20 let v NATO – I.

Avatar
Původní autoři

-vlkp-
13. 3. 2019 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Tento článek je psán řádově s  týdenním předstihem. Nemám tedy tušení, jak vypadá mediální smršť dnešního dne. Ale nepochybuji, že bude mimořádně veliká. Až běsnící. Za tři dny tato země bude konfrontována s jiným jubileem – 15. březnem 1939, pro mne naprosto nejtragičtějším datem novodobých dějin českého národa a jedním ze čtyř historicky vůbec nejhorších v  celé české historii, kam si osobně ještě řadím Moravské pole, Lipany a  Bílou Horu. Tedy národní katastrofy, které z  národa udělaly hadr na podlahu cizích zájmů. Ale jen ten březnový den z  před 80-ti let měl na sobě cejch totální likvidace a  genocidy celého jednoho národa.

Nepochybuji o  dvou věcech

– že dnešní mediální třeštění bude neskonale větší než reflexe té nejčernější historie za tři dny

 – že se bude vykřikovat, že právě slavíme proto, že máme právě v  dnešním výročí záruku, že se žádný 15. březen už nemůže zopakovat…

Nemohu ty dva dny oddělit. Nejde to. Jen mi dělá starost cosi, co nikdo z oficiálních nevysloví a na co správný mainstreamový psáč ani nepomyslí- totiž musím se zeptat, je pravdou, že roce 1939, po  obludném selhání v  Mnichově, garantovaly přece nedotknutelnost vykleštěné Druhé republiky tehdejší velmoci -Británie, Francie a  porušilo ji Německo? Čili v hierarchii NATO státy na 2.3.4. pořadí podle vojenské váhy a důležitosti. Co se změnilo mezi rokem 1939 a 2019 a uniklo mi do té míry, že dnes ti samí, ovšem výrazně vojensky slabší než tenkrát, jsou znovu těmi nezpochybnitelnými garanty naší suverenity, jak nepochybně právě všude kolem slyšíte?

Kdybych tento dotaz mohl položit veřejně těm „správným“ bez ohledu zda politikům nebo jejich nájemným brkům a propagandistům, dostal bych určitě odpověď ve stylu  – to ale nelze srovnávat! Jde o demokratické státy, vlastně liberálně demokratické, tedy s vyšším stupněm demokracie, které se z Mnichova poučily a jsou odhodlané bránit demokracii a Německo? Tak srovnávat to Hitlerovo nacistické s  dnešním, příkladně demokratickým? To není ani hloupost vlku, to je přímo urážka! A vedle toho – hlavním garantem jsou stejně Spojené státy! 

Je snadné předvídat, co ti správní řeknou a jak to budou vyargumentovávat. Takže to pojďme konfrontovat se známými skutečnostmi!!!

Chce mi někdo namlouvat že dnešní Británie je méně sobecká a  vypočítavá než ta Chamberleinova? Ta zpřed 80-ti let nebyla ochotna bojovat za neznámý národ ze střední Evropy a  ta dnešní Mayové by to udělala? Určitě? Když není ochotna s námi sdílet ani společný hospodářský prostor, protože se cítí znevýhodněna a dokonce ohrožena lidmi z  té střední Evropy? Tomu mám věřit? Že by vlastní krev byla méně než šrajtofle? Od kdy?

Třetího března prezident Macron představil otevřeným dopisem v  28 zemích EU svou vizi Evropy. A tam stojí, kromě jiného:

V oblasti migrace Macron navrhl revizi schengenského systému, vytvoření společné pohraniční policie a evropského azylového úřadu. Každá země, která chce být členem Schengenu, musí být podle Macrona zodpovědná a tedy přísně kontrolovat hranice a zároveň solidární. Solidarita podle něj tkví ve „společné azylové politice se společnými pravidly přijímání a odmítání. Macron se vyslovil také pro navázání užších vazeb s Afrikou.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/emanuel-macron-vize-evropy.A190304_210216_zahranicni_chtl 

Takže Schengen už nebude pro všechny stejný, ale jen pro ty, co se podrobí francouzské představě a definici slova migrační solidarita, kterou většina z nás má spojenou s  jiným slovním spojením – automatické přerozdělování! Nikoli bezdůvodně. A  když k tomu rovnou namázne – navázání užších vazeb s  Afrikou… Tak si živě představuji, jak by Francouzi asi tak šli chránit nějakou Českou republiku…. A to nemluvím o  tom, že to byla právě Francie, která iniciovala válku proti Libyi a  spolu s  Brity nakonec svrhli Kadáffího. Mimochodem – čeští vojáci jsou aktuálně, na základě francouzského přání na misi v Mali….

A Německo? Ano, současné Německo zcela nepochybně nepředstavuje hrozbu. Ne v tom smyslu, co ji známe 1500 let vzájemných dějin. Jenže neznali jsme ani genocidu a  rasové zákony s nimiž přišli nacisté po uchopení moci. Vzniklo to tehdy prakticky ze dne na den!

Nemám rád to věčné strašení a  poměřování čehokoli, co souvisí s  Germánií, s Hitlerem a  jeho režimem! V drtivé míře je to naprosto laciné, hloupé a zavádějící. A  snažím se tomu sám vyhýbat, jak jen mohu. Svým dnešním exkurzem k německé hnědé době jsem chtěl pouze připomenout, jak rychle se mohou dnešní jistoty změnit na dokonalý horror. Nicméně Německo…. Bylo to ono, kdo ohrozilo bezpříkladně evropskou civilizaci jednostranným otevřením svých hranic v roce 2015 a vyvolalo tak největší stěhování národů na evropském kontinentu od 6. století n.l. Aniž by se ptalo kohokoli ze svých partnerů v  EU nebo NATO. Kdy si jeho nejvyšší představitelka řešila, na úkor celého kontinentu, svůj vlastní vnitropolitický problém.

Zkrátka, když se podívám na počínání sloupů aliance č. 2,3,4 mohu konstatovat jediné – s  čím u nich můžeme počítat, jako malý stát určitě a  na beton, je jediná věc – že vždycky dají přednost svým vlastním záměrům a vnitropolitickým potřebám, před těmi multilaterálními – pokud spolu kolidují. Bylo to tak v  roce 38-39 a stejně si počínají i dnes. A pokud není člověk naprostý slepec, tak to musí vidět.

Ovšem pořád zůstává námitka – a co USA?! Ty přece všemu velí, na všem mají palec a ty především garantují NATO jako celek, respektive – funkční celek! Takže nám v podstatě může být lhostejné, jak se chovají další členové aliance!

Může? Odpovím na to článkem zítra. Kdy se budu zaobírat speciálně rolí Spojených států ve světě. Nikoli na základě pocitů, nýbrž na základě velkého mezinárodního výzkumu, který neprovedl nějaký prokremelský pseudoinstitut, nýbrž nikdo menší než Gallupův ústav. A  je to věru zajímavé počtení! Ale to bude až zítra. Dnes bych byl příliš dlouhý.

Ale přesto hodím jednu malou ochutnávku – když tedy NATO = USA a  NATO = bezpečnost, pak jak se do první z těchto dvou rovnic vejde naprosto Američany neřízené a více než autonomní chování Turecka na Blízkém východě, takto člena NATO? A jak do té druhé rovnice zapadá podpora saúdského režimu, který podle zjištění v  tajné části Zprávy kongresu k událostem 11.9., zcela jasně konstatuje, že to byla právě Saudská Arábie, která tento největší teroristický útok v  dějinách financovala a logisticky podporovala??? Na Kose, díky kolegovi JF vyšel celý český překlad tohoto tajného dodatku v  pěti pokračováních. První díl zájemci naleznou zde

Český překlad utajované části zprávy o 11. září -I.

ostatní už si snadno následně dohledají.

Ale USA a jejich rolí se budu zabývat ve speciálním článku zítra. Dnes jen poukazuji na skutečnost že

– jejich vůdčí úloha v  Alianci už není zdaleka taková co bývala

– že jestliže z byznysových nebo osobních zájmů příslušníků svých nejvyšších elit nejsou tyto ochotny vyvodit patřičné důsledky proti státu, který naprosto bezpříkladně ohrozil americké občany na území USA, lze si zcela vážně klást otázku, jak lze brát americkou absolutní bezpečnostní záruku nějaké České republice? V případě, že by tato byla ohrožena někým, koho by ve Washingtonu momentálně potřebovali právě víc než nás?

Jsem zvyklý si klást spoustu otázek. Pravidelní návštěvníci Kosy to vědí. Takže dám další – kdo může ohrozit naši bezpečnost? Myslím tu českou. Tak aby byl potřeba a možný zásah NATO?

A vychází mi z  toho jediná odpověď – tehdy, kdyby nás nevyprovokovaným útokem přepadlo Rakousko! Pak bychom mohli eventuálně požádat o aktivaci článku 5 Washingtonské smlouvy. V  žádném jiném případě.¨!

Proč ne? Ze tří triviálních důvodů

1- ostatní tři sousedi České republiky jsou rovněž členskými státy NATO

2 – v případě konfliktu dvou členů NATO je článek 5. vysazen z účinnosti a nejedná se o případ, kdy členské země mají povinnost pomoci. NATO prostě nezasáhne do souboje dvou vlastních členů. Prakticky toto bylo předvedeno v letech 1974, kdy Turecko okupovalo severní část Kypru, v  roce 1998, kdy scházel jen krůček ke střetu obou armád tamtéž a od roku 2016 hrozí tato válka opakovaně každý rok. 2016, 20172018

3 – už slyším námitku “a  co agresivní Rusko?”.  No Ruska a jeho agresivity se dotknu (pouze dotknu) zítra. Ale jednu odpověď dám – a  co Rakousko? Co garantuje jeho nezávislost a  nedotknutelnost vůči imperiální Moskvě? Že by neutralita? Vážně? Nebo je to tak, že je obklopeno členskými státy NATO, takže nepotřebuje být v  NATO, aby bylo před tímto hypotetickým nájezdníkem chráněno? Klíčové slovo je hypotetickým….

Vrchol oslav českého vstupu do NATO bude dnes na Pražském hradě (článek uveřejněn 12.3.2019 – pozn. red. NR)  – viz screenshot z oficiální internetové prezidentské stránky:

Na alternativě je nesmírně rozšířen antinatovský diskurs. Vlastně je jedinou přípustnou vírou – normou pro každého správného alternativce. A  zrovna tak je tam rozšířen názor, že jediný, kdo nás proti zlovůli NATO chrání a  ochrání agarantuje naši národní suverenitu je Miloš Zeman, na rozdíl od ostatních prohnilých politikářů této země.

Neobyčejně mne v  té souvislosti těší, že ten slavnostní potlach a ty dnešní atlantistické bakchanálie budou pod komandem nikoho menšího než právě Miloše Zemana! Nemohu si odpustit – Jakpak se s  tím asi vyrovná zástup Svědků Milošových? Nepochybně, jako vždycky zamručí cosi, že musel, že to byla jeho vychytralá a taktická úlitba mocným, aby mohl provozovat samostatnou politiku… Vážně? On ho někdo nutil, aby uspořádal tuhle trachtaci za celou střední Evropu? Nebo byl sám iniciativní?

Ale pojďme si povídat o něčem jiném. Co takhle malý přehled českých dějin posledních 20-ti let, co ČR jako člen NATO zažila a  čeho se účastnila?

Inu naše členství začalo okamžitě a nanejvýš impozantně – otevřeli jsme svoje nebe pro humanitární bombardéry NATO, aby tyto mohly zdecimovat Srbsko, které od roku 1918 bylo jasně nejvěrnějším spojencem, jakého jsme kdy měli. A  aby vše vyvrcholilo odtržením Kosova od tohoto státu a tím byl, jednou pro vždy pohřben nedotknutelný konsens o neměnnosti hranic vzniklých v  důsledku WWII Podepsán Miloš Zeman.

Rok 2001. Válka USA a VB proti Afghanistánu. Říkám – po právu. Ale byla to válka těchto dvou zemí, nikoli válka alianční. Ta se z toho, na naléhání USA, aby pro akci získaly větší legitimitu, stala až později. A  Česko přispěchalo okamžitě – vyslalo, jako jeden z prvních států, pod Hindukůš svůj vojenský kontingent. Podepsán Miloš Zeman.

Vedle toho probíhaly nejrůznější mise, zejména v bývalé Jugoslávii, Iráku a tak podobně. Sice formálně zaštítěné OSN, ale vždycky v režii NATO. S  českou účastí. Ty od roku 1998 do 2002 s podpisem Miloše Zemana.

Druhé války v Zálivu jsme se – naštěstí neúčastnili. I přes naléhání Václava Havla. Opakuji – naštěstí.

Následně jsme, za vlády TopolánkoKalouskovské famiglie, uznali, jako většina států NATO drogově dealerskou pseudorepubliku Kosovo. A  tím převzali svůj díl odpovědnosti za tenhle akt porušující naprosto nevídaným způsobem chartu OSN. (.. a Helsinské dohody z roku 1975, Kumanovskou dohodu z června 1999 atd. – pozn. red. NR)

Ještě před tím, v roce 2007, jsme byli požádáni USA o umístění radaru v Brdech. Neměl být alianční, nýbrž americký. Ale prý měl chránit Evropu před iránskými a severokorejskými raketami….Nikoli před těmi z Ruska, ale ze Severní Koreje a Iránu. Aby se později ukázalo, že to byla jedna z největších světových dezinformaci a fake news.

Jsme v roce 2011- přišla libyjská krize. V podstatě opět akce NATO /nejen/, i když neoficiálně a  s požehnáním RB OSN, kde souhlas Číny a  Ruska byl vylákán podvodným slibem. Česko se neúčastní. Ne že by nemělo chuť, to zase ano! Našlo se dost těch, kteří by byli tehdy rádi „zastříleli“. Jenže ono to jaksi technicky nešlo. České gripeny, já dodávám – opět naštěstí, neměly ani potřebnou výzbroj, ani nutný software, ani dostatečnou kompatibilitu s  informačním systémem NATO a především zařízení pro tankování za letu a piloti potřebný výcvik. Takže jsme unikli podílu na libyjské tragedii a  zodpovědnosti za migrační tsunami po roce 2015.

Následně zde máme několikeré hrdé české potvrzování přítomnosti jednotek NATO na ruských hranicích. Nejprve a opakovaně tzv. air policy v baltských státech, v poslední době doplněnou o  přítomnost pozemních jednotek AČR tamtéž.

A pak zde máme rok 2014 a ukrajinskou krizi. Kde NATO zaujalo tvrdý a nesmiřitelný postoj, který trvá dodnes. Jaký že ten postoj je? Inu dovolím si citovat opět sloup nezávislosti naší suverénní zahraniční politiky – Miloše Zemana, jeho vyjádření pro oficiální server NATO Aktual ze 7. 4. 2014:

Zeman: Pokud Rusko zaútočí na Ukrajinu, NATO musí reagovat

Západ by měl reagovat odpovídajícím způsobem, včetně vyslání sil Severoatlantické aliance na Ukrajinu, v případě, že se Rusko pokusí anektovat východní část země. Uvedl to prezident České republiky Miloš Zeman. „V okamžiku, kdy se Rusko rozhodne expandovat na východ Ukrajiny, končí zábava. V takovém okamžiku bych žádal nejen o nejpřísnější sankce ze strany EU ale také o zásah ze strany NATO,“ uvedl Zeman.

Připomínat výroky současného prezidenta, ohledně mise v Afghu nemá smysl. Ty si snad pamatuje každý. Ale nedá mi to, abych nepřipomenul ten úplně poslední z  před pár dnů, pronesený v Košicích na zasedání tzv. Bukurešťské skupiny. Což je 9 členských zemí NATO tzv. východního křídla:

„Mise NATO v Afghánistánu není rétorika, ale skutečné činy, které někdy stojí cenu nejvyšší – lidské životy. Opuštění Afghánistánu by vedlo k vytvoření inkubátoru nových teroristů,“ citoval Zemanova slova z jednání šéf jeho zahraničního odboru Rudolf Jindrák.Zdroj:

Kdo že je tu zase papežštější než papež a pokračuje v dobré české tradici být vždycky všude první, jakmile zjistí trend! Svědkové Zemanovi, on ho k tomu někdo nutil?

Ale to není zdaleka všechno, co se v Košicích odehrálo. Na závěr byl podepsán hlavami zúčastněných zemí, za ČR opět Milošem Zemanem, dokument. Je to náramné čtení. Kosíř, který mne na tento dokument upozornil, to komentoval takto:

Ve volbách jsem Zemana  považoval za jednookého mezi slepými.Teď oslepl úplně.AS

Takže bude jen na místě, abych jej otiskl v plném znění, když už máme kulaté NATOvské velkovýročí. Co stvrdila Zemanovým prostřednictvím Česká republika. Opět – ani náhodou nejde o nějaký podvrh, přetisk je z oficiálního serveru NATO Aktual.

DEKLARACE HLAV STÁTŮ ZASEDÁNÍ BUKUREŠŤSKÉ 9(Košice, 28. února 2019)

1) My, prezidenti Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska a Slovenské republiky jsme se shromáždili v Košicích v platformě Bukurešťské 9 pro konzultace a dialog k:

– připomenutí 70. výročí Severoatlantické aliance, stejně jako 20. a 15. výročí přistoupení našich zemí do NATO;

– znovu potvrzení naše silné odhodlání ke kolektivní obraně, jak je zakotveno v článku 5 Washingtonské smlouvy založené na solidaritě, sdílené odpovědnosti a nedělitelnosti bezpečnosti spojenců;

 – výměně názorů na současné hrozby a výzvy v oblasti bezpečnosti a způsobech, jak jim čelit.

Oceňujeme dnešní přítomnost generálního tajemníka NATO.

2) Za posledních 70 let sloužilo NATO jako základní kámen bezpečnosti v euroatlantické oblasti. Je to jedinečný rámec pro naši kolektivní obranu, transatlantický dialog a hraje nezastupitelnou roli při ochraně našich hodnot a při ochraně bezpečnosti našich občanů a našich území. Naše členství v Alianci vytvořilo příležitost k naplnění aspirací našich národů a poskytlo bezpečnost a stabilitu pro hospodářský rozvoj a blaho našich společností a současně prosazovalo vizi Evropy jako svobodného a mírové celku. Zároveň naše země posilují své schopnosti přispívat ke spojenecké kolektivní obraně.

3) Jak se dnes setkáváme, čelíme nejtěžším bezpečnostním výzvám za celou generaci. V duchu 360stupňového přístupu by Aliance měla být i nadále připravena reagovat na všechny hrozby a výzvy, ať už se objeví kdekoli. Máme tedy všechny důvody, abychom naši Alianci učinili silnější a zajistili, že transatlantická vazba zůstane stejně solidní a účinná jako kdykoli předtím. Jsme odhodláni usilovat o dosažení tohoto cíle, a to i prostřednictvím našeho závazku věnovat 2% HDP na obranu, modernizovat obranu a zapojit se do operací. Vítáme a podporujeme posílenou vojenskou přítomnost Spojených států a Kanady v Evropě, zejména na východním křídle NATO.

4) Hrozby a výzvy, kterým čelíme, jsou komplexní, často nepředvídatelné a přicházejí ze všech stran. Žádná země je nemůže řešit sama. Jejich rozsah je od konvenčních a hybridních forem, včetně kybernetických, po terorismus, regionální nestabilitu, nelegální migraci, šíření zbraní hromadného ničení a ohrožení naší energetické bezpečnosti. Čelíme intenzivnímu zneužívání dezinformací a propagandy. Tradiční linie mezi vojenským a nevojenským bojem se stírají.

5)Dnes jsme lépe připraveni čelit současným bezpečnostním výzvám. Naše země přispívají k přizpůsobování Aliance. V duchu spojenecké jednoty, solidarity a spravedlivého sdílení zátěže zdůrazňujeme význam další přítomnosti NATO od Baltského moře k Černému moři a další iniciativy zaměřené na posílení naší schopnosti bránit naše občany a území jako součást kolektivního spojeneckého úsilí o posílení odstrašení a obrany NATO. Podporujeme také implementaci strategického, soustředěného a koherentního přístupu NATO k Jihu. Uznáváme účast v příslušných aktivitách NATO, včetně mise v Afghánistánu v rámci úsilí o mír a usmíření.

6) Zůstáváme nadále zvláště znepokojeni probíhajícím konfliktem na východní Ukrajině a nedávným napětím v Azovském a Černém moři, které vyplývá z nezákonné a nelegitimní anexe Krymu a jeho militarizace. Jedná se o další projev ruského ignorování mezinárodního práva, konfrontačního vzorce chování a využívání vojenských i nevojenských akcí, jako je výstavba mostu přes Kerčský průliv, s cílem posílit jeho geopolitické cíle. To vše si vyžádá ještě soudržnější a strategičtější přístup Aliance. Jsme také vážně znepokojeni závažným porušením smlouvy INF a nerespektováním jejího plného a ověřitelného plnění, které vedlo k pozastavení Smlouvy a oznámení Spojených států o odstoupení od smlouvy. Nadále pokračujeme v provádění potřebných kroků v rámci Aliance, abychom zajistili důvěryhodnost a účinnost odstrašujícího a obranného postoje NATO a jsme nadále pevně odhodláni zachovat účinnou mezinárodní kontrolu zbraní, odzbrojení a nešíření zbraní.

7) Znovu připomínáme naši podporu přístupu NATO k Rusku, založenému na silném odstrašení a obraně, a otevřenosti k dialogu, jak bylo dohodnuto od konání summitu ve Walesu, s cílem vyhnout se nedorozumění, chybným kalkulacím a neúmyslné eskalaci.

8) Výročí přistoupení našich zemí k Alianci připomíná, jak důležitá je otevřená politika NATO pro zvyšování bezpečnosti svých členů, pro mírové sjednocení Evropy a pro stabilitu celé euroatlantické oblasti. Budeme nadále podporovat další rozšiřování NATO v souladu s článkem 10 Washingtonské smlouvy. Vítáme nedávné podpisy Protokolu o přistoupení a těšíme se, že se Severní Makedonie stane třicátým spojencem NATO.

9) Zůstáváme odhodláni zajistit bezpečnost a stabilitu na západním Balkáně, což je oblast strategického zájmu pro Alianci, a budeme pokračovat v politickém dialogu a praktické spolupráci s partnery v tomto regionu. Rovněž opakujeme naši pevnou podporu územní celistvosti a svrchovanosti Ukrajiny, Gruzie a Moldavské republiky v jejich mezinárodně uznaných hranicích. Při plnění příslušných evropských a euroatlantických cílů budou tyto země i nadále těžit z naší podpory v jejich úsilí o posílení odolnosti proti vnějším zásahům. Zároveň připomínáme, že pokrok v reformách by měl být založen na demokratických hodnotách, respektování právního státu, lidských právech a plném dodržování jejich příslušných mezinárodních závazků a povinností.

10) Věříme, že silnější NATO a silnější EU se navzájem posilují. Společně mohou lépe zajistit bezpečnost a mír v Evropě, v našem okolí i mimo ni. Podporujeme posílenou úlohu EU v oblasti bezpečnosti a obrany tím, že rozvíjíme iniciativy v této oblasti v plné vzájemné komplementaritě a součinnosti s NATO. Jsme odhodláni posílit strategické partnerství a spolupráci NATO-EU.

11) Těšíme se na prosincové setkání vedoucích představitelů NATO v Londýně, které nám umožní zhodnotit provádění rozhodnutí, která jsme přijali ve Walesu, Varšavě a Bruselu, a předem přizpůsobit Alianci bezpečnostním hrozbám a výzvám, kterým čelíme. Zůstáváme odhodláni pokračovat v setkávání v rámci platformy pro dialog a spolupráci Bukurešťské 9 jako prostředku pro vzájemné konzultace, podporu společných přístupů a příspěvku k euroatlantické bezpečnosti.

Věřím, že jste si početli! Opět mi to nedá, abych se nezeptal – co tomu říkají příslušníci Svědků Milošových? Pořád nic?

Inu, obecně se soudí, že Zeman v  druhém funkčním období bude neřiditelnou střelou, která nebude brát ohled na nic a  nikoho. Což se plně potvrzuje. Viz třeba poslední excesy s atakem na nezávislost soudů. Ale když na něj, tak nějak v poslední době koukám, pak se mi čím dále častěji objevuje dříve netušená faseta tohoto jeho přístupu – totiž ignorování názorů jeho vlastních voličů. Ti jsou převážně protinatovští a proti nasazení českých vojáků v zahraničí obecně a Afghu zejména. Jenže on už voliče NEPOTŘEBUJE! Zejména ne ty, kteří jsou ještě schopni sem tam přemýšlet vlastní hlavou a uvědomí si, že si z nich dělá dobrý den. Zato ale potřebuje fotku z Bílého domu nebo alespoň z Hradu s  americkým prezidentem….

Ale uvědomuji si, že to už s dnešní oslavou 20. let ČR v NATO nemá co společného! Vrátím se proto k tématu.

Zkrátka, když já udělám historickou bilanci těch dvou desetiletí, tak je mi velmi smutno. Nevidím tam jediný světlý okamžik, kdy bychom my jako Česká republika něčemu dobrému ve světě pomohli! V několika případech jsme dokonce udělali nevyzmizíkovatelnou kaňku na svou vlastní historickou zkušenost a  nejzákladnější principy mezinárodního soužití. A hodláme v tom vytrvat.  (zdůrazněno redakci Nové republiky)

Minimálně tomu nasvědčují postoje všech relevantních představitelů státu a obou komor parlamentu. Nejsou řídké případy – Srbsko, Kosovo, Afghanistan, Irák, Mali, že se vlastně chováme například jako polské jednotky po Mnichovu, když zabíraly Těšínsko nebo Poláci, Bulhaři, Maďaři a Dederoni, v  srpnu 68, když sekundovali tehdejšímu východnímu hegemonovi při naší okupaci. Přisvojili jsme si tuhle roli ochotného policajtíka mocných. Což nedokázali ani komouši… (!!! – pozn.red.NR)

Soudím, že by pro nás všechny bylo lepší, kdybychom si toto odpustili. A  to píši jako ten, kdo byl pevně přesvědčen o tom, že členství v  NATO je pro nás naprosto zásadní záležitost a plně v našem zájmu. Aby bylo jednou provždy zajištěno ukotvení našeho národa v  mezinárodních demokratických strukturách. A  vlastně myslím si to dosud. Ovšem dnes už se zásadní výhradou – že demokratické principy jsou antagonistické k používání politiky velkého klacku a  pozici světového četníka, který na nějaké zákony nebo dohody zas až tak ohled nebere! Což je, v podstatě posledních 20 let případ instituce zvané NATO.

Mimochodem – prý naše členství v  NATO je v  pořádku, protože … no protože poslední dvě desetiletí nebyl náš stát a  vůbec Evropa ohrožena…. Hmmm.

Tvrdím, že ani tohle neodpovídá skutečnosti. Evropa si naopak prošla ohrožením, jaké nepamatuje. Od zmíněného stěhování národů. Jistě jste uhodli, že mám na mysli rok 2015 a migrační tsunami.

Tohle bylo bezprecedentí ohrožení evropských členů aliance! Na víc v první řadě vyvolané akcemi NATO v  Iráku, Afghánistánu, Libyi a  Sýrii! Nebýt jich, žádný migrační nájezd na Evropu by se nekonal. Bezpříkladné ohrožení! A  NATO v  tomto okamžiku? Selhalo! Dovolím si ocitovat mluvčího NATO v okamžiku, kdy migrační tsunami vrcholila. 26. srpna 2015 na oficiálním brífinku aliance sdělil toto:

„Neexistuje žádné vojenské řešení problémů, které jsou způsobeny velkými migračními pohyby,“ citovala DPA mluvčího NATO. Podle jeho slov alianci řešení takových problémů nepřísluší.

Kdyby si někdo myslel, že šlo o nějaký úlet neschopného tiskového mluvky, pak ho zklamu a budu citovat rovnou nejvyššího činitele NATO – Stoltenberga. Devátého září 2015 řekl toto:

Severoatlantická aliance se musí přizpůsobit změnám bezpečnostního prostředí ve svém okolí. Na tiskové konferenci po setkání s delegací české vlády to dnes řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. K problému migrace šéf aliance poznamenal, že vyžaduje okamžitou reakci Evropy, NATO se podle něj soustředí spíše na řešení dlouhodobých příčin krize.

A jak že  si to konkrétní řešení Stoltenberg  představoval?

„V Evropě potřebujeme okamžité kroky, ale zároveň se potřebujeme zaměřit na základní příčiny v zemích regionu, odkud pocházejí uprchlíci,“ řekl Stoltenberg. Právě o řešení příčin se podle něj NATO snaží svým angažmá v Afghánistánu, pomocí Iráku nebo Jordánsku či spoluprací se zeměmi severu Afriky. Svými kroky podle něj Severoatlantická aliance pomáhá zvyšovat schopnost těchto států, aby se samy stabilizovaly. „V dlouhodobém horizontu je to jediné možné řešení,“ uvedl. Není podle něj vždy nutné, aby NATO „vysílalo velké množství bojových jednotek“, uvedl v reakci na dotaz, jestli se aliance zapojí do řešení migrační krize větší akcí.

Tomu by jeden nevěřil!

O tom, že by snad aliance zatlačila na svého člena – Turecko, aby prostě nedovolil útok běženců na Evropu ze svého území? Ani ťuk!!! To musela nakonec dojednat Angela Merkelová! A až když to dojednala, tak NATO otočilo a začalo námořní hranici mezi Řeckem a Tureckem „chránit“. Jak? Tak to si můžete přečíst opět na serveru NATO Aktual. Vyslalo začátkem roku 2016 do moře mezi Řeckem a Tureckem pár lodí a stanovilo jim, podle Stoltenberga, následující úkol:

Plavidla Severoatlantické aliance operují v teritoriálních vodách Řecka a Turecka a poskytují informace pobřežním hlídkám a úřadům v Řecku a Turecku. Zároveň jsou v přímém spojení s agenturou Frontex, která zajišťuje ochranu vnějších hranic Evropské unie. Flotila má hledat pašerácké trasy, monitorovat je a sbírat informace. To pomůže efektivněji se vypořádat se sítí nelegálního pašování lidí.

Podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga úkolem mise není vracet plavidla s uprchlíky zpět.

Další komentář je zbytečný!

Ta bilance mne deprimuje čím dál tím víc. Nikdo mne dnes na Hrad, do Španělského sálu nepozve. Což mne neudivuje. Ale dodávám, že jsem tomu rád. Kdyby omylem nějaká pozvánka na Vlčtejn byla dorazila, měl bych problém – je zjevné, že nemám co slavit. Představoval jsem si naše členství v NATO, o které jsem velmi stál, úplně jinak.

Od odpůrců EU neustále slyším, že unie je jiná, než ta, do které jsme vstupovali. Já si myslím, že u  NATO je to daleko a daleko akutnější. EU je politicko-ekonomická organizace. Kdy je jasné, každému, kdo je ochoten myslet vlastní hlavou, že zejména státy naší velikosti v  dnešní globalizované ekonomice nemají samostatně žádnou šanci. Přesto neustále slyším tlachání o  czechzitu. A  to dokonce i od nikoli malé části oficiální politické reprezentace. NATO se obranné organizace proměnilo na spolek, který nerespektuje žádné dohody nebo pravidla. Když se mu to nehodí. Klidně nastartuje v takovém případě válku, největší zlo, které člověk může způsobit. A  všichni čeští politikáři dělají, že je to normální!

Je mi líto, ale nic jiného jsem k dnešnímu dni napsat nemohl…. S  gustem bych si tenhle článek odpustil, to mi věřte!

(Pan Petr Vlk, provozovatel web Kosa zostra je sice, na rozdíl od naší redakce, bezvýhradným fandou Evropské unie, ale s jeho kritikou aliance NATO musíme souhlasit. vd)