Ivan David ve varu: „Vy ste ty, co kácej stromy na koleje!“ hulákal na mě blb u metra. Na takové míří média idiotskými nálepkami SPD. Čiré svinstvo

Avatar
Původní autoři
MUDr. Ivan David, CSc. – kandidát č.1 do europarlamentu
za stranu Svoboda a přímá demokracie

Ivan David
21. 4. 2019   ParlamentníListy
Ivan David, nestraník, kandidát na poslance do Evrpského parlamentu č. 1 za stranu Svoboda a přímá demokracie, poskytl dnes rozhovor Parlamentním listům. Uveřejňujeme v celém znění i s předmluvou PL:Vnitro dnes reprezentuje Jan Hamáček, předseda vyhasínající politické strany, ale ještě viditelnější na vnitru je bizarní postava pornoherce Jakuba Jandy. Zneužívání autority státního úřadu k napadání demokratického hnutí SPD a posilování předsudku proti němu je jejich darebáctví. Tak reaguje lídr kandidátky SPD ve volbách do Evropského parlamentu Ivan David na zprávu o extremismu, o níž sice informovala ČTK, ale na stránkách Ministerstva vnitra je nedostupná. Bývalý ministr Zemanovy vlády v té souvislosti poukazuje, že antisemitský výrok Mirka Topolánka nebo aktivity Petra Fialy v německém nacionalistickém sdružení Sudetoněmecký landsmanšaft z ODS extremistickou stranu neudělaly, i když šlo o výrok a skutky jejích předsedů.

Za pět týdnů se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Co říkáte jako volební lídr strany Svoboda a přímá demokracie tomu, co se tento týden o SPD v médiích objevilo?

Mainstream ve středu ostatně jako každý den masově šířil „hate speech“ a „fake news“, tentokrát také o tom, že „SPD šíří rasovou nenávist“. Nic nového. Blbci a darebáci na SPD lepí hnusné nálepky dlouhodobě. Mají samozřejmě právo tvrdit cokoli, pokud jsou schopni to doložit. Problém je v tom, že nenapíší, v čem vidí rasismus, xenofobii, „nahnědlost na hraně fašismu“, populismus nebo extrémismus. Pokud by to chtěli dokázat, zesměšnili by se. Spoléhají na to, že čtenář tvrzení nekriticky přijme minimálně s tím, že „není šprochu…“ Takže „rasismus“… Předseda SPD Tomio Okamura je napůl Japonec a napůl Čech. Těžko od něj chtít, aby byl z třetí poloviny černoch. Jako rasista by musel jednou svojí polovinou nenávidět tu druhou. Jenže sám byl terčem rasismu. V Japonsku pro mnohé nebyl dost Japonec, pro některé zdejší není dost Čech.

„Zpráva“ je s výjimkou ČTK vlastně pravdivá. Ostatní média tvrdí, že „ČTK píše…“ a to mají pravdu. ČTK se ovšem odvolává na Ministerstvo vnitra s tím, že jeho „zprávu o projevech extrémismu má“. Samotná zpráva je však nedostupná. Na stránkách Ministerstva vnitra jsou jen zprávy čtvrtletní a roční naposledy za rok 2017. Takže tvrzení se nedá ověřit. Proti nedostupné zprávě se nelze ani ohradit. Je to čiré svinstvo.

Předpokládejme ale, že zpráva Ministerstva vnitra v této podobě existuje, že ji Česká tisková kancelář na rozdíl od veřejnosti k dispozici má, protože jinak by vlastní zprávu k tomu nevydávala. Na co se tedy může Ministerstvo vnitra při svých tvrzeních o šíření rasové nenávisti ze strany SPD odvolat?

Rasismus je podle Ministerstva vnitra projevem extremismu. Ministerstvo má na svých stránkách definici pojmu „extremismus“. „Vymezení pojmu“ je to ovšem pochybné. Konstatuje totiž doslova: „Extremismus je pojem velmi nejednoznačný, pojí se k němu celá řada definicí.“ Jak tedy může jednoznačně někomu připsat charakteristiku označenou pojmem, který je „velmi nejednoznačný“?

Podle „pracovní definice“ ministerstva je extremismus útokem na základní demokratické ústavní principy:

• úcta k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy),
• svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát (čl. 1 Ústavy),
• nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního státu (čl. 9 odst. 2 Ústavy),
• svrchovanost lidu (čl. 2 Ústavy),
• volná soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů (čl. 5 Ústavy),
• ochrana menšin při rozhodování většiny (čl. 6 Ústavy),
• svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního a sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení (čl. 1, čl. 3 Listiny základních práv a svobod).

To je tedy povedená taškařice, neboť nejenže není nijak doloženo, že SPD útočí na tyto principy, ale SPD tyto principy naopak důsledně brání na rozdíl od darebáků, kteří útočí na SPD.

Takže: „svobodu“ má SPD dokonce na prvním místě svého názvu – Svoboda a přímá demokracie. SPD důsledně hájí svrchovanost, jednotu a demokratický ráz České republiky, zatímco ostatní pracují na demontáži svrchovanosti stále větším podřizováním ČR Bruselu a Washingtonu.

SPD hájí důsledně politické právo „svobody slova“ proti Ministerstvu vnitra, které prosazuje cenzuru.

SPD prosazuje referenda o všech důležitých politických otázkách. Všechny ostatní strany se snaží otevřeně nebo skrytě možnost referenda znemožnit fakticky nesplnitelnými podmínkami. Existuje větší důkaz obrany svrchovanosti lidu než prosazování přímé demokracie? A naopak jasnější důkaz překážení demokracii než odmítání přímé účasti občanů na rozhodování?

Není snad narušováním „volné soutěže politických stran“ masivní a veřejné lhaní a pomluvy? Dokonce „veřejnoprávním“ Českým rozhlasem?

Nerespektuje snad SPD nějaké menšiny? Nebo snad Ministerstvo vnitra uznává jako menšinu hodnou ochrany jejich práv parazity nebo náboženské fanatiky?

Není zmíněná zpráva Ministerstva vnitra svým způsobem odrazem toho, jak je SPD líčena ve vztahu ke svobodě a rovnosti lidí mainstreamovými médii a potažmo vnímána částí společnosti?
Pokud jde o svobodu a rovnost lidí, je pravda, že SPD neuznává terorismus, no-go zóny a právo šaría jako projevy náboženské svobody. Ale Ministerstvo vnitra ČR je takto vnímá? Asi ano…

Jak je snad jasně vidět, extrémisty podle ministerské „pracovní definice“ jsou naši oponenti, zejména kolaborací s cizí mocí ohrožují svrchovanost České republiky, popírají svrchovanost lidu odmítáním možnosti lidového rozhodování o důležitých politických otázkách a narušují pomluvami soutěž politických stran.

Proč se tedy SPD neustále jako bumerang vrací nálepka strany, která šíří rasovou nenávist, čemuž nyní zpráva Ministerstva vnitra dává oficiální punc?

Pokud jde o rasismus jako projev extremismu, uvedl jsem výše absurditu tohoto obvinění. Nejenže hnutí založil a stojí v jeho čele předseda „rasově míšený“, ale jedna z hlavních tezí politického hnutí SPD je „Evropa národů“ a národních států. To znamená, že SPD respektuje všechny národy, každý jeden zvlášť.

Naproti tomu předseda Evropského parlamentu křesťanskodemokratický „první stálý předseda Evropské rady“ Herman Von Rompuy proslul výrokem: „V EU již nesmí být místo pro slova jako národ a vlast ve smyslu národním. Nová Evropa musí vymazat tyto pojmy ze slovníku. V EU není pro tyto pojmy místo. Čím dříve si to všichni uvědomíte, tím lépe“. Tedy faktický první šéf Evropské unie oficiálně projevil nenávist ke všem národům. A SPD je vytýkán rasismus? Tedy předsudky vůči rasám a národům? Takzvaní proevropští politici, tedy obdivovatelé Evropské unie, v níž nemá být „pro národy místo“, nás obviňují z rasismu, zatímco SPD žádné předsudky vůči jiným národům nemá a chce s nimi žít ve vzájemné úctě a toleranci.

O předsudcích ze strany SPD se ale hovoří v souvislosti s menšinami u nás, především romskou, ale i ve vztahu k jiným náboženstvím, konkrétně k islámu. Není postoj SPD k uvedeným menšinám právě důvodem pro to, jak se o straně mluví a píše?
Pomlouvači hnutí SPD by těžko našli vysvětlení, proč na krajskou konferenci v Praze přišli dva vietnamští sympatizanti – možná už členové, nevím – aby konferenci pozdravili a oba prohlásili, že se cítí být Čechy vietnamského původu. Sklidili potlesk. Na programové konferenci SPD jsem seděl vedle sociální pracovnice dle vzezření evidentně Romky, která správně cítí, že SPD jde o emancipaci Romů, nikoli jejich vylučování do ghett, „vyloučených lokalit“, kde jim pak chtějí „lidumilové“ charitativně pomáhat, aniž by jim dávali naději na únik z ghetta.

Něco jiného je ovšem radikální islám. Ten je totiž od základů nesnášenlivý vůči jiným vyznáním. Námitka, že ne každý muslim je radikální, neobstojí, neboť součástí islámu je víra v nadřazenost muslimů nad nemuslimy a každý „dobrý“ muslim je povinen bojovat za šíření islámu. Ten, který tak nečiní, není „dobrý“ a vystavuje se sankcím „dobrých muslimů“ za zradu. Může jít i o vraždu, neboť život bezvěrců a zrádců je bezcenný.

Kdo jsou tedy ti, co tak vehementně podporují migraci muslimů do Evropy, a co tím sledují?
Fanatičtí prosazovatelé imigrace muslimů jsou bez výjimky současně zastánci vypjatého feminismu, bojovné podpory sexuálních menšin a propagátoři myšlenky, že všichni mají nejen stejná práva – o povinnostech se nesmí mluvit – ale fakticky jsou stejní, mohou libovolně měnit identitu, mentálně retardovaný může studovat a lidé, kteří se vyhýbají povinnostem ke společnosti, na to mají právo, neboť je to jejich individuální volba.

Při své blbosti – jak jinak nazvat schopnost nekritického přijetí protikladných tezí – nechápou, že islám vylučuje ženskou emancipaci, homosexuální styky přísně trestá, radikálně i popravou, a hlásá nadřazenost muslimů. Je tedy zcela protikladný „sluníčkářské“ představě o správném uspořádání světa.

Blbci se vyznačují tím, že „dobře chápou“ jednoduchá tvrzení, aniž by použili hlavu k myšlení. Když jsem ve středu rozdával volební noviny u stanice metra, napadl mě slovně jeden dobře vyvinutý blb a hulákal: „Vy ste ty, co kácej stromy na koleje!“ Na takové čtenáře, posluchače a diváky míří média svými idiotskými nálepkami na SPD.

Myslíte si, že spoléhají na to, že nálepkou strany s rasovými předsudky voliče odradí od toho, aby SPD dali svůj hlas?
Lidí s rasovými předsudky je ve společnosti hodně. Pokrytecky to popírají do chvíle, kdy se do sousedství nastěhuje rodina jiného národa s poněkud jiným životním stylem. Nemůže za to genetická výbava a příslušnost k národu, ale výchova, přesněji její naprostý nedostatek.

Na poradě kandidátů SPD do Senátu jeden užil slova „Cikán“. Místopředseda SPD Radim Fiala se okamžitě ohradil: „Jakákoli zmínka o Cikánech nepřichází v úvahu!“ Představitelé SPD marně až do omrzení opakují, že SPD nemá nic proti cizincům, kteří se v ČR pracovně uplatňují a respektují naše zákony. Ozvěnou z médií stále přicházejí bláboly o „rasismu“, fašismu, extremismu a krajní pravicovosti SPD.

Měří se všem stranám na politické scéně stejným metrem třeba i při sepisování zprávy Ministerstva vnitra o extremismu?

Vnitro dnes reprezentuje pan Hamáček, předseda vyhasínající politické strany, ale ještě viditelnější na vnitru je bizarní postava pornoherce Jandy. Zneužívání autority státního úřadu k napadání demokratického hnutí SPD a posilování předsudku proti němu je jejich darebáctví. Jsou to oni, kdo v „zájmu demokracie“ prosazují cenzuru, potlačování jiných než jejich zájmů. V demokratické zemi by měli být potrestáni. Předsedovi ČSSD Hamáčkovi při tom nijak nevadí koalice ČSSD s rasistickou DSSS v Duchcově.

Je zajímavé, že antisemitského výroku se dopustil úřadující premiér Topolánek – „Fischer je Žid, a proto vždycky uhne“ – ale nevšiml jsem si, že by se kvůli tomu ODS dostala do seznamu extrémistických stran. Její současný předseda Petr Fiala byl aktivistou německého nacionalistického sdružení Sudetoněmecký landsmanšaft, aniž mu to mainstream vytýká. Naproti tomu médii stále připomínané bláboly opilého bývalého tajemníka SPD mají být důkazem rasismu SPD. Kdo tvoří politiku strany? Její předseda a premiér, nebo zaměstnanec poslaneckého klubu?

Máte pravdu, že o aktivitách předsedy ODS Petra Fialy v německém nacionalistickém sdružení Sudetoněmecký landsmanšaft je v médiích ticho po pěšině. Ale zpět k SPD. Cítíte, že je nějak vzdálená politickým stranám, které bývají označovány za standardní?
Agentura ČTK a média, která šířila lež o SPD vyfabrikovanou jakýmsi Hamáčkovým úředníkem, neuvedla důkazy žádné, ale přidala „pro názornost“ obrázky většinou tváře předsedy Okamury. Aktuálně.cz nabídla čtenářům billboard s nápisem „Peníze slušným lidem, ne parazitům“. Co je na tom rasistického? Jsou snad paraziti rasa nebo národ? Mají se snad dávat peníze parazitům a slušní lidé nemají být podporováni? Aktuálně.cz předkládá svým věrným čtenářům jednoduchou asociaci hesla a tváře Tomia Okamury se vlastním lživým tvrzením o rasismu. Musejí posilovat stereotypy, aby blbci nezapomněli.

„Extremus“ znamená latinsky „nejvzdálenější“. Je mi ctí být co nejvzdálenější TOP 09, STANu nebo Pirátům a co nejblíže normálu.

– – –