Dokument bez komentáře: Společné prohlášení prezidenta Spojených států, Donalda J. Trumpa, a předsedy vlády ČR Andreje Babiše

Avatar
Původní autoři

25. 3. 2019
Zahraniční politika
Vydáno: 7. března,2019
Rozdělení: Všechny zprávy
V tomto roce si Spojené státy a Česká republika připomínají třicetileté výročí inspirativních a světově měnících událostí Sametové revoluce. Obyvatelé Československa převzali svou svobodu a skončili desetiletí komunistického útlaku. Také si připomínáme 20 let od vstupu do Severoatlantické aliance (NATO).


Jako vedoucí představitelé Spojených států a České republiky znovu potvrzujeme svůj závazek ke společným demokratickým hodnotám, osobní svobodě, právnímu státu a nezávislým institucím. Sdílíme názor, že mír, bezpečnost a prosperita závisí na spolupráci suverénních národů. Síla domovské země je nezbytným základem pro mír a bezpečnost v zahraničí.

Jsme i nadále přesvědčeni, že aliance NATO zaručuje transatlantickou a evropskou bezpečnost. Znovu potvrzujeme, že naše závazky na každého člena aliance v rámci společné bezpečnosti činí 2% na investice do obrany a modernizace svých ozbrojených sil. Snažíme se pokračovat v naší spolupráci bezpečnosti a obrany.

Zůstáváme pevní v podpoře ukrajinské suverenity a územní celistvosti, jakož i v pokračujících sankcích vůči Rusku. Chválíme statečnost a obětavost Spojených států a českých jednotek sloužících bok po boku v Afganistánu.

Spojené státy a Česká republika potvrzují, že energetická bezpečnost je neoddělitelným pilířem národní bezpečnosti každé země. Budeme spolupracovat na prozkoumání příležitostí vyplývajících z transformace energetických trhů (na ty americké pozn. překl.) a zároveň podpoříme větší energetickou diverzifikaci (rozrůznění zájmů pozn. překl.) v Evropě a zajištění vzájemné bezpečnosti. Budeme dále zkoumat potenciální přínosy rozvoje regionální energetické infrastruktury ve střední Evropě.

Obě naše země budou usilovat o zajištění bezpečných a spolehlivých telekomunikačních sítí a dodavatelských řetězců (těch amerických pozn. překl.), aby se snížilo riziko škodlivé kybernetické aktivity (té čínské pozn. překl.) Rozhodli jsme se prohloubit naši spolupráci v této oblasti a spolupracovat bilaterálně i multilaterálně na rozvoji principů telekomunikační bezpečnosti.

Spojené státy a Česká republika mají společný zájem na spravedlivém a vzájemném obchodu a investicích. Jsme hrdí na obchodní a investiční vztahy Spojených států a České republiky. Zavazujeme se k dalšímu posilování našich obchodních vztahů, včetně podpory moderního výzkumu, technologické spolupráce a výroby, které budou základem inovační ekonomiky budoucnosti.

Zdroj: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-united-states-donald-j-trump-prime-minister-czech-republic-andrej-babis/

Přeložila Milena Míčová, místopředsedkyně ANS