Česku hrozí arbitráž za znárodnění OKD, český prezident a premiér obdrželi z Londýna ultimátum od bývalého likvidátora NWR, že český stát musí do 3 měsíců vyplatit bývalým akcionářům NWR stovky milionů eur! V opačném případě postoupí americká arbitrážní firma celou věc Světové bance a její arbitrážní komoře! Záchrana OKD vyjde nakonec český stát hodně draho?

Avatar
Původní autoři

-VK-

20.2.2019  AENews
Ze švýcarského bunkru Zdeňka Bakaly přichází hlasitý smích a jistě nejen on má důvod k velké radosti. Včera unikla na světlo informace v českém tisku, že bývalý likvidátor NWR chce zažalovat Českou republiku za poškození bývalých akcionářů společnosti, která vlastnila OKD [1]. Podle bývalého likvidátora NWR, Charlieho Lightfoota z americké firmy Jenner & Block [2], která ovšem působí z Londýna, ale jinak je registrována v americkém státě a daňovém ráji v Delaware, poškodil český stát v roce 2016 věřitele NWR tím, že de facto znárodnil OKD a vlastním restrukturalizačním nákladem převzal trvalou kontrolu nad těžařem, aniž by došlo k uspokojení pohledávek zahraničních investorů.


Ty se odhadují až za více jak 20 miliard korun. Insolvenční správce Lee Louda ale tehdy většinu těchto pohledávek popřel a neuznal, a to z toho důvodu, že se jednalo pouze o účetní investice, které se nikdy neobjevily v účetnictví OKD, ale pouze v účetnictví NWR jako majitele OKD. Jak se totiž ukazuje, tak v době, kdy Zdeněk Bakala vlastnil NWR jako majitel OKD, tak do NWR proudily půjčky a investice z ciziny, které ale nikdy nedorazily do OKD.

Zdeněk Bakala, bývalý majitel OKD.

Investoři si tak mysleli, že investují do uhlí a do OKD, ale ve skutečnosti Bakalova tehdejší NWR peníze podle všech indicií posunovala někam úplně jinam, jenom ne do OKD. Lee Louda jako insolvenční správce tak odmítl zahrnout pohledávky investorů NWR do pohledávek OKD. Běžný laik nemá sílu se v tomto spletenci vyznat, ale ve stručnosti šlo o to, že NWR byla matka, zatímco OKD byla oddělená a plně samostatná dceřinka.

Dalším spletencem bylo vlastnictví NWR, protože Zdeněk Bakala nevlastnil NWR přímo, ale skrze britskou firmu BXR a ta skrze další firmy CERCL a Arsental. Vlastnictví OKD tak bylo na ose Zdeněk Bakala -> BXR -> CERCL & Arsental -> NWR -> OKD. Český stát se v roce 2016 dohodl s věřiteli OKD na restrukturalizaci, ovšem dohoda proběhla pouze s věřiteli OKD, nikoliv s věřiteli mateřské firmy NWR. Aby tomu byla nasazena koruna, objem pohledávek věřitelů OKD, jako byly ČEZ a další firmy, jsou naprosto zanedbatelné v porovnáním k pohledávkám zahraničních investorů vůči NWR.

Bakala převedl potápějící se a vytunelovanou OKD jako už mrtvou schránku na minoritní investory a věřitele, ti teď chtějí své peníze po českém státu

Český stát se tak v roce 2016 rozhodl restrukturalizovat pouze OKD, ale nikoliv bývalé Bakalovo NWR. Bývalé proto, že Zdeněk Bakala se v roce 2016 zbavil svého kontrolního balíku v NWR a vzápětí se odstěhoval z ČR do luxusního “bunkru” ve Švýcarsku, odkud se od té doby do ČR už nevrátil. Bakalův podíl v NWR v roce 2016 byl zdarma převeden na NWR [3] jako nulitní podíl, tzn. že menšinoví akcionáři v NWR (rovná se naivní věřitelé) se stali novými majoritními vlastníky NWR, a to úplně “zadarmo”.

Podmínkou českého státu pro pomoc OKD bylo, že v NWR nebude figurovat Zdeněk Bakala a jeho firmy a řetězce jeho firem. Jenže, celé to dopadlo jinak, než jak to bylo plánováno. Investoři NWR, kteří po odchodu Bakaly se stali majoritními akcionáři NWR, byli úplně odsunuti od kontroly nad OKD, resp. nad jejími zisky. V posledních 2 letech se cena uhlí stabilizovala a dokonce jde nahoru, ale stát odmítá bývalé akcionáře NWR vyplatit.

Zdeněk Bakala a Václav Havel, výkvěty české polistopadové transformace.
NWR totiž v roce 2016 po odchodu CERCL a Arsental se totiž transformovala do Ad Hoc Group (AHG), což je opravdu trefný název, protože firma vznikla opravdu jen ad hoc za účelem provedení restrukturalizace OKD s tím, že český stát firmu zachrání a investoři v AHG se po záchraně dostanou k čisté OKD, která bude zbavená dluhů. Jenže, takovou drzost Andrej Babiš nemohl připustit, protože by mu to zlomilo politický vaz před volbami 2017, i když z hlediska mezinárodního práva by to nikoho nepřekvapilo. Stát chce zachránit největšího zaměstnavatele v regionu a investoři chtějí zachránit své investice. Jenže celé to dopadlo tak, že český stát zachránil OKD, ale firmu již nevrátil pod kontrolu investorů sdružených v AHG, a to s jednoduchým odůvodněním, že stát zachránil OKD, ale k záchraně NWR (rovná se věřitelů v AHG) se nikdy nezavázal.

Bakalův bunkr na břehu Ženevského jezera

Zahraniční investoři tak nasypali miliardy korun do Bakalovy NWR, aby peníze byly použity na investice do uhlí a těžby v OKD. Peníze však z NWR nikdy do OKD nedorazily a podle bývalého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána bylo takto z NWR vytunelováno a odejito až 100 miliard korun, které nikdy do OKD nedorazily od zahraničních investorů, kteří naivně sypali peníze do mateřské firmy NWR. Koncem roku 2016 OKD dokonce zažalovala svoji bývalou mateřskou NWR o 25 miliard korun, které měly přijít do OKD, ale nikdy z NWR nedorazily a namísto toho je NWR použila na dividendy a vyvedla je ven z holdingu [4].

Bakalův úkryt v Ženevě. Foto: BLESK.

Miloš Zeman v roce 2016 hovořil dokonce o 150 miliardách vytunelovaných z OKD, přesněji ale řečeno z NWR [5]. Když situace došla do stavu, že na Ostravsku ze dne na den přijdou o práci desítky tisíc lidí a propuknou občanské nepokoje a demonstrace, tak Zdeňku Bakalovi došlo, že to už začíná smrdět. Své akcie zdarma převedl minoritním akcionářům v NWR, tedy investorům, kteří dostávali za své investice minoritní akciové úpisy. Jakmile se Bakala akcií zbavil, odstěhoval se natrvalo do Švýcarska do přepychového “bunkru” na břehu Ženevského jezera [6]. Stát si uvědomil, že nemůže nechat padnout největšího zaměstnavatele na Ostravsku, a tak musel do OKD vstoupit a provést restrukturalizaci na základě dohody s NWR, která se už transformovala do AHG.

Stát bude čelit arbitráži za to, že nechce zaplatit investorům NWR peníze, které svěřili Zdeňku Bakalovi pro jeho OKD na Ostravsku, a které Zdeněk Bakala z NWR vytuneloval a odvedl

Jenže stát odmítá uvolnit akcionářům po bývalé NWR výplatu jejich pohledávek po tehdejší Bakalově NWR, protože ty peníze nikdy fyzicky nedošly do OKD. Nebyly tedy použity pro OKD a český stát poradil AHG, aby zažalovali Zdeňka Bakalu za poškozování věřitele, protože podle všeho to vypadá, že jejich investice, které mu dávali do NWR, nepoužil pro OKD, ale ty peníze zmizely neznámo kde. A český stát logicky argumentuje, že nebude za Zdeňka Bakalu platit jeho investorům peníze, které jim odklonil. Zdá se to logické, že?

Jenže, je v tom jeden velmi drsný a nebezpečný háček. Česká republika má totiž uzavřené smlouvy o ochraně investic jak s Velkou Británií, tak s USA a dalšími zeměmi, ze kterých pochází investoři Bakalovy bývalé NWR. Český stát tak může být žalován za to, že neochránil cizí investice v ČR, když český stát nedohlédl na účetní audity a kontroly v OKD a nepřijal opatření k tomu, aby varoval investory v holandské NWR před dalšími investicemi do české OKD formou aktivního opatření.

NWR totiž byla holandská společnost registrovaná v Amsterdamu a investoři tak de facto investovali do holdingu a nikoliv přímo do koncové firmy OKD, která spadala pod holding NWR. Problém je v tom, že český stát vytrhl OKD z holdingových struktur NWR a později AHG, což podle mezinárodního práva opravdu lze přirovnat ke znárodnění, pokud stát odmítá uvolnit majiteli soukromé firmy pohledávky investorů mateřské firmy. Říká se tomu “legitimace pohledávek z titulu práva majitele mateřského holdingu” a mezinárodní právo nezná delegitimaci vlastnického práva z titulu ochrany zaměstnaneckých míst v konkrétním regionu.

Čisté ale politicky zcela neprůchodné řešení bylo nechat firmu padnout. Investoři tak přijdou o investice legitimním způsobem a pokud mají pocit, že jejich investice nebyly správně použity bývalým majitelem NWR, potom na něho mohou podat žalobu. Jenže, proč by žalovali Bakalu, který byl skrytý za řetězcem firem BXR, CERCL a Arsental s mlhavou šancí na úspěch, když mohou žalovat přímo český stát za znárodnění OKD a záchranu pracovních míst pro lidi na Ostravsku? Zdeněk Bakala tak může stát české občany další pořádný balík peněz.

VK-
Šéfredaktor AE News