové války násobně, třeba i jenom náhodou, technickým selháním. Když jsou spouště naštelovány na velmi jemné brnknutí, pak stačí jenom vánek a už to jede.

Jenže právě tohoto rozumného a neagresivního přístupu nejsou současné vedoucí politické síly Západu schopny. Čím dál více je jasné, že je to z důvodů slabosti, zaprodanosti, neschopnosti a hlouposti jeho vedoucích politiků. Proboha, připadá vám snad Trump nebo Clintonová normální? Nebo spíše jako hysteričtí zástupci vojensko-průmyslového komplexu, podnikatelské kapitalistické sebranky a židovské lobby? Myslíte, že zjevně hloupatá Merkelová, bisexuální slaboch a odchovanec bankovního kapitálu Macron nebo excentrická a z reality vyšinutá Mayová jsou schopni zastávat svým zemím i Evropě prospěšná a rozumná stanoviska?

Tato drtivá nekompetentnost vedoucích politiků Západu a jejich politiky vede dvěma rozhodujícími směry. Za prvé – k ohrožení života na Zemi, ohrožení existence lidstva. Politikům, kteří připomínají malé děti na pískovisti, byly dány na hraní lopatička a kyblíček, se kterými mohou zničit planetu.

Za druhé – Nejsou schopni vést racionální a lidem prospěšnou politiku, neboť ta jejich politika nereaguje na skutečné hrozby, ale vyžívá se ve smyšleném a prolhaném politickém tyjátru. Což povede k postupné radikalizaci občanů. Těm je čím dále více zřejmé, že současná tzv. liberální demokracie je pouze podstatu věci zakrývající předkožkou na ohavném pyji kapitálu, a tak, jak se zhoršuje postavení obyčejných lidí a roste jejich ohrožení silami a tendencemi, na které politici nereagují (ohrožení míru natoidními šmejdy, bezuzdné vykořisťování kapitálem, likvidace sociálních vymožeností, islámská invaze do Evropy), dojde pravděpodobně k vývoji, srovnatelnému s ruským: pokud bude opozice k neoliberálnímu třeštění schopna postavit alternativu, politickou stranu s radikálním programem a charismatickým vůdcem, je celkem logické, že i přes diktátorské a rasistické tendence získá takový program většinu. Podobnost s Výmarskou republikou je samozřejmě náhodná.

A pak si zase budeme moci zazpívat a promítnout film.

P. S.
Soudím, že jedinou odpovědí na současný, v článku popsaný stav je i radikalizace mého blogu a mých referátů. Tedy opět – šavle hore!