Otevřený dopis členům Senátu Parlamentu České republiky

Avatar
Původní autoři

9. 5. 2019
Vážené senátorky, vážení senátoři,
v pátek 10. května se má v Senátu konat rokování o petici scénáristy (a nově zvoleného senátora) Davida Smoljaka, režiséra Martina Vadase, novináře Tomáše Klvani a dalších pod názvem „Braňme média veřejné služby!“ (tisk č. 283), v níž se praví: „Vadí nám stupňující se útoky některých našich ústavních činitelů a jejich příznivců na novináře v České republice. Jsme znechuceni z představ, že média veřejné služby mají sloužit k upevňování jejich moci. Jsme rozhořčeni snahami tato média ovládnout nebo umlčet!“ To jsou vážná slova, avšak ještě vážnější je fakt, že nejsou ničím doložena.


Petice je stará zhruba rok, vznikla už na jaře loňského roku. Petiční výbor zorganizoval velice hustou síť podpisových míst po celé republice, využíval mnoha spolupracovníků. Petice za několik měsíců
získala cca 16 tisíc signatářů.

Když nyní média zveřejnila, že se jí bude Senát vážně zabývat, podnítila Asociace nezávislých médií iniciativu, z níž vzešla petice jiná, která zásadně zpochybňuje dikci a obsah té prve uvedené. Tato petice je v příloze. Vyjadřujeme v ní přesvědčení, že prve uvedená petice obsahuje nepravdy, že veřejnoprávní média u nás požívají naprostou svobodu a rozhodně nejsou ohrožena ze strany vás, ústavních činitelů, natož abyste jich užívali k „upevňování vlastní moci“.

Připomínáme rovněž znění §2 zákona č. 483/1991 Sb., který definuje obsah a smysl veřejné služby v médiích a konstatujeme, že tento zákon je ze strany médií veřejné služby dlouhodobě porušován a neplněn. Petice je ZDE.

V nedávné minulosti opakovaně lidé, kteří jsou autory vámi projednávané petice, předkládali legislativní návrhy na změny zákonů o ČT a ČR v tom smyslu, že by rady, jež na tato média dohlížejí, nebyly v Parlamentu voleny z nominantů z celé široké občanské společnosti, nýbrž delegovány jen z vybraných organizací, namnoze obsahem související s mediální prací, např. FITES, ARAS, Syndikát novinářů atd. Jaký konkrétnější důkaz naprostého konfliktu zájmů bychom ještě potřebovali?

Za pouhý týden od vzniku naší petice (bez jakýchkoli pomáhajících institucí a pracovníků), jen na internetových adresách k tomu určených (zejména www.petice24.com) se k petici připojilo (k dnešnímu dni) cca 2.5 tisíce signatářů. Považujeme to za jasný projev toho, že občané mají na funkci a její plnění v médiích veřejné služby podstatně odlišný názor než svrchu uvedení organizátoři, nadto z velké části existenčně napojeni na Českou televizi nebo Český rozhlas, takže jejich osobní úsilí lze opět důvodně považovat za kolizi zájmu. V případě naší petice nic takového neexistuje. Všichni, její autoři i signatáři, stojíme mimo ČT a ČRo, nemáme na jejich činnosti žádný jiný než občanský – koncesionářský zájem. Proto také naše petice nese v záhlaví větu Vraťtme veřejnoprávní média jejich koncesionářům!

Proto vás, vážené senátorky a vážení senátoři, žádáme, abyste petici pánů Smoljaka a spol. odložili jako nedůvodnou, kolizní a zmatečnou. Myslíme, že jsme dostatečně doložili, že neodpovídá realitě, ale pouze partikulárním zájmům jejích předkladatelů.

V Praze dne 9. 5. 2019

Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií (ANM)