Petr Žantovský sledoval rozhovor Takáče s „odborníkem na dezinformace“. Chtěl znechuceně vypnout televizi, ale vtom to přišlo…

Avatar
Původní autoři

Vrábelův Stroj na  Jedninou Správnou Pravdu

Petr Žantovský
11.5.2019 ParlementníListy
TÝDEN V MÉDIÍCH Česká televize si do vysílání pozvala odborníka na dezinformace, o němž se divák téměř až do konce pořadu nedozvěděl, co je zač. Petra Žantovského nejprve zaujalo, že dotyčný host František Vrábel rozkastoval českou společnost na blbce a neblbce, ale ještě víc to, jak nastínil technologicky opravdu velmi zajímavě pojatou novou formu cenzury. Ta bude spočívat v tom, že Vrábelova instituce nebude likvidovat jednotlivé obsahy na sociálních sítích, ale bude rozbíjet komunity vzniklé na technologické bázi, aby se spolu už nemohly spojit.


……

……
……


Z České televize skoro nic jiného než dezinformace nevytéká

Předlouhou dobu se v Týdnu v médiích snažil vyhnout jakékoli glose či komentáři o tom, co se na nebohého českého diváka line z Kavčích hor. „Vydržel jsem to dlouho, možná sedm měsíců, ale tentokrát to poruším. Sice s velkou nelibostí, ale nemůžu jinak. V pondělí jsem viděl pořad Interview ČT24, ve kterém pan Daniel Takáč zpovídal jakéhosi pana Františka Vrábela, který byl prezentován jako ‚odborník na dezinformace‘. Začnu tím označením. Když je někdo odborníkem třeba na karcinom plic, tak je to lékař. Když je někdo odborníkem na lehkou atletiku, tak je to trenér nebo dlouholetý sportovní redaktor. Tady je nějaký člověk odborníkem na dezinformace a my se o něm až do posledních minut nic nedozvíme. Ale odborníkem na dezinformace je dnes každý divák, který si pustí Českou televizi, protože z České televize bezmála nic jiného než dezinformace nevytéká,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Proto si myslí, že by Česká televize mohla postavit celý svůj program na tom, že bude zpovídat jednoho koncesionáře za druhým a bude se ho ptát na dezinformace. „No a koncesionáři by mohli jen vyprávět své zážitky ze sledování České televize. Dávám to zadarmo jako copyright panu Dvořákovi s velkým pozdravem. Kdyby se vám, pane generální, podařilo takový pořad uskutečnit, tak věřte, že budu první, kdo bude organizovat demonstrace na vaši podporu. Ale to jen tak mimochodem. Pan Takáč kladl odborníku na dezinformace dotazy jak podle foršriftu. Souhra to byla úžasná, moc se mi líbilo, jak to bylo takové souladné, jak pan Vrábel asi věděl, na co bude tázán, pan Takáč měl nalinkováno, na co se bude ptát, žádný konflikt nepřicházel v úvahu. Proč také konflikt, když si pánové na to téma myslí zjevně to samé,“ podotýká mediální odborník.


Expert má Rusko za komunistické a nechápe, že politici už selhali

František Vrábel, odborník na dezinformace, divákům sdělil, že dezinformace přicházejí především z Ruska. A pak z Číny jako z další komunistické země. „Pan Vrábel si nevšiml, že na konci roku 1991 Sovětský svaz jako komunistická země skončil, dnes jde o Ruskou federaci. Pan Vrábel byl zřejmě někde na výletě na Marsu, na Plutu nebo ještě dál, teď se vrátil a má za to, že Rusko je stále komunistická země. Jak jinak větám ‚Dezinformace přicházejí především z Ruska. A pak z Číny jako z další komunistické země.‘ rozumět. Asi není třeba dodávat, že se pan Vrábel neobtěžoval zdůvodněním, proč se domnívá, že dezinformace přicházejí právě z těchto dvou zemí. Prostě to konstatoval. Ono se to tak říká, tak se to zopakuje. Máme další pořad, máme 25 minut zaplácnutého vysílacího času, aby nás koncesionáři neobtěžovali otázkami, za co těch osm miliard ročně utrácíme. Tak třeba za pana Vrábela,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Zaujalo ho, že Takáčův host přišel s tím, že hlavní myšlenkový koncept dezinformační činnosti má za cíl, aby lidé přestali důvěřovat demokratickým institucím. „To si pojďme rozebrat. Důvěřovat demokratickým institucím přestali občané většinou v zemích, kde zjistili, že jim demokratické instituce neříkají pravdu, balamutí je, lžou jim, zneužívají je, dělají z nich poslušné ovce, přikazují jim, zakazují a znemožňují svobodný život. To je obecný důvod podle každé politologické učebnice, proč občané přestávají důvěřovat demokratickým institucím. Většinou jsou tedy na vině sami politici, kteří tu nedůvěru způsobují. Na české politické scéně po roce 1989 dominovaly dvě strany. Po určitou dobu ODS, po určitou dobu ČSSD. Pak se ta základní dvojstruktura začala rozpadat, vtělily se do ní subjekty typu Věcí veřejných, Strany zelených, v poslední době pak Pirátské strany a samozřejmě hnutí ANO,“ rekapituluje mediální analytik.

Kdo čte Respekt, je imunní vůči dezinformacím. Ostatní jsou blbci

Prosazení těchto stran a hnutí je odpovědí na neschopnost dvou základních stran držet se vlastní ideologické struktury a důvodů své existence. „A také jejich tendence proměňovat politiku jakožto službu veřejnosti ve službu vlastním finančním nebo jiným benefitům. To byl důvod ztráty důvěry občanů v demokratické instituce. Na to neměl žádný ruský ani čínský hacker sebemenší vliv. Pak mě pan Vrábel ‚potěšil‘ svým vztahem k demokracii obecně, protože říkal, že cílová skupina dezinformačního působení vykazuje sníženou vzdělanostní úroveň, a tudíž snížené kognitivní neboli poznávací schopnosti. Do češtiny přeloženo: blbci. Nebo horšolidi. Dezinformace podle pana Vrábela útočí na blbce, i když on to řekl intelektuálně. A jak si pan Vrábel ‚ty blbce‘ představuje? Blbci podle něj nejsou v sociální skupině, která čte Respekt. Ta je imunní vůči dezinformacím, zatímco sociální skupina, která čte Novou republiku, vůči dezinformacím imunní vůbec není,“ cituje Petr Žantovský.

Interpretovat se to dá jedině tak, že Respekt nečtou blbci, kdežto Novou republiku, kterou František Vrábel explicitně jmenoval, čtou blbci. „Na místě čtenářů Nové republiky bych se velmi ohrazoval a žádal po panu Vrábelovi satisfakci za to, že nazval plošně poměrně velkou skupinu obyvatel, z níž většina má asi víc vysokoškolských titulů a vyšší vzdělání než celý pan Vrábel s jeho institucí, jako lidi, kteří – cituji – nevykazují dostatečnou vzdělanostní úroveň a kognitivní schopnosti, tedy jsou to blbci. V tomto bodě pořadu jsem měl chuť to vypnout. Ale ještě že jsem to neudělal, protože nám konečně řekl, o co jim jde. Pan Takáč připomněl, že se pan Vrábel zúčastnil po boku pana Hamáčka a šéfa BIS Koudelky tiskovky, na níž líčil právě to nebezpečí dezinformací před evropskými volbami. Dezinformací rozumějme útoky na ‚naše blbce‘, kteří jsou u nás zřejmě ve většině. A cílem toho působení bylo, aby náhodou tahle ‚blbá většina‘ nevolila jinak, než si představují ti lepšolidé, kteří čtou Respekt,“ vysvětluje mediální odborník.Rozbíjení komunit, aby se spolu nemohly spojit, je novou cenzurou

Karty odhalil „odborník na dezinformace“ ve chvíli, kdy se ho moderátor Daniel Takáč zeptal, jestli to není cenzura, když se ze sociálních sítí odstraňují určité informace, aby nebyly sdíleny. „V tu chvíli jsme se od pana Vrábela dozvěděli jednu technologickou zajímavost. Reagoval totiž slovy: ‚Ne, to není žádná cenzura. Necenzurujeme, co tam je, ale snažíme se ovlivnit metodiku vytváření sdílejících skupin na sociálních sítích‘. To znamená, že nebudou likvidovat jednotlivé obsahy, ale budou rozbíjet komunity, které vznikají na technologické bázi, aby se spolu už nemohly spojit. To je mnohem účinnější než cenzura. To je něco, nad čímž by páter Koniáš asi jásal. To je technologicky opravdu velmi zajímavě nastíněná nová forma cenzury. Nu a přidám pointu. Skoro na konci nám pan Vrábel řekl, že jeho instituce pracuje pro vlády Spojených států a Velké Británie. K tomu snad ani nebudu nic dodávat. To úplně stačí,“ nepochybuje Petr Žantovský.


Redakce Nové republiky děkuje za bezplatnou reklamu a nové čtenáře panu “odborníkovi” na tu Jedinou Správnou Pravdu svéráznému IT koniášovi Vrábelovi.
Noví čtenáři, vítejte na našich stránkách!