Rolandas Paulauskas: Litevská europohádka (Jak žije dnešní Litva) – VIDEO

Jerevanský Geopolitický Klub
29. 3. 2019   Outsidermedia
Předseda Jerevanského geopolitického klubu Arman Bošian vedl rozhovor s Rolandasem Paulaskasem, signatářem „Aktu o obnovení nezávislé Litvy“ z 11. 3. 1991 na téma dnešního života v Litvě a ostatních zemích bývalého východního bloku. (Rusky, slovenské – občas nepříliš věrné – titulky, ale naši čtenáři si s tím jistě poradí – pozn. edit.)

Námět: Hudryper