Pracovníci Microsoftu protestují proti profitování z války (Budou propuštěni z práce?)

Paul Craig Roberts

16. 3. 2019    PaulCraigRoberts
Globální koalice zaměstnanců společnosti Microsof žádá, aby nejnovější kontrakt společnosti na práci pro armádu byl zrušen. Někteří ze zaměstnanců – nevíme, kolik procent z nich – zaslali jak své koalici, tak prezidentu Microsofu otevřený dopis, vyjadřující znepokojení nad tím, že Microsoft poskytuje americké armádě zbraňovou technologii, čímž s použitím prostředků, které vyvíjíme, pomáhá vládě jedné země ohrožovat životy lidí ve světě.


„Nepodepsali jsme, že budeme vyvíjet zbraně a žádáme, abychom mohli říct své slovo jak a k čemu má být naše práce využita“.

Zmínění zaměstnanci dále uvádějí, že Microsoft už před časem poskytl americké armádě svou licensovanou technologii, avšak až do uzavření kontraktu posledního nespolupracoval s armádou přímo na vývoji zbraní. A právě to se teď s posledním kontraktem chystá. Aplikace systému IVAS je vyvíjena za účelem zabíjení lidí. Bude jej použito ve válce a jeho smyslem je přeměnit válečné hrůzy v cosi jako „videohru“. Budou se v ní jen tlačit tlačítka, což má vojáky oddálit od ponurých obrazů prolévání krve.

Zmínění zaměstnanci sdělují Microsoftu, že „úmysl zraňovat není takovým využitím naší technologie, který by bylo možno přijmout“ a že „ se nechtějí stát těmi, kteří z války profitují“.

Žádají proto, aby kontrakt na vývoj systému IVAS byl zrušen a  aby Microsoft přestal vyvíjet zbraňové technologie. A dále aby ustavil externí komisi pro přezkum ethiky, který by zajistil, aby Microsoft nezvyšoval schopnost americké armády způsobovat škody a násílí.

Trošku se člověk diví, proč se ve výzvě pracovníků Microsoftu mluví jen o americké armádě a mlčí se o zbrani letecké, námořní, o CIA nebo NSA (Národní bezpečnostní agentura). Je nicméně

povzbuzující, že po 20 letech vražedného chaosu, vytvořeného ve světě kriminálními režimy Clintona, Bushe, Obamy a Trumpa, se našli lidé dost odvážní na to, aby zvedli svůj hlas.

Překlad: Lubomír Man