Prolomení Benešových dekretů je jasným důkazem nezávislosti soudů

Ivan David
25. 6. 2019
Někdejší předseda legislativní rady Vlády ČR mi kdysi řekl, že soudy jsou velmi nezávislé. Hlavně na zákonech. Jako soudní znalec jsem se nikdy nesetkal u soudu s nějakou nekorektností. Jako svědek ano. Jako podezřelý jsem asi třikrát “podával vysvětlení”, které stačilo, abych nebyl obviněn. Jako ministr jsem byl poněkud překvapen, že všech 12 trestních oznámení, která byla profesionálně podrobně zpracována, bylo odloženo. 


Šlo o takové drobnosti jako zneužívání pravomoci veřejného činitele, nebo tehdy nový paragraf o nedbalosti při správě cizího majetku. Fakticky šlo o rozkrádání a korupci v rozsahu stamiliónů. Písemné oznámení o odložení bylo doručeno až mému nástupci s tím, že se může odvolat. Předem sdělil, že se neodvolá, aniž by o “oznámeních nasvědčujících spáchání trestného činu” cokoli věděl. Zločinnosti je přece třeba nepřekážet. Velí tak instinkt sebezáchovy a instinkt kariérismu. O trestní oznámení se zajímal jeden investigativní novinář, ale když se dozvěděl o podstatě jednoho z nich, rozklepal se a přiznal, že je “to je nebezpečné”. Velcí zlodji jsou přece vlivní, že.

Jako svědek jsem byl vyzván advokátem žalované strany (Tomášem Sokolem), abych vyjmenoval diváky, kteří byli napadeným tvrzením obžalovaného v ČT 1 v hlavním vysílacím čase ovlivněni v neprospěch žalobce. Při vyslovení pochybnosti, zda to pan advokát myslí vážně, jsem byl soudkyní varován před sankcí a rovněž vyzván k vyjmenování ovlivněných diváků. Připustil jsem, že je vyjmenovat nemohu, a tak v ČT  napadený žalobce prohrál a musel zaplatit soudní výlohy (a jak známo, pan Dr. Sokol není levný).

U českého soudu vítězný šlechtic, jehož fotografie v uniformě důstojníka německých hitlerovských elitních sborů kolují po internetu, nebyl usvědčen a bude obdarován. Jak mnoho úsilí stojí někoho neusvědčit? Jak mnoho úsilí zcela nezávisle bez cizího zasahování stojí neprokázat trestný čin a trestní oznámení odložit? Zatímco současná ministryně Marie Benešová mluvila o justiční mafii, justiční mafie je se svou nezávislostí spokojena. Tak jako je možné nezávisle něco neprokázat, je jistě stejně možné uvěřit předloženým důkazům a někoho držet ve vazbě, a nebo i odsoudit. Existuje přece zásada volného hodnocení důkazů. Nelze říci, že na objednávku, vždyť žádná objednávka nebyla vystavena a nikdo jí nepředložil.

Kariéra soudců a státních zástupců a jiných orgánů “činných” může být výrazně urychlena jejich vstřícností k očekávání těch, kteří mají na povyšování vliv. To je taky korupce. V Poláčkově “Domě na předměstí” se majitel domu chlubí: “Na vojně jsem dobře chápal, a ak jsem postupoval.” A tak na vyšších stupních hierarchie lze očekávat zvláštním způsobem vyvinutou osobní integritu. Samozřejmě je správné tomu nevěřit. Vždyť jak by to vypadalo, kdyby se to připustilo? Slušný občan přece vidí jen to, co mu ukazují ti prokádrovaní.