Česká neziskovka školící revolucionáře na území bývalého SSSR po skandálu zametá stopy

Čeští učitelé, lhářů, pučistů a krvavých majdanistů
(odnož Člověka v tísni)

Česká neziskovka školící revolucionáře na území bývalého SSSR po skandálu zametá stopy

© Foto : Courtesy of RT

5. 3. 2019    Sputnik
Pražská nezisková organizace Prague Civil Society Centre, v jejímž čele stojí Šimon Pánek, na svých internetových stránkách děkuje vládě České republiky za podporu její činnosti. Tato neziskovka sponzorovala seminář CampCamp 2018 v Jerevanu, kde učili novináře a aktivisty lhát a manipulovat, aby mohli vyvolat nepokoje vedoucí k barevným revolucím.Sputnik dříve informoval o pražské neziskové organizaci Prague Civil Society Centre, která sponzorovala provedení semináře v arménském Jerevanu, během něhož školitelé učili přítomné aktivisty a novináře lhát a manipulovat tak, aby bylo možné vyvolat občanské nepokoje vedoucí ke svržení nepohodlných vlád či hlav států. Neziskovka sama na svých stránkách uvádí, že oblastí jejích „zájmů” jsou státy východní Evropy a střední Asie — území bývalého Sovětského svazu.

Neziskovka na svých internetových stránkách dále uvádí:

„Jsme vděční mezinárodním agenturám a vládám, včetně té české, za poskytnutí prostředků, které nám umožňují podporovat naše partnery a plnit naše poslání.”

Hrad zareagoval na informace o pražské neziskovce školící profesionální revolucionářeSputnik se opakovaně obracel na tiskové oddělení Vlády České republiky s žádostí o informace a vysvětlení, zdali Vláda skutečně podporuje pražskou neziskovku školící profesionální revolucionáře na území bývalého SSSR, z jaké rozpočtové kapitoly a o jaký rozměr či formu podpory se konkrétně jedná.

Tiskové oddělení Vlády České republiky v čele s Vanesou Šandovou na žádosti o vysvětlení a poskytnutí informací v této závažné záležitosti ovšem vůbec nereagovalo.

Prague Civil Society Centre

Sputnik o činnosti pražské neziskovky Prague Civil Society Centre, jejímž ředitelem je Šimon Pánek, který je rovněž ředitelem (!) neziskové organizace Člověk v tísni, poprvé informoval v polovině minulého měsíce.

Tehdy jsme informovali, že semináře CampCamp 2018 se tajně zúčastnili žurnalisté televizní společnosti RT, kteří se stali svědky toho, jak školitelé učili účastníky používat mediální manipulace, vytvářet falešné zprávy a šířit lži, aby s jejich pomocí vyvolali občanské nepokoje za účelem svržení nepohodlných vlád a prezidentů. Účastníci fóra pocházeli ze zemí bývalého Sovětského svazu, včetně Ruska.

Dále Sputnik poukázal na fakt, že pražská nadace Prague Civil Society Centre je podle informací RT placená z rozpočtu Spojených států Amerických na základě zákona o čelení nepřátelům Ameriky — Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. Ten přímo vyděluje peníze na „čelení ruskému vlivu”.

„V USA by šli všichni do vězení“: Šéfka RT o pražské organizaci cvičící revolucionáře

K činnosti pražské neziskovky, která podle všeho působí jako týl pro vedení informační války proti Rusku a dalším zemím bývalého Sovětského svazu, se rovněž vyjadřovala hlavní redaktorka agentury Sputnik a televize RT Margarita Simoňanová. Ta prohlásila, že za podobnou činnosti by „v USA šli všichni do vězení”, a to „včetně organizátorů a školitelů”.

Jakmile Sputnik a televizní společnost RT začaly věnovat svoji pozornost činnosti pražské neziskovky Prague Civil Society Centre, začalo na jejích internetových stránkách docházet ke změnám.

Nejdříve zmizel link na českou verzi stránky „O nás”. Na stránkách zůstala viditelná pouze anglická verze. V české verzi se líbivým „orwellovským” jazykem popisuje činnost neziskovky.

„Centrum pro občanskou společnost (Prague Civil Society Centre) existuje za účelem podpory a posilnění občanské společnosti ve východní Evropě a Střední Asii. V mnoha zemích tohoto regionu režimy aktivně umlčují své občany, potlačují veškeré projevy nesouhlasu a omezují svobodná média. Právě proto si osoby, které usilují o to, aby jejich společnost byla svobodnější, otevřenější a spravedlivější, zaslouží naši podporu,” stojí na stránce „O nás”, která nebyla smazána, ale pouze skryta, aby na ni nebylo možné z úvodní stránky snadno přejít.

Neziskovka dále uvádí široký výčet lidí a skupin, které může v jejich „činnosti” potenciálně „podpořit”.

„Jsme připraveni podpořit širokou škálu projektů, skupin i jednotlivců, kteří mají potenciál změnit své okolí k lepšímu. Mezi naše partnery patří tak neziskové organizace, aktivisté, umělci, novináři, podnikatelé a mnoho dalších. (…) Občanskou společnost podporujeme také skrze události a vzdělávací semináře, jejichž cílem je pomoc aktivistům získat nové dovednosti v oblastech jakou jsou sociální média a fundraising,” stojí na webové stránce „O nás” pražské neziskovky Prague Civil Society Centre. Ta je v českém jazyce dostupná ZDE.

Kromě Tiskového odboru Vlády České republiky se Sputnik obrátil s prosbou o poskytnutí informací i na samotnou pražskou neziskovku. Ta na dotaz ohledně formy a šíře podpory, kterou jí vláda podle vlastních slov věnuje, rovněž nereagovala.

Zato ale smazala ze své stránky explicitní slova o tom, že je podporována českou vládou. Sputnik si hned na začátku kauzy pořídil snímky internetových stránek organizace.„Centrum sídlí v Praze a je podporováno několika mezinárodními agenturami a vládami, včetně té české,” stálo na začátku kauzy na internetových stránkách organizace.

Stará verze stránky O nás neziskovky Prague Civil Society Centre

V nové, upravené verzi stránek zůstalo už jen poděkování české vládě za „poskytnutí prostředků”, jak je vidět na aktuální verzi stránky „O nás” Prague Civil Society Centre. Explicitní slova o tom, že centrum je podporováno i českou vládou, zmizela.

Nově opravená verze stránky O nás neziskovky Prague Civil Society Centre

Nehledě na skandální informace, které vyšly najevo okolo činnosti organizace Prague Civil Society Centre v čele s Šimonem Pánkem, je Sputnik zatím jediným českým médiem, které této neziskové organizaci věnovalo širší pozornost.

Související: