Ivan David: Reforma EU? Nemožné! – a říká proč.

Avatar
Původní autoři

15.5.2019 SPD a Nová republika
MUDr. Ivan David, CSc. – kandidát č.1 SPD v nadcházejících evropských volbách – vysvětluje, proč je reforma Evropské unie nemožná. Všichni, kdo slibují reformovat EU, nejsou schopni říct, jak to chtějí udělat ani jak má Evropa po “reformě” vypadat. Všichni, kdo říkají, že vědí jak, vědomě lžou.

Proč vůbec volit do Evropského parlamentu?

EU se mezi lidmi v České republice netěší velké oblibě. Mnoho lidí uvažuje tak, že když nemají rádi Evropskou unii, chtějí ji potrestat svým nezájmem o volby. Proto je nízká volební účast. Minule byla 18%, nižší byla už jen na Slovensku. Výsledkem je, že k volbám chodí hlavně ti, kteří jsou Evropskou unií nadšeni. Jimi zvolení zástupci pak schvalují Evropskou komisí předložené návrhy zákonů a nařízení. Protože evropská legislativa má bohužel přednost před zákony schválenými v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, musí se české zákony upravoval podle zákonů a nařízení schválených v Bruselu. Téměř dvě třetiny návrhů projednávaných v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byly před tím schváleny v Bruselu těmi, kteří si přejí superstát ovládaný Francií a Německem. Za peníze z Bruselu jsou ochotní ke všemu. Z toho vyplývá, že volby do Evropského parlamentu jsou důležité, pokud chcete omezit vliv Bruselu nebo odchod z Evropské unie, musíte přijít k volbám.

Co může udělat poslanec europarlamentu, který nesouhlasí s bruselským návrhem? Může navrhovat pozměňovací návrhy, jimiž se pak musí Evropská komise zabývat. Někdy se podaří neblahým návrhům zabránit. Doposud však byl odpor slabý, nezformovaly se opoziční síly.

Pokud budu zvolen, budu se starat o to, aby se česká veřejnost včas dozvěděla o hrozbách plynoucích z návrhů Evropské komise. Ta nám ukládá povinnosti a omezuje naše práva.

Tím se může také zburcovat česká veřejnost a dostat pod tlak politiky, kteří by bruselské návrhy schválili za zády české veřejnosti, jak se to už mnohokrát stalo.

Evropská unie byla vytvořena, aby prospívala nadnárodním korporacím, které prostřednictvím vlád velkých států a nikým Evropské komise ovládají občany zemí Evropské unie. Pro ně je Česká republika dojnou krávou. Vyvážejí odtud kapitál a brzdí možnosti vlastního rozvoje. Eurodotace, pokud přinášejí prospěch zdaleka nevyváží tyto škody.

Občané Francie nebo Itálie měli volební účast ve volbách do Evropského parlamentu vyšší než 50%. Jejich občané si důležitost Evropského parlamentu.

Proto přijďte k volbám do Evropského parlamentu a podpořte kandidáty SPD, kteří jsou k Evropské unii velmi kritičtí a odmítají podřízenost České republiky Bruselu.