Tato vláda platí neziskovým organizacím na Ukrajině.

9.5.2019 SvobodnéNoviny
Neziskové organizace jsou podle své definice organizacemi, které nevytváří zisk. Tedy by měly svůj případný profit vložit do rozvoje své další činnosti.

Existují však neziskové společnosti, které se, kromě lidem prospěšných činností, zabývají i politickou činností, aniž by musely získat status politické strany nebo hnutí a být pod přísnou veřejnou kontrolou. Jejich činnost se dá přirovnat k působení sdružení lobbistů.

S takovými se v Poslanecké sněmovně často setkáváme před projednáváním důležitých zákonů, např. hodně se jich točí okolo Istanbulské úmluvy nebo okolo manželství pro všechny, nejen muže a ženy. Tam jsou tlaky neziskových organizací velmi intenzivní. Účastní se různých sněmovních seminářů, píší poslancům, snaží se s nimi setkat apod. SPD jejich působení dlouhodobě kritizuje. Náš mandát nám dali voliči, nikoli neziskové organizace, za nimiž stojí neznámé osoby nebo i známé instituce. Většinou už z přehledu sponzorů dané neziskovky je zřejmé, jaký světonázor bude prosazovat, ale nemusí to být vždy tak jasné.