Kardinální změna politiky PACE vůči Rusku: Situace slibuje Rusku značný politický zisk.

Avatar
Původní autoři

Andrej Babický 19. 4. 2019 hnews-front.info
Ruská delegace by se mohla v červnu tohoto roku vrátit do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. V předvečer to oznámil předseda výboru pro mezinárodní záležitosti dolní komory ruského parlamentu Leonid Slucký. Jeho myšlenka trvat na pozměňovacích návrzích, které vylučují z pravidel organizace pro meziparlamentní spolupráci sankční články, jež umožňovaly omezování národních delegací v právech, má všechny vyhlídky na to, aby byla realizována. 


Podle vyjádření poslance již 17. května může Výbor ministrů Rady Evropy rozhodnout o vytvoření společné struktury s Parlamentním shromážděním Rady Evropy, která se bude zabývat otázkami zemí, které se nacházejí v obtížné nebo kritické situaci. Na zasedání v Paříži, které se bude konat 24. května, na tzv. minizasedání shromáždění, bude schválena zpráva a rezoluce o změně předpisu. Dalším krokem je rozhodnutí předsednictva PACE, že pravomoci národních delegací mohou být potvrzeny nikoli jednou ročně, ale na každém zasedání.

Slucký poukazuje na to, že toto je zatím jen teorie, “ale pokud bude tento “plán” splněn, mohli by se ruští poslanci zúčastnit již červnového zasedání PACE, kdy se bude konat volba nového generálního tajemníka Rady Evropy”. Poslancem popsané schéma v principu vypadá více než realisticky. Jde o to, že shromáždění nutně potřebuje návrat Ruska, což je potvrzeno nedávnou formalizovanou výzvou k ruské delegaci, aby obnovila práci a odblokovala roční příspěvky organizaci. Jsou zde dva faktory – ekonomický a politický.

Rozpočet PACE poté, co Rusko v roce 2017 přestalo odvádět finanční prostředky, zažívá trvalý schodek. Z tohoto důvodu musela organizace uzavřít spoustu programů. Kromě toho, dokud se Rusku zachovává, byť omezené, členství ve shromáždění, spadá pod jurisdikci Mezinárodního soudu pro lidská práva v Haagu. To znamená, že v rámci celoevropského právního rámce jsou rozhodnutí tohoto soudu pro Moskvu závazná. Pravděpodobnost odchodu z PACE letos v létě – a taková hrozba zazněla na oficiální úrovni – však zbavuje organizaci právní moci nad většinou evropského kontinentu, která se mění na “večírek” i beztak existujících v jednotném právním poli evropských států a zemí, jejichž význam není příliš velký.

Proto nebezpečí ztráty Ruska způsobilo, ne-li paniku, pak určitě velmi nepříjemná očekávání pro organizaci. Slucký vůbec tvrdí, že po ztrátě Ruska PACE téměř zcela ztratí svou legitimitu. Podle jeho názoru bude pokles 90%. O tomto čísle je možné diskutovat, ale skutečnost, že status organizace bude velmi sporný, je jasná jako facka. Právě proto je vedení shromáždění nervózní a popohání Moskvu, aby přemýšlela o návratu v co nejkratším čase. V organizaci samotné zuří opravdové vášně. Německá delegace, která iniciovala rozhodnutí vrátit ruské delegaci právo hlasu, byla podrobena obstrukci ukrajinskými poslanci, kteří byli Němci posláni naprosto neparlamentními výrazy na kraj světa.

Tato situace slibuje Rusku značný politický zisk. Připomenu, že bylo zbaveno práva hlasu v roce 2014 kvůli tzv. anexi Krymu. Ne, připomínky nebudou přirozeně zrušeny, ale jsou velmi formalizovány, jak se to již stalo v případě uznání Moskvou Jižní Osetie a Abcházie samostatnými státy a umístění na jejich území ruských vojenských základen, aby se zamezilo opakování gruzínské agrese. Západ i nadále formálně trvá na obnovení územní celistvosti Gruzie, ale ve skutečnosti již přijal skutečnost, že v této situaci už nikdy nebude možné něco změnit. Ve výsledku se ruským pasům s registrací v Cchinvali a Suchumi, které nebyly na žádost Tbilisi uznávány jako plnohodnotné dokumenty ve většině zemí světa, pomalu začala legitimita vracet. Občané těchto republik dnes nemohou získat víza do všech západních států, ale do většiny z nich.

Stejná situace je i s krymskými dokumenty, které jsou nyní zbaveny všech práv. Po návratu do PACE může ruská delegace nastolit otázku o zvýšení jejich statusu. Dříve nebo později bude takové rozhodnutí učiněno také z ekonomických a politických důvodů. Navíc existuje naděje, že Rusko bude moci učinit svůj názor na připojení Krymu srozumitelnějším a přesvědčivějším pro poslance shromáždění. Existují pro to všechny důvody, neboť si myslím, že Evropané se již dlouho dohadují o tom, i když to skrývají, že výsledky referenda na poloostrově skutečně odrážejí nálady Krymčanů v plném rozsahu. Skončím citátem z prohlášení předsedy výboru pro zahraniční záležitosti Státní dumy. Leonid Slucký vyjádřil naději, že “v Radě Evropy zvítězí rozumný a konstruktivní přístup”. Připojuji se. Pro takový výsledek je mnoho argumentů. V politice PACE vůči Rusku došlo k zásadním změnám.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová