Systém Liana zvýší obranyschopnost Ruska

Avatar
Původní autoři

Alexandr Artamonov
7. 6. 2019      military
Ministerstvo obrany Ruska oznámilo brzké zprovoznění všech prvků nového systému radarové rozvědky s kódovým označením Liana. Nezbytnost použití tohoto druhu techniky přímo souvisí s novým typem vedení boje, který nyní Pentagon aktivně implementuje jako novou doktrínu obrany. Jde o síťově orientovanou organizaci velení při vojenském konfliktu. Tuto metodu poprvé použili Američané v Iráku.


Čtyři zařízení – dvě typu Lotos-S a dva Piony NKS – se budou nacházet v nedalekém kosmu v nadmořské výšce asi 100 kilometrů. Umožní ruským ozbrojeným silám pozorovat objekty na povrchu Země o velikosti automobilu, nebo dokonce i .menší. První družice se dostala na oběžnou dráhu v roce 2009. V roce 2018 byl zařazen do bojové služby druhý přístroj. Předpokládá se, že nový systém získá plný potenciál po vypuštění v zbývajících dvou jednotek následujících měsících. Sto procent operačního výkonu komplex tak získá nejpozději v lednu 2020.

Ve skutečnosti Liana nahradí sovětský systém pro určování cíle Legenda, který byl spuštěn před více než čtyřiceti lety. Předchozí komplex byl jedním z nejvyspělejších v 70. letech minulého století, měl však řadu podstatných nedostatků. Například orbitální výška letu zařízení systému v průměru nepřekračovala 25 kilometrů, což vedlo ke zrychlení opotřebení a selhání kosmických přístrojů.

Legenda navíc neviděla skrz mraky a pod povrch Země. Velikost objektů, dostupných pro detekci sovětským kosmickým radarem, nemohla být menší než prahová hodnota o několika desítkách metrů.

Rovněž došlo ke značným problémům při výstupu družic na oběžnou dráhu po zhroucení Sovětského svazu. Jde o to, že rakety nosiče Zenit pro Legendy byly vyráběny ukrajinským Južmašem. Ukončení obranné spolupráce s Kyjevem znemožnilo další využívání zavedených schémat pro vypuštění, i když byly učiněny určité pokusy o jejich nahrazení.

Výsledkem je, že vznikla Liana, která může být považována za další fázi rozvoje možností ruské kosmické techniky.

Kromě toho byla naše země prostě nucena reagovat na ty výzvy, které před ni postavil Pentagon, jenž vyvinul a zavedl satelitní systém La Crosse. Na stejné technické úrovni, která je pro starou Legendu nepřístupná, byl také francouzský “obranný průmysl”, který úspěšně spustil svůj vlastní geoinformační systém Osiris.

Nehledě na to, že ze zcela pochopitelných důvodů je většina parametrů ruského komplexu “přísně tajná”, některé údaje, a také srovnání se zahraničními analogy, umožňují posoudit rozsah kosmického programu radarového průzkumu a jeho dnešní možnosti.

Je pravděpodobné, že systémy Liana mají nejen globální pokrytí, ale stejně jako americké a francouzské analogy mají možnost pozorovat zemský povrch přes oblačnost. Tato možnost souvisí s tím, že zařízení disponují syntetickou aperturou, která zvyšuje úhlovou rozlišovací schopnost radarové stanice. Použití takové techniky umožňuje získávat podrobný obraz objektu na povrchu a někdy i když je mělce umístěn v podložní vrstvě.

Ať už je tomu jakkoli, právě těmito možnostmi disponuje výše uvedený americký systém La Crosse. Zahrnuje šest zařízení schopných “rozeznat” předmět menší než jeden metr za každého počasí a kdykoliv během dne. Snímání je navíc prováděno v pásmu, jehož šířka dosahuje 100 kilometrů. Francouzský Osiris má analogické ukazatele.

Nezbytnost použití tohoto druhu techniky přímo souvisí s novým typem vedení boje, který nyní Pentagon aktivně implementuje jako novou doktrínu obrany. Jde o síťově orientovanou organizaci velení při vojenském konfliktu. Tuto metodu poprvé použili Američané v Iráku. Namísto nepoddajné vertikály a organizace předávání rozhodnutí shora dolů byla aplikována zásada souběžného sběru a zpracování informací, ale s původním zachováním center odpovědnosti u štábů na různých úrovních.

To znamená, že každá bojová jednotka (od vojáka po generála), každý prvek sledovacího systému a umělá inteligence každého bojového vozidla tvoří společně jednotný informační prostor, který umožňuje velení pozorovat reálnou a každou sekundu se měnící situaci na bojišti. Navíc rozhodnutí přijatá velením jsou okamžitě sdělena každému vojákovi prostřednictvím vnitřní sítě.

Každému hierarchickému článku odpovídá samozřejmě vlastní přístupový index a v důsledku toho vlastní úroveň operační odpovědnosti. Je pochopitelné, že nejdůležitější role síťového centrického systému velení je přiřazena družicím radarového průzkumu. Celkové zkušenosti válečných akcí v Iráku, Sýrii, Libyi a dalších horkých místech na planetě umožnily Američanům vyvinout nová kosmická zařízení Lacrosse prostřednictvím společnosti Martin Marietta.

Po definitivním zprovoznění Liany bude Rusko také schopno organizovat komplexní bojové akce na principu sítě.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová