EU hodlá v roce 2020 zvýšit výdaje na “prosazování demokracie”

7. 4. 2019    russian
Evropská unie plánuje zvýšení výdajů na programy pro prosazování demokracie. Jak je uvedeno v dodatku k rozpočtu na rok 2020, financování těchto iniciativ se zvýší o 1 120 000 EUR – 1 335 000 EUR. Podle dokumentu, s nímž se RT seznámila, mají být tyto prostředky použity na úhradu nákladů spojených s “podporou demokracie a posilováním potenciálu parlamentů třetích zemí”.


Kromě toho je plánováno, že takové financování půjde na programy pro přípravu “mladých politických vůdců” v řadě zemí, včetně Ruska.

“Výdaje na činnosti, zajišťující podporu zprostředkovatelských úsilí, a také na programy pro přípravu mladých politických vůdců ze zemí EU a států rozšířeného evropského sousedství, včetně Maghrebu, východní Evropy a Ruska, států účastnících se palestinsko-izraelského dialogu a dalších zemí, které byly definovány jako prioritní Skupinou pro podporu demokracie a koordinace voleb”, je uvedeno v textu.

Podle náměstka ředitele Národního institutu pro rozvoj současné ideologie Igora Šatrova je takové “prosazování demokracie” v Rusku dalším pokusem Západu jak naočkovat zemi svou ideologii.

“Pokud jde o země, jako je Rusko, které se také dostalo do seznamu států, v nichž je nutné zabývat se “budováním demokracie”, připravovat mladé politické vůdce a provádět tento druh práce, jedná se o pokus zařadit se do amerického mainstreamu vštípením té ideologie, která je přijata v zemíchZápadu”, poznamenal.

Dříve bylo uvedeno, že Evropská unie plánuje v roce 2019 vyčlenění 5,9 milionu EUR na podporu “organizací občanské společnosti” a také aktivistů, kteří “brání” demokracii v Rusku.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová