Co skutečně vadilo senátoru Fischerovi na vzpomínkové akci k 80. výročí okupace

Vladimíra Vítová
16. 3. 2019
Senátor Fischer, který na vzpomínkové akci k 80. výročí okupace naší země fašistickým Německem sám nebyl, a ani se žádné jiné akce na toto téma nezúčastnil (upřednostnil totiž slavnosti výročí NATO), projevil vrchol cynismu při interpretaci slov politiků, se kterými on sám ideologicky nesouzní.


Senátor Fischer sice neměl čas na pietní akce, které souvisí s nejtragičtějším dnem našich dějin 15. březnem 1939, kdy šlo o fyzickou likvidaci národa, zato se však stihl zúčastnit všech aktivit, které souvisely s 20. výročím vstupu naší země do NATO, při kterých momentální český ministr zahraničních věcí obdařil medailí Madeleine Albrightovou.

Senátoru Fischerovi evidentně vůbec nevadí, že bývala ministryně zahraničních věcí USA vyžadovala humanitární bombardování Jugoslávie, ačkoliv již dávno bylo dokázáno, že akce, která byla záminkou k bombardování, se vůbec nestala. Také mu nevadí fakt, že tato žena světu veřejně sdělila, že 500 000 mrtvých dětí za války v Iráku (což bylo víc než v Hirošimě) “stálo za to”, což je přesná citace jejich slov. Senátor Fischer nemá žádné výhrady k tomu, že byla vyznamenána “za zásluhy” – a to dokonce v době, kdy už i americký prezident řekl, že zabíjení v Iráku bylo na základě smyšlených záminek.

Pravověrnému křesťanovi Fischerovi ale vadí, že když docházelo k  těmto katastrofálním vyznamenáním, tak ve stejné době se v Domě armády odehrávala vzpomínka na 80. výročí okupace naší země nacistickým Německem. To mu skutečně vadí!

Samozvanému mravokárci Fischerovi nevadí dokonce ani to, že šéf Evropského parlamentu Antonio Tajani ocenil působení fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Senátorovi Fischerovi to nevadí proto, že fanaticky prosazuje naše členství v EU a v NATO.

Avšak senátor Fischer má spolu s BIS (která dle svých výstupů rozhodně není českou zpravodajskou agenturou) naprosto zřejmou snahu zničit národní historickou paměť – přesně podle direktiv BIS – a proto volá po likvidaci Českého svazu bojovníků za svobodu a přes média vyzývá Ministerstvo obrany, aby se zřeklo podpory této organizace, jejímiž členy jsou žijící pamětníci z východní i západní fronty 2. Světové války a jejich potomci. Jedná se o vrchol pokrytectví.

Co tedy ve skutečnosti zaznělo při vzpomínce na 80. výročí okupace? Co senátoru Fischerovi OPRAVDU vadí!

Václav Klaus ml. připomenul nebezpečné teze některých evropských politiků, že v tzv. novém světě nebudou mít evropské národy své místo a projev zakončil touto větou: „Budeme opět potřebovat české vlastence!“ Ocenil také možnost vzpomenout na půdě Armády ČR na hrdinství vojáků a na domácí hrdiny z dob protektorátu. Zmínil ohromnou propagandu tehdejších kolaborantských médií – a všichni účastnící pochopili názvuk na současný stav mainstreamu u nás. 15. březen roku 1939 považuje za nejzávažnější negativní datum v naší historii, protože existovaly konkrétní plány na fyzickou likvidaci celého národa. Zdůraznil, že pravdu si musíme neustále připomínat, protože jsou velmi silné snahy o převýchovu mladé generace.

Dále promluvil 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Vojtěch Filip. Řekl, že představy o odnárodnění Evropy považuje za chybné a zrůdné. Poděkoval všem, kteří se v letech 1939 – 1945 podíleli na našem národním osvobození, a všem, kteří položili za naši vlast život.

Poté vystoupil poslanec Jiří Kobza, místopředseda Zahraničního výboru PS PČR. Sdělil účastníkům akce, že v roce 1939 jsme se stali protektorátem zradou spojenců a stejné je to i dnes, kdy naši tzv. spojenci exportují své problémy do východní Evropy a stejně jako tehdy i dnes jsme zpracováváni propagandou, že národy jsou bezcenné. Na závěr zdůraznil, že současná situace připomíná dobu před 80 lety a my jsme možná ti poslední, kteří si to uvědomují a mají ještě sílu šířit pravdu, a že si musíme uvědomit, jak snadno můžeme přijít o náš stát.

Bývalý ministr zdravotnictví Ivan David porovnal dnešní situaci s přelomem 18. a 19. století, kdy z českého národa mnoho nezbývalo, ale přesto se postupně podařilo vybudovat stát, který hájil vlastní zájmy. Dnes však hájíme především cizí zájmy. Zdůraznil, že český národ má hluboké historické a kulturní kořeny a musí existovat i nadále.

Senátor Jaroslav Doubrava vyzval přítomné studenty k návštěvě Senátu ČR, kde je pro veřejnost vystavena Mnichovská dohoda. Ocenil vlastenectví a zmínil slavnosti NATO v Praze s tím, že nepovažuje tuto organizaci za mírovou.

Vystoupil také zástupce Československé obce legionářské plukovník Jiří Železný. Ocenil přítomnost mládeže a projev uzavřel slovy: „Nezapomínejme zapomínání vzpomínat!“

Akce byla zakončena promítnutím dokumentárního filmu z dílny filmového historika Karla Čáslavského „Tenkrát 15. března….“. ZDE