“Levicovost” EU a příležitost pro ženy pracovat v dolech

Avatar
Původní autoři

Ivan David 
30. 4. 2019
V řadě komentářů publikovaných v médiích hlavního proudu lze najít tvrzení, že EU je „levicová“ nebo „socialistická“. S tím, že tato slova mají nahrazovat pojmy „hloupá“ nebo „nesmyslná“. Autoři to nejčastěji dokládají odkazy nebo citacemi různých nesmyslných nebo až absurdních regulací, které jsou obsaženy v právních předpisech EU. Pravda je, že řada předpisů z Bruselské legislativní dílny nebo jejich částí je bizarních. S mezilidskou solidaritou, která má být podstatou socialismu, však většinou nemají nic společného.

Za všechny uvedu jeden příklad – antidiskriminační směrnice. Předpis prosazující dobrý cíl, ale špatným způsobem. Vytvoření právního prostřední v němž lidé nebudou ve svém rozvoji omezování kvůli rase, náboženství, pohlaví, národní příslušnosti nebo sociálnímu původu je jistě chvályhodný cíl. Stupeň civilizovanosti společnosti se pozná podle toho, jak zachází s nejslabšími ze svého kruhu. Určitě je žádoucí pomáhat sociálně slabým odstranění překážek, které jim brání studovat a dosáhnout dobrého pracovního uplatnění. Určitě je rozumné i pomocí veřejných investic pomáhat třeba zdravotně postiženým, aby se mohli dostat do práce a důstojnou formou si vydělat na živobytí. Naopak nelze považovat za slušné, pokud společnost umožňuje, aby někdo za stejnou práci dostával menší plat než jiný, protože je třeba žena nebo Slovák. Proti takovým praktikám je třeba bojovat i legislativní cestou.

Jenže co si má člověk o EU myslet, když ČR vyhrožuje sankcemi za to, že ještě neodstoupila od Úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) o zákazu práce žen v podzemních dolech? To není nějaká zvrácená fantazie. To se skutečně stalo. V minulém volebním období Sněmovny Evropská komise podala proti ČR k Evropskému soudnímu dvoru žalobu za porušení antidiskriminační směrnice. Žalobním důvodem bylo, že náš vnitrostátní Zákoník práce a na něj navazující předpisy v souladu s úmluvou ILO zakazovaly nasazovat ženy do nejnebezpečnějších a zdraví nejvíce poškozujících profesích jako horník v hlubinném dole. Je to diskriminace nebo ochrana slabšího? Podotýkám, že dávno pryč jsou doby, kdy horníci vydělávali více než ministři. Dnes už kdejaká sekretářka nebo účetní na pohodlné židli v kanceláři vydělává víc než horník v šachtě.

Podle mě to je příklad tupého byrokratického přístupu, který je Bruselu vlastní. Náš stát pod tlakem Bruselu Úmluvu vypověděl. Jako vrchol absurdity připomenu, že ve Sněmovně návrh na odstoupení od Úmluvy zpravodajoval jako poslanec za ČSSD bývalý předseda Odborového svazu horníků Cyril Zapletal. S návrhem posílat ženy do dolů nesouhlasil, ale pod tlakem strany, která je tak proevropská, že zapomíná na dopady na lidi, ustoupil. A veřejně doporučil Úmluvu vypovědět. Což se stalo. A jaký je důsledek? Dnes se může stát, že matka malých dětí třeba učitelka, když přijde o práci, tak ji úřad práce může poslat fárat na šachtu. A když odmítne, tak jí odeberou podporu. A následuje co – neschopnost platit složenky, výpověď z bytu, exekuce!
Je tohle socialismus? Ani náhodou. Toto slovo vzniklo z latinského slova “socialis”, což znamená společný. V praxi má znamenat celospolečenskou aktivitu směřující k spravedlivému fungování společnosti.