Velká myšlenka – sjezd Sudetoněmeckého landsmaschaftu v České republice….

Avatar
Původní autoři

-vlk-
19.6.2019 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Před týdnem se konal v  Řeznu další ze sjezdů Sudetoněmeckého landsmanschaftu. A  zaznělo tam cosi, co Kosa předpověděla!
Před dvěma roky v  článku

Stydím se za špatně naplánovaný víkend!

Zde jsem komentoval tehdy bezprecedentní drzost sudetských Němců a  jejich českých pohůnků, když u nás v Plzni uspořádali tzv. Komunální konferenci, která s  komunální politikou neměla pranic společného, jsem jej zakončil tímto odstavcem:


Příště už to bude zcela jinak! Pokusný balonek byl vypuštěn v Plzni. Příští už bude velmi pravděpodobně v Praze. A  nebude používán žádný zavádějící maskovací název. A určitě už ČTK přinese ráda a o po dohodě s Landsmanschaftem zevrubnou informaci a  ČT také poreferuje. Je to jen otázka času. Tohle byl průlom. Který už bude jen rozšiřován. Například tím, že zpupnost Landsmanschaftu a  slouhovská podlézavost Hermannů,Kučerů a  Čižinských nás přivede k  tomu, že tahle „komunitní konference“ se změní v  řádný sjezd Landsmanschaftu na území České republiky. Už stačí jen málo! My jsme se přece provinili temnou stránkou našich dějin! Nebude trvat dlouho než nám odněkud z  Bavor taková panská žádost dorazí!

S děsem v  duši konstatuji, že se tenhle odhad vyplnil daleko rychleji než jsem v  těch nejtemnějších odhadech čekal!

Neuplynuly dva roky a  na sjezdu těch, co nechtěli s  Čechy sdílet jeden stát zaznělo:

Chceme uspořádat některý další sudetoněmecký sjezd v  České republice!!

Nesdělil to nikdo jiný, než nejvyšší současný sudetský Němec Bernd Posselt! A  byl okamžitě podpořen německým ministrem vnitra a  bývalým bavorským premierem Horstem Seehoferem. Prý by šlo o vrchol snahy o narovnání vztahů mezi Čechy a Němci a jde vůbec o velkou myšlenku….

Přirozeně, že byl okamžitě jedním dechem vzpomenut „věrný přítel“ Herman nebo jeho stranický druh Bělobrádek a  další současní Rozsévači-Rysové či Vladislavové Skaličkové. Budoucí Emanuel M. se zatím jaksi hledá.

Stává se mi málokdy, že mi dojdou slova…

Tohle je přesně ten případ!!!

Nevím, co říci. Snad jen to, že Bernd Posselt je realista! Podle kterého sice čas k sudetskému třeštění v  Čechách ještě nedozrál, ale za dva či tři roky by k tomu prý dojít mohlo!!!

Opravdu, malý ten kdo má jen malý cíl! Což Possdelt určitě není!!! Za dva tři roky!!! Ještě nedávno – tři roky nazpět, bych se tomu vysmál. I  když pramálo bujaře. Tak nějak zastřeně, ale vysmál.

Od té Komunální konference u nás v  Plzni už ani náhodou. Věděl jsem, že její konání byl velký strategický průlom a  test současně! Test toho jak budou reagovat české orgány. A především česká veřejnost. Ta politická i ta obyčejná.

Reagovaly NIJAK! Jako kdyby se nic nestalo. V  lepším případě! Část na obecní úrovni se dokonce zúčastnila. Proč nerozvíjet přeshraniční, komunální vztahy, že?

Ovšem slouhovská česká část intelektuální „elity“ – jistý Rudolf Kučera, pedagog z ústecké / nebo mám rovnou napsat Aussig?/ Purkyněho univerzity a  Lída Rakušanová už tehdy horlivě a  vstřícně a  přičinlivě přispěchali! A dokonce dokázali tenkrát s předstihem zařídit i  to, aby ČTK o  té plzeňské akci tehdy nereferovala. Aby nebyla vystavena nějakým demonstracím…. Mno, ona ta velká myšlenka, na sjezd Landsmanschaftu v  Čechách, také není zrovna mohutně ventilována.

Ne, není zamlčena. Já ji našel na Novinkách.cz, ale teprve až hodně vzadu za trháky typu

Koupený dům museli zbourat, byl plný formaldehyduNadšenci z českého Spitfire clubu po 80 letech zrekonstruovali „Velký úlet“ hrdinůHudebník Karel Kahovec: Klaunovu zpověď zpívat nemůžu

Mám rád Karla Kahovce a  Klaunovu zpověď speciálně – generační záležitost a sounáležitost, ale…

Ale jde o priority význam. Koupit barák a pak jej muset nechat, kvůli formaldehydu zbourat? Tragedie. Ovšem rozměru jedné rodiny.

Připomenout si 80 let starý velký útěk skupiny osmi vojenských pilotů z Protektorátu do Polska? Výborně! Ale proč tehdy utíkali? Před kým a před čím? Nebylo to náhodou kvůli těm, co dnes chtějí pořádat svůj sjezd, jako narovnání vztahů mezi Čechy a Němci v Praze? Aby s nimi bojovali? A  dojde vůbec někomu, že kdyby byli tihle a jejich předci nebyli soustavně narušovali soužití s  českými spoluobčany, nemuseli by ti letci utíkat a oni by dnes měli svoji, prý tolik oplakávanou Heimat? Kterou ovšem ochotně a nadšeně vyměnili, při první příležitosti za Vaterland!

Nikdy nepochopím a nebudu akceptovat sudetské argumenty o narovnávání vztahů, které musíme, zejména my tady v  Čechách nutně provést. Nežijeme snad v  jednotné Evropě, kde zmizely hranice? Kde se kdokoli může usadit kdekoli? Kde sudetský Němec, resp. jejich potomek, toužící po  „návratu“ jej může okamžitě uskutečnit a  koupit si libovolnou nemovitost, která je v  části naší republiky, ke které cítí nějakou tu Heimweh, aniž by byl vystaven jakýmkoli ústrkům? Z vlastní osobní zkušenosti vím, že už to, nikoli nemnozí, také udělali. Bez námitek kohokoli, včetně mojí maličkosti. Jen realizovali právo, které mohu využít kdykoli i já! Takovéhlemu nastolení rovnosti vztahů dokonale rozumím!Rovnost občana jednoho státu Eu s občanem jiného státu Unie! Ovšem sudetští Němci a jejich protektoři nám vnucují kolektivní postavení provinivších se! Tady nejde o  rovnost, nýbrž o  získání výlučnosti!

Tohle je ona „Velká myšlenka“! Pokus o  okázalý, jasně provokační a  stíny minulosti burcující a  pro českou národní sebeúctu doslova pobuřující a  devastačně urážející – sjezd?!

Čemu to má posloužit, ne li v  dalším kroku, protože nikdy není dost, než dosáhnout nějakého oficiálního nadstatusu?! Za přispění vždy ochotných a  vždy existujících kolaborantů?

Tak Bernd Posselt říká, že ještě to nepůjde? Že je třeba ještě dva tři roky počkat? Pevně doufám, že se hluboce mýlí. Že snad takhle sudetským červotočem a  sebemrskačstvím prožraný, ba doslova zhroucený, tenhle národ snad ještě není. A  hned tak nebude. Ale… Ale i když jsem před dvěma roky naprosto přesně odhadl, co přijde dál, také mne ani ve zlém snu nenapadlo, že to půjde tak rychle s tím stupňováním požadavků….

Naprosto zarážející a  přímo zoufalé je, že se proti Posseltovi a  Seehoferovi nikdo oficiálně z politické reprezentace zatím neohradil. Stejně jako od nikoho z politické reprezentac e nepřišla před dvěma roky. Všichni dělali jako by nic. Možná ještě, že se tak stane než tenhle článek vyjde /psal jsem jej totiž už minulou neděli/! Risknu i tady snadnou předpověď – pokud to někdo bude komunikovat, učiní to nejspíš Okamura, Filip nebo Zeman. Možná i  Babiš. Nikoli proto, že by chránili české zájmy, ale protože vědí, na rozdíl od ostatních politikářů, jak se dělají politické body. Snadné politické body. Jaký smysl pak mají demonstrace proti nim? Třeba ale tohle téma hodně rychle zvedne Václav Klaus ml… Potěšilo by mne to. Velmi!

Protože v mezi čase – a  to ještě minulou neděli jsem oficiální reakci našel!!!! Neuvěřitelnou,naprosto šokující! V  Řezně , jako oficiální řečník vystoupil český velvyslanec!!!! v Berlíně – jakýsi Tomáš Jan Podivínský! Dokonalý nomen omen!!! A  vyjevil toto:

„Milí krajané, sousedé a přátelé, zahájil Podivínský projev. Na úvod poděkoval za pozvání. „Rád jsem ho znovu přijal,” řekl. Ve zdravici připomněl druhou světovou válku a nacionalismus jako příčinu zpřetrhání vztahů mezi Čechy a sudetskými Němci a pád komunistického režimu v někdejším Československu jako příležitost k následnému opětovnému sbližování.

Velvyslanec rovněž připomněl úsilí bývalého českého premiéra Petra Nečase a jeho někdejšího bavorského kolegy Horsta Seehofera o vzájemné sblížení. Za důležitý je totiž považován Nečasův projev v Mnichově v roce 2013, ve kterém vyjádřil lítost Česka za příkoří způsobená sudetským Němcům při odsunu po druhé světové válce. Z Československa byly po válce odsunuty na tři miliony Němců. Podivínský dodal, že v rozvoji vztahů chtějí pokračovat i nynější bavorský premiér Markus Söder a český ministerský předseda Andrej Babiš.

„Jsem skálopevně přesvědčen, že před námi leží společná evropská budoucnost,” řekl na závěr Podivínský, jehož projev publikum opakovaně oceňovalo potleskem.

Padá na mne beznaděj! Oficiální představitel republiky v Německu se nejen že nedistancoval od tohoto podniku založeného na nejtemnější minulosti našeho národa, nýbrž rád znovu přijal pozvání od milých krajanů…. A  ministr zahraničí nepokládal za nutné jej okamžitě stáhnout do Prahy a  propustit. A předseda vlády, který chce ochránit Česko tvrdě nekompromisně? Tak ten prý tomu drží palce a  chce tohle ponížení rozvíjet. Nevěřím, že by si to velvyslanec vycucal z prstu! kdyby ano, už by Babiš dávno a dávno vypěnil, jak to má ve zvyku a  byla by z  toho obrovská koaliční afera. Takže je to pravda. Kéž by si to přečtlo tvrdé jádro Babišových voličů, které tvoří moji generační souputníci především v bývalých čistě sudetských územích na severu Čech i Moravy. Ti ještě leccos pamatují. Třeba jak jejich rodiče osídlili Sudety! Samozřejmě , že nanejvýš podivné počínání podivného velvyslance Podivínského je okamžitým důvodem k  rezignaci ministra zahraničí Petříčka! Pokdu nestáhl velvyslance, měl vy být stažen on!

Jsem obyčejný člověk. Ostatně – tohle je blog pro obyčejné lidi. Prostor, kde neznějí velké myšlenky. Obyčejným lidem, v naprosté většině stačí ty obyčejné, potvrzené životní praxí. Mají totiž obyčejné, nikoli velké, starosti. O  tohle tady jde. Takže klidně Kosa bude a  velmi ráda, abstrahovat od té Posseltovy, respektive Seehoferovy. Stejně jako se ráda obejde od politiků, kteří nemají potřebu reagovat, včetně duševních výronů živoucího českého genia. Stačí fakt ty zcela obyčejné.

Jednu takovou zkusím vnuknout i Posseltovi. Hele Berndte, co takhle pro milé, věrné nebo kdo ví jaké přátele, co máš mezi námi obnovit viditelné označení. Ty mu můžeš říkat vyznamenání. A vyšperkovat to navázáním na tradice, které se osvědčily! Takže není třeba nic vymýšlet, jen obnovit! Takhle:

Vážně se to osvědčilo! Stačí to jen obnovit. Klidně ve všech třech původních třídách.

Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava byl založen ve třech stupních:

3. stupeň se zlatým věncem (RRR!)
2. stupeň se stříbrným věncem (RR!)
1. stupeň bez věnce (R!)

Milí či  věrní nebo kdo ví ještě jací tvoji přátelé mezi námi by si to jistě zasloužili a  byli by na to hrdí. A  ocenil by to i obyčejný český lid obecný. Aby měl na první pohled jasno a  nemusel tápat, kdo je kdo!

Já vím – žádná velká myšlenka. Jen malá. Ba úplně droboučká. Ale funkční a užitečná Berndte. No uznej!

Ty velké, zejména ta tvoje, ta mne děsí. Ale nemůže překvapit. Jak se po  slabých dvou letech ukázalo! Udělal bys tedy dobře, kdybys na mne dneska dal!

Málem bych zapomněl. Ten 3.stupeň – ten se zlatým věncem za Protektorátu dostalo snad jen 30 zrádců. Jestli moji malou myšlenku Posselt realizuje, nechť netroškaří a  nešetří. Tu třicítku dá snadno dohromady. Jenom v  tomhle článku najde docela dost jmen těch co si ten zlatý věnec bezesporu zaslouží! Co třicítku…. kandidátů desítky ba stovky. Když čtu první reakce české politické scény!

Už nadpis

Sudetský sněm v Česku? Pro jsou jen KDU-ČSL a Piráti

Ano lidovci vyjadřují když ne nadšení z  té myšlenky, tak v  každém případě jasné pochopení. Nikoli jen tradiční soukmenovec Herman, či  Bělohrádek. Ale i jejich nový předseda Výborný….

Možná , že někdo je zaskočen, že na stejné vlně s  lidovci jsou i Piráti. Já nikoli. U těhle, s  jejich pohledem na svět a  s tím, jak pojímají historii, jestliže se o ní vůbec zajímají? Ne u nich mne to nepřekvapí! Nic nezažili, nic nepochopili a  myslí si, že ten mír v Evropě je tady navždy a vždycky tu byl. Zatímco Lidovci a podobní vědí a znají, ovšem klidně zašmelí, když bude třeba, tak Piráti mají priority jasné. Zahulit, postahovat, elektronizovat. Víc je nezajímá.

Jsou i  další, jen politicky protřelejší – Kalousekpartaj, Gazdíci. Ti to vidí stejně, jen se to zatím neodváží říci nahlas!

Když to shrnu – jsem za tenhle vrcholně drzý sudeťácký nápad jeho autorům velmi vděčen. Jakkoli je neslýchaně nestydatý, když zazněl v den výročí VYPÁLENÍ LIDIC!!!!! Nevšiml jsem si, že se o Lidicích v  Řezně někdo z  „milých krajanů“ slůvkem zmínil. Jen o  českých křivdách spáchaných na soukmenovcích… Ani všichni ti Hermanové, Výborní , Lipovští, Kalousci, Rakušanové a  další megavtírkové neměli potřebu zmínit to tragické výročí! Oni přece mají vyšší horizonty… Je to fakt dobře, že se to odehrálo. Alespoň jsem si zase jednou udělal inventuru priorit a postojů. Před Unií a Bruselem mne fakt nikdo chránit nemusí. Před bývalými spoluobčany a jejich českými slouhy ano. Ale nejlépe, když se tomu budu věnovat já sám!

Ten postoj,minimálně nezanedbatelné části české politické reprezentace je odporný až hnusný. Klidně prodají základní národní zájem. Nejsem žádný obdivovatel Polska, ba právě naopak – nemám sebemenší pochopení pro věčný velmocenský komplex Poláků. Nicméně jedno jim závidím. Naprosto jednotný postoj jakékoli jejich politické reprezentace k  poválečnému odsunu Němců!

Jsou na tom s touhle dějinnou událostí daleko hůře než Česká republika! U nás šlo o transfer asi 3,2milionu soukmenovců do bývalé říše, podle jejich přání z roku 1938 Ein Volk, ein Führer, ein Reich!  Führer ani Reichuž sice nebyly, ale Volk ano. Svůj k  svému Blut ist keine Wasser! Na druhé straně nikdo nikdy nepochyboval a nepochybuje, že Chebsko, Frýdlantský výběžek, atd. atd. jsou historickou územní součástí Českého státu!

U Poláků je to jinak -viz mapka:

Polsko nejen že odsunulo až 11 milionů Němců, ale přisvojilo si – rozhodnutím vítězných mocností – nemalou část Německa!

Však také obavy z německých organizací vyhnanců a jejich požadavku „práva na vlast“ se na dlouho stalo součástí oficiální vládní politiky. Západní Německo hranici na Odře a Nise neuznávalo a jeho někdejší východní oblasti byly po desetiletí v učebnicích a atlasech uváděny jako oblasti „pod dočasnou polskou správou“, nepomohlo sblížení mezi oběma státy. Až Willy Brandt v  roce 1970 prolomil na západo/německé straně tabu.

Slezký a Gdanský Landsmanschaft nejsou mírnější nebo vstřícnější než ten Sudetský. Ale žádného polského politika, bez ohledu na režim nebo politickou příslušnost NIKDY ani NENAPADLO, že by učinil něco takového, jako milý soukmenovec Herman a kdyby si polský velvyslanec dovolil to, co podivný Podivínský, nejspíš by se už nikdy nemohl vrátit domů! Jak to, že Poláci, ačkoli jsou v daleko choulostivějším a rizikovějším postavení odmítají přijmout roli poníženého vtírajícího se slouhy, v které si nezanedbatelná část českých politikářů tak libuje? Klidně obětují za tzv. usmíření i památku Lidic!

* * *