Radim Valenčík: Nedělní Letná

Avatar
Původní autoři
Docent Radim Valenčík

Radim Valenčík
24.6.2019 blog autora
Několik poznámek k superdemonstraci:
1. Byla velká a v určitém smyslu slova úspěšná. Především dokázala, že lidé mají potřebu existenciálního přesahu, tj. potřebu vztáhnout své aktivity k tomu, co podle nich reaguje na potřebu doby, co otevírá cestu k řešení problémů.


2. V tomto směru všechny (s důrazem na slovo všechny) politické strany dlouhodobě selhávají a tím otevřely prostor k tomu, aby demonstrace nabyla takových parametrů, jakých nabyla. Nabízet místo programu nevážně myšlení sliby je pro každou politickou stranu cesta k jejímu nebytí.

3. Obsahově bylo to, co bylo na Letné prezentováno, prázdné. Bohužel. V tom vidím zdroj velkých rizik do budoucna – lidem se nenabízí cesta řešení problémů, ale část z nich se sama vydává nebezpečí, že s nimi bude manipulováno (nepotřebují znát cestu řešení problémů, stačí jim “potvrzení” jejich “pravdy” na bázi pocitu začlenění do velké skupiny).

4. Výše uvedené je rovněž projevem selhání politických stran, zejména těch, které jsou ze své podstaty programové, tj. těch, jejichž spolenská mise se neobejde bez toho, aby vycházely z identifikování příčin společenských problémů a nabídly srozumitelnou, perspektivní a realistickou cestu řešení těchto problémů . (ČSSD místo toho spadla do bahna servility vůči současné globální moci, KSČM svou programovou sterilitou kombinuje pragmatické vyžírkovství se lpěním na přežitých dogmatech.)

5. Patrně ne náhodou na Letné nezazněla ani náznakem reakce na nejnebezpečnější problémy , s nimiž se budeme potýkat:

– Stupňování diskriminace slabších zemí EU a jejich drancování celou řadou forem.

– Nárůst rizik globální konfrontace.

– Oslabování autority institucí umožňujících zabezpečit fungování státu v současných globálních podmínkách.

6. Místo toho bylo nabídnuto téma “případné budoucí hrozby” ztráty nezávislosti justice oproti současnosti, absurdně personifikované M. Benešovou . (Ať mně účastníci demonstrace prominou, nebo neprominou, ale z hlediska stavu justice, zodpovědnosti za tento stav i z hlediska dosavadního a celoživotního působení M. Benešové to považuji za pakárnu, vhodnější slovo jsem nenašel.)

7. Patrně ne náhodou specifiku této demonstrace podtrhnul fakt, že nezazněla ani výzva k řešení situace předčasnými volbami (jak by asi dopadly?), ani výzva ke generální stávce (kdo by se do ní zapojil?).

8. Ti, co na to mají (intelektuálně a zájmově) mají o čem přemýšlet.