„Děti a drogy: Legislativa, praxe, léčba, prevence“

Avatar
Původní autoři

3. 2. 2019

 
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
konaný pod záštitou poslanců 
Moniky Jarošové a Jiřího Kobzy
„Děti a drogy: Legislativa, praxe, léčba, prevence“

Vážení kolegové a přátelé,
dovolte mi, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na odborný seminář, který se bude zevrubně zabývat problematikou oblasti toho segmentu české protidrogové politiky (a české drogové scény, který se vztahuje zejména k mladé generaci, k dětem a mládeži – se speciálním zaměřením na reflexi této problematiky ve všech jejích zásadních souvislostech.
Zvláštní pozornost bude věnována nejrizikovějším faktorům,  které v této oblasti v současné době identifikují experti z řad lékařské, terapeutické a kriminologické veřejnosti – a taktéž jejich politickým (exekutivním i legislativním) konotacím.
 
Kdy: pondělí 18. února 2019 od 14 do 18 hodin
Kde: Poslanecká sněmovna, sál J 205, budova Sněmovní 1, Praha 1
Registrace účastníků: 13:30 – 18:00
Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail dolezalt@psp.cz
Při vstupu do sněmovny budete požádáni o předložení občanského průkazu.

Program vystoupení:
MUDr. Ivan David, CSc.                       
lékař, psychiatr, soudní znalec
Pavel Tuma
ředitel projektu Revolution train – Protidrogový vlak
MUDr. Libor Chvíla, CSc.
lékař, psychiatr, předseda sekce závislostí Psychiatrické společnosti
Mgr. Michal Šmucr
poradce předsedy vlády ĆR pro oblast školství
brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych
ředitel Národní protidrogové centrály Policie České republiky
László Sümegh
předseda Projektu Šance, o. s.
Na setkání s Vámi se těší
Monika Jarošová a  Jiří Kobza
členové  Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky